Transakcje forward, opcje

  Oprócz usług wymiany walut i przelewów zagranicznych, Akcenta oferuje również usługi zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym

  Transakcje te są przeznaczone dla firm narażonych na ryzyko walutowe, a dzięki nim możliwe jest częściowe lub całkowite wyeliminowanie wahań kursów walut. Umożliwia to łatwiejsze planowanie finansów firmy.

  Transakcje forward realizowane przez Akcenta pozwalają klientom negocjować warunki umowy kupna lub sprzedaży określonej waluty w określonej cenie, przy czym umowa ta zostanie zrealizowana we wskazanym terminie w przyszłości. Warunki tej umowy, w tym zakontraktowany kurs waluty, są ustalane w dniu zawarcia umowy i obowiązują aż do jej zakończenia.

  Image
  Spokojny sen
  Spokojny sen

  W przypadku ujemnego kursu wymiany nie tracisz żadnego depozytu zabezpieczającego na transakcji.

  Lepsze planowanie przepływów pieniężnych
  Lepsze planowanie przepływów pieniężnych

  Lepsze i bardziej wydajne planowanie finansowe dla Twojej firmy.

  Maksymalna elastyczność
  Maksymalna elastyczność

  Zawsze masz możliwość skrócenia lub wydłużenia forwarda w zależności od aktualnej sytuacji i potrzeb.

  Brak opłat
  Brak opłat

  Zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie bez zobowiązań i bez opłat.

  Zapewnienie kursu
  Zapewnienie kursu

  Zapewnimy Ci kurs wymiany danej waluty przez cały okres naszej współpracy.

  Proste narzędzie
  Proste narzędzie

  Kontrakty forward są jednym z najprostszych instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym.

  Jak działają kontrakty terminowe?

  Forward image

  Zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym

  Akcenta nie kontroluje rozwoju kursów walut, dlatego w dniu zakończenia kontraktu forward aktualny kurs może się różnić względem kursu wynegocjowanego przez Klienta (i wskazanego Potwierdzeniu Transakcji Płatniczej z Wymianą Walut). Mimo to warunki transakcji forward są wiążące dla obu stron.

  Tutaj do ściągnięcia poradnik dotyczący transakcji terminowych. Znajdą w nim Państwo informację jak w prosty sposób wyeliminować ryzyko kursowe.

  Kursy walut - rynek walutowy

  Waluta

  Kupno

  Sprzedać

  Przedstawione wartości są orientacyjne. W celu uzyskania aktualnej i indywidualnej oferty kursu prosimy o kontakt pod nr: +48 22 208 00 99. Aktualne kursy możesz w dowolnym momencie sprawdzić na Online Broker.

  Przewodnik po rodzajach płatności

  Image
  Forward (standard)

  Jest to najprostszy instrument zabezpieczający przed niekorzystnymi zmianami kursu wymiany dwóch walut.

  Dowiedz się więcej

  Image
  Forward o zmiennym terminie zapadalności

  Stała data rozliczenia kontraktu forward zostaje zastąpiona 3-tygodniowym interwałem.

  Dowiedz się więcej

  Image
  Forward amortyzacyjny

  Określona z góry data rozliczenia forwarda zostaje zastąpiona uzgodnionym okresem.

  Dowiedz się więcej

  Image
  Par forward

  Różnica w stosunku do standardowych kontraktów forward polega na możliwości skomponowania serii wielu kontraktów forward o regularnych terminach zapadalności.

  Dowiedz się więcej

  Image
  Swap dewizowy

  Jest to umowa kupna lub sprzedaży jednej waluty za inną z jednoczesną odsprzedażą.

  Dowiedz się więcej

  Image
  Opcje walutowe

  Kupując opcję walutową, klient ma prawo do kupna lub sprzedaży waluty po wcześniej ustalonym kursie.

  Dowiedz się więcej

  Image
  Struktury opcyjne

  Instrument finansowy służący do zabezpieczenia przed ryzykiem wynikającym z możliwego negatywnego rozwoju określonej pary walutowej dla klienta.

  Dowiedz się więcej

  Brochure

  Nie posiadamy uniwersalnych kursów walutowych, każdemu klientowi proponujemy indywidualny kurs aktualny na daną chwilę i zmieniający się wraz z sytuacją na rynku walutowym.

  Ponad 54 tysięcy klientów w 6 krajach

  Więcej niż 25 lat doświadczenia

  41 mld. PLN wolumen transakcji klientów w roku

  Płatności zagraniczne

  Płatności zagraniczne i krajowe za pośrednictwem systemu Akcenta są szybkie, niezawodne i niedrogie. Płatności można dokonywać w 17 walutach. Stanowią one elastyczną alternatywę dla płatności dokonywanych za pośrednictwem banków.

  Chcę skorzystać
  Wymiana walut

  Najlepsze kursy dla firm, indywidualne rozwiązania, szybkość i niezawodność w realizacji transakcji wymiany walut. Każdemu klientowi oferujemy optymalne rozwiązanie dopasowane do jego potrzeb.

  Chcę skorzystać
  Transakcje forward

  Zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami kursów walut już od 10 000 EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie. Zapewniamy również małym firmom, bezpłatnie, indywidualnie i precyzyjnie dopasowane.

  Chcę skorzystać