Cennik

  OPŁATY ZA PRZELEWY PRZYCHODZĄCE

  Cennik podstawowy

  wysokość opłaty telefon / OLB 1)

  Indywidualne programy cenowe

  wysokość opłaty telefon / OLB 1)

  Opłata za przelewy przychodzące

  BEZ OPŁAT

  BEZ OPŁAT

  OPŁATY ZA PRZELEWY ODCHODZĄCE (PRZELEWY KRAJOWE)

  Cennik podstawowy

  Indywidualne programy cenowe

  Przelew PLN w ramach PL

  BEZ OPŁAT

  BEZ OPŁAT

  Przelew ekspresowy (SORBNET) - na własny rachunek klienta do banków, które nie należą do grupy banków w których AKCENTA CZ ma otwarte rachunki 2) środki od klienta muszą być na rachunku AKCENTA CZ do 12:00 godz

  35,-

  35,-

  OPŁATY ZA PRZELEWY ODCHODZĄCE (PRZELEWY ZAGRANICZNE)

  Cennik podstawowy

  wysokość opłaty telefonicznie/OLB1)

  Indywidualne programy cenowe

  wysokość opłaty telefonicznie/OLB1)

  Przelew CZK, EUR, USD w ramach rachunków w AKCENTA CZ 2)

  BEZ OPŁAT

  BEZ OPŁAT

  Przelew EUR do SK, CZK do CZ

  BEZ OPŁAT

  BEZ OPŁAT

  Przelew SEPA

  BEZ OPŁAT

  BEZ OPŁAT

  Pozostałe przelewy zagraniczne

  30,- / 25,-

  INDYWIDUALNIE

  Opłata za przelew ekspresowy (należy zapłacić do godz. 9:30, EUR, USD, GBP i CAD do godz. 13:30)

  80,- + przelew zagraniczny/ przelew SEPA

  80,- + przelew zagraniczny/ przelew SEPA

  OUR (opłata)

  65,- + przelew zagraniczny

  65,- + przelew zagraniczny

  POZOSTAŁE OPŁATY

  Cennik podstawowy

  wysokość opłaty telefonicznie/OLB1)

  Indywidualne programy cenowe

  wysokość opłaty telefonicznie/OLB1)

  Opłata za wymianę dewiz

  BEZ OPŁAT

  BEZ OPŁAT

  Opłata za przelew na WRP innego klienta 6)

  BEZ OPŁAT

  BEZ OPŁAT

  Opłata za transakcję do 1 000 EUR lub ekwiwalent w innej walucie 3), 4)

  45,-

  BEZ OPŁAT

  Opłata za transakcję od 1 000 EUR do 2 500 EUR lub ekwiwalent w innej walucie 3), 5)

  15,-

  BEZ OPŁAT

  Dopłata za przelew przychodzący do 2 500 EUR lub ekwiwalent w innej walucie

  15,-

  BEZ OPŁAT

  Wystawienie potwierdzenie bankowego

  45,-

  45,-

  Zmiana instrukcji płatniczych / śledzenie przelewu

  150,- + opłaty banków korespondencyjnych

  150,- + opłaty banków korespondencyjnych

  Anulowanie polecenia wypłaty

  230,-

  230,-

  Aktywacja usługi SMS - OLB

  BEZ OPŁAT

  BEZ OPŁAT

  Założenie, prowadzenie wewnętrznych rachunków płatniczych (WRP), wysyłanie miesięcznych wypisów (elektronicznie)

  BEZ OPŁAT

  BEZ OPŁAT

  Wysłanie dodatkowego zestawienia rozliczonych transakcji oraz wypisu z WRP (pocztą)

  15,- (z VAT)

  15,- (z VAT)

  Realizacja polecenia wypłaty i wprowadzenie partnera handlowego przez OLB

  BEZ OPŁAT

  BEZ OPŁAT

  Realizacja polecenia wypłaty i wprowadzenie partnera handlowego dla przelewu odchodzącego przyjętego e-mailem

  15,-

  15,-

  Opłata za korzystanie z produktu „Avizo” 7)

  15,-

  INDYWIDUALNIE

  UWAGI

  1. Transakcje zawierane przez OLB można realizować w dniach od poniedziałku do czwartku od 7:30 do 17:30 i w piątek od 7:30 do 17:00. Wysokość transakcji, którą można zrealizować za pośrednictwem OLB wynosi od 0 do 1 000 000 EUR (albo ekwiwalent w innej dostępnej walucie).
  2. Pełna lista aktualnych rachunków bankowych AKCENTA CZ znajduje się w Internecie pod adresem https://www.akcenta.pl/konta-klienta
  3. Decydujący jest kurs Czeski Bank Narodowy w dniu zawarcia transakcji/ w dniu wpłaty pieniężnej.
  4. W przelewach dolarowych do 1000 USD.
  5. W przelewach dolarowych od 1000 USD do 2500 USD.
  6. Przelew może zostać objęta opłatą, podobnie jak w przypadku innych przelewów zagranicznych, których środki nie pochodzą z wymiany walut przeprowadzonej przez Akcentę.
  7. Opłata jest naliczana jednorazowo zawsze na końcu miesiąca kalendarzowego, w miesiącu świadczenia usługi.

  NOTATKA

  Do przelewów w walutach EPG do krajów EPG można skorzystać tylko z przelewu z opłatami w opcji SHA. Nie jest możliwy wybór opcji opłat BEN lub OUR w ramach państw EPG (kraje EPG: wszystkie państwa UE, Norwegia, Liechtenstein, Islandia) w żadnej walucie. OLB = Online Broker, elektroniczna platforma transakcyjna.