Często zadawane pytania

  USŁUGI AKCENTA

  WIARYGODNOŚĆ AKCENTA

  JAK KORZYSTAĆ Z USŁUG AKCENTA

  BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA

  KONTAKT Z AKCENTA

  INNE

  Limit transakcyjny umożliwia klientom posiadającym ważną Umowę Ramową elastyczne korzystanie z operacji zabezpieczających bez konieczności blokowania środków na rzecz Akcenta. Jest to szybkie i całkowicie BEZPŁATNE.

  Dla klientów, którzy są narażeni na ryzyko niepożądanego rozwoju kursów walutowych, operacje hedgingowe (walutowe operacje terminowe) pozwalają im częściowo lub całkowicie wyeliminować to ryzyko i zyskać bezpieczeństwo - narzędzie planowania finansowego.

  Zawierając transakcje zabezpieczające, wszystkie podmioty świadczące te usługi ponoszą ekspozycję na kontrahenta tych transakcji.

  Oprócz standardowej formy pokrycia tej ekspozycji, takiej jak blokada środków klienta, Akcenta oferuje również swoim klientom Limit Transakcyjny.

  Przetwarzanie Limitu Transakcyjnego jest całkowicie bezpłatne dla klientów Akcenta!

  Dokumenty wymagane przez AKCENTA CZ do określenia zerowej kwoty zabezpieczenia, tzw. limitu transakcyjnego:

  • Bilans i rachunek zysków i strat (rachunek zysków i strat) w całości za ostatnie 3 okresy obrachunkowe - audytowany rachunek jest zaletą
  • Wypełniony kwestionariusz klienta

  Alternatywa dla określenia limitu transakcyjnego:

  • Wniesienie zabezpieczenia
  • Zabezpieczenie w postaci weksla własnego

  Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości uzyskania limitu transakcyjnego, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym AKCENTA CZ lub zadzwonić na infolinię AKCENTA CZ.

  Słowniczek terminów

  A

  ADET
  Stowarzyszenie Rynku Walutowego - profesjonalne stowarzyszenie czołowych dealerów walut poza bankowych w Czechach.
  Apresjacja
  Wzrost (wzmocnienie) kursu jednej waluty w stosunku do innych w zależności od sytuacji na rynku walutowym (podaż i popyt waluty).
  ARES
  Administracyjny Rejestr Podmiotów Gospodarczych – system informacyjny gromadzący dane z różnych rejestrów, umożliwiający wyszukiwanie wśród wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Czechach.
  ASK
  Cena, po której bank sprzedaje waluty, czyli cena wymagana przez dealera przy sprzedaży waluty innemu bankowi lub klientowi.
  Autentykacja alternatywna
  Autentykacja alternatywna oznacza weryfikację tożsamości użytkownika za pomocą serii dodatkowych pytań, na które tylko użytkownik może znać odpowiedź.
  Autentykacja
  Autentykacja oznacza weryfikację tożsamości użytkownika za pomocą SMS autentykacyjnego.
  Awizo
  Przekazanie informacji o spodziewanej nadchodzącej płatności firmie AKCENTA CZ a.s. Ułatwia przyporządkowanie nadchodzącej płatności do danego klienta.