Akcenta top

Transakcje spot

Transakcje spot

Po zawarciu Umowy ramowej można rozpocząć współpracę. Gdy będą Państwo chcieli kupić/sprzedać dewizy, skontaktujcie się z naszym działem handlowym (22 208 00 98) i przekażcie nam parametry transakcji (np.: chcę kupić 15 000 EUR). Zaproponujemy Wam aktualny kurs, a Wy ofertę tę możecie przyjąć lub odrzucić. W tym drugim przypadku, później w dowolnym momencie możecie oczywiście zadzwonić do nas ponownie i poprosić o nową propozycję. Jeśli jednak zaproponowany kurs spełni Państwa oczekiwania, pracownik działu handlowego spisze dokument z zawartej transakcji ( tzw. Potwierdzenie transakcji płatniczej z przewalutowaniem ), który zostanie Państwu zwrotnie odesłany e-mailem. Zawarcie transakcji przez telefon jest decydującym momentem z punktu widzenie powstania wzajemnego zobowiązanie, pisemne Potwierdzenie transakcji z przewalutowaniem jedynie potwierdza uzgodnione parametry operacji. Ewentualny brak akceptacji Potwierdzenia nie ma wpływu na jakikolwiek powstały stosunek umowny. W podobny sposób transakcję mogą Państwo zawrzeć za pośrednictwem Internetu i usługi OLB.

Opis procedur dotyczących zawierania transakcji znajdą Państwo TUTAJ.

Na Potwierdzeniu transakcji płatniczej z przewalutowaniem zawarte są wszystkie uzgodnione parametry transakcji  (jej wysokość, kurs, terminy rozliczenia, numery kont bankowych itd). Następnie Klient zleca przelew środków finansowych zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Potwierdzeniu. Transakcja musi zostać przez Klienta uregulowana bezzwłocznie po jej zawarciu, najpóźniej następnego dnia roboczego. Po zaksięgowaniu środków finansowych na rachunku AKCENTA CZ a.s. wykonujemy przelew środków z naszego rachunku na określony rachunek lub wysyłamy je za granicę na rachunek kontrahenta naszego Klienta, zgodnie z jego Poleceniem wychodzącej transakcji płatniczej. Po ponownej kontroli wszystkich wymienionych kroków, Klient otrzymuje od nas Dokument o rozliczeniu  A (na rachunek)B (partner), który potwierdza przeprowadzenie zleconych transakcji.

Transakcje są realizowane w ustalonych terminach wynikających z Ustawy o obrocie płatniczym. Dokładne ramy czasowe (zazwyczaj krótszy czas rozliczenia transakcji) należy uzgodnić z pracownikiem działu handlowego zawsze podczas zawierania każdej nowej transakcji. Jeśli z powodu niewpłacenia przez klienta na czas odpowiedniej kwoty termin ten zostanie przekroczony, dział handlowy ma prawo do anulowania danej transakcji i domagania się od klienta rekompensaty finansowej, tak jak przewiduje to Umowa ramowa. 

Polecenie wychodzącej transakcji płatniczej za granicę na rzecz danego kontrahenta wysyła się tylko raz, przy kolejnych płatnościach przekazane dane zostaną wprowadzone automatycznie. W przypadku płatności do krajów UE zwracamy uwagę na konieczność podania kodu IBAN (poszerzony numer rachunku). Bliższe informacje na temat kodu IBAN znajdą Państwo w zakładce  FAQ .

Jeśli chcą Państwo skorzystać z możliwości tańszych opłat za otrzymywane wpłaty (patrz:  Cennik usług ), chętnie zrealizujemy dla Was tego typu operacje. Informacji na temat danych bankowych dla Waszych zagranicznych kontrahentów udzieli Państwu dział handlowy tel.: +48 22 208 00 98.

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia