Co to jest struktura opcji?

  Dzięki Akcencie możesz zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem kursowym nawet z rocznym wyprzedzeniem. Dla każdego klienta przygotujemy indywidualną ofertę.

  Jest to instrument finansowy służący do zabezpieczania się przed ryzykiem wynikającym z możliwego negatywnego rozwoju określonej pary walutowej dla klienta. Jednocześnie zapewnia klientom możliwość czerpania zysków z przeciwnego rozwoju sytuacji na rynku walutowym. W przypadku transakcji terminowej klient jest zobowiązany do wywiązania się ze swojego zobowiązania, w przypadku opcji kupuje prawo do wykonania opcji, za co płaci sprzedawcy opcji bezzwrotną premię opcyjną. Struktura opcji składa się z kombinacji opcji w celu zminimalizowania lub całkowitego wyeliminowania kosztu premii opcyjnej.

  Image

  Jakie są zalety struktur opcyjnych?

  • Brak opłat za konsultacje, negocjacje i zarządzanie transakcjami

  • Lepsze kursy niż transakcje terminowe

  • Konfigurowalna strategia na okres do 3 lat Bezkosztowe struktury opcji

  Warianty struktur opcji

  Zerowy koszt Bezkosztowa struktura opcji: dźwignia 1:2. Częstotliwość zapadalności i kwoty są stałe.

  • Klient kupuje jedną opcję, sprzedaje drugą
  • płaci premię za opcje z kwotą 1
  • inwestuje premię za opcje z kwotą 2
  • nadwyżka premii pobranej za opcję 2 jest uwzględniona w ostatecznej cenie struktury opcji.
  • Klient nie wie z góry, czy wymieni kwotę 1 czy 2 w terminie zapadalności - kwota wymiany jest ustalana zgodnie z bieżącym kursem spot w dniu i godzinie zapadalności.
  • Jeśli kurs spot jest korzystniejszy w dniu zapadalności, klient wymienia wyższą kwotę.
  • Jeśli kurs spot jest mniej korzystny w dniu zapadalności, klient wymienia niższą kwotę.
  • Zabezpieczenie zgodnie z wagami ryzyka, domyślna kwota wynosi 2

  Tarf (Target Redemption Forward) Struktura opcji: dźwignia 1:1,5 / 1:2. Maksymalny zysk klienta z całej transakcji jest wstępnie ograniczony (limit zysku) - Po osiągnięciu maksymalnego zysku pozostałe transakcje w ramach struktury wygasają.

  Typ klienta -

  Klient kupuje jedną opcję, sprzedaje drugą

  płaci premię za opcje o wartości 1

  nadwyżka składek zebranych dla opcji 2 jest uwzględniona w ostatecznej cenie struktury opcji

  -

  Klient nie wie z góry, czy wymienia kwotę 1 czy 2 w dniu wymagalności - kwota wymiany jest ustalana zgodnie z bieżącym kursem spot w dniu i godzinie wymagalności.

  Jeśli kurs spot jest korzystniejszy w dniu zapadalności, klient wymienia wyższą kwotę

  Jeśli kurs spot jest mniej korzystny w dniu zapadalności, klient wymienia niższą kwotę

  • Możliwość "przewagi" kursowej pierwszego terminu zapadalności (nie jest konieczna)
  • Zabezpieczenie zgodnie z wagami ryzyka - w oparciu o kwotę 2, dodatkowo zmniejszoną zgodnie z warunkami struktury.

  Dla kogo przeznaczony jest ten produkt?

  • Regularna wymiana tych samych kwot z określoną częstotliwością
  • Minimalna kwota na termin zapadalności wynosi 50 000 EUR
  • Wymagane zabezpieczenie (może być częściowo połączone z zatwierdzonym limitem transakcyjnym)

  Kluczowe informacje można znaleźć tutaj:

  Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem i uważasz, że byłby on przydatnym narzędziem do zmniejszenia ryzyka związanego z Twoją działalnością, skontaktuj się z nami kontakt.

  Image

  Warunki zamknięcia struktur opcyjnych

  • Zawarcie Umowy ramowej na świadczenie usług płatniczych i inwestycyjnych.
  • Wypełnienie zobowiązań prawnych (przydzielenie kodu LEI).
  • Wpłacenie zabezpieczenia lub uzyskanie Dealing limitu.
  • Zawierając transakcje futures, klient podejmuje pewne rodzaje ryzyka (ryzyko rynkowo-walutowe i stopy procentowej, ryzyko kontrahenta, ryzyko płynności, dźwignia finansowa). Zawsze zależy to od celu i wykorzystania transakcji forward. Przed podpisaniem Umowy Ramowej i zawarciem transakcji lub w dowolnym momencie na żądanie inwestorzy z przyjemnością wyjaśnią różne rodzaje ryzyka w formie ustnej lub pisemnej.

  Zawierając transakcje zabezpieczające, wszystkie podmioty świadczące te usługi ponoszą ekspozycję na kontrahenta tych transakcji. Ekspozycja ta jest zabezpieczona w następujący sposób

  Nasi handlowcy z przyjemnością omówią opcje i indywidualne warunki zabezpieczenia ryzyka walutowego i zaproponują najlepszą opcję dla Twojej firmy.

  Kursy walut - rynek walutowy

  Waluta

  Kupno

  Sprzedać

  Przedstawione wartości są orientacyjne. W celu uzyskania aktualnej i indywidualnej oferty kursu prosimy o kontakt pod nr: +48 22 208 00 99. Aktualne kursy możesz w dowolnym momencie sprawdzić na Online Broker.