Co to jest opcja wymiany walut?

  Dzięki AKCENCIE możesz zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem kursowym nawet z rocznym wyprzedzeniem. Dla każdego klienta przygotujemy indywidualną ofertę.

  Instrument finansowy służący do zabezpieczania się przed ryzykiem wynikającym z ewentualnego negatywnego dla klienta rozwoju określonej pary walutowej. Jednocześnie daje klientom możliwość czerpania korzyści z przeciwnych tendencji na rynku walutowym. Kupując OPCJĘ NA WALUTĘ, klient ma prawo, ale nie obowiązek, kupić lub sprzedać daną walutę po uzgodnionym wcześniej kursie wymiany w określonym dniu w przyszłości. Nabywca opcji płaci stronie sprzedającej "premię opcyjną" za uzyskanie tego prawa.

  Image

  Jakie są korzyści z opcji wymiany walut?

  OPCJA WALUTOWA pozwala klientom zabezpieczyć swoje środki przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych w taki sam sposób, jak w przypadku transakcji terminowej. Jednak w odróżnieniu od transakcji forward, w przypadku korzystnego z jego punktu widzenia rozwoju sytuacji rynkowej, klient ma możliwość niewykonania opcji i zrealizowania transakcji w danym dniu po kursie spot, który jest korzystniejszy niż kurs zabezpieczony. Klienci mogą w ten sposób uczestniczyć w korzystnych zmianach kursów walutowych.

  • Kupując OPCJA WALUTOWĄ, klient nie musi ustanawiać zabezpieczenia finansowego, płaci jedynie bezzwrotną premię opcyjną

  • Przy sprzedaży OPCJA NA WALUTĘ klient jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia finansowego i w tym przypadku pobiera premię.

  Warianty opcji walutowych

  • Opcja call - daje posiadaczowi prawo do kupna waluty głównej za walutę mniejszą po z góry określonym kursie w przyszłości.
  • Opcja put -daje posiadaczowi prawo do sprzedaży waluty głównej (pierwszej w parze walutowej) za walutę drugorzędną (drugą w parze walutowej) po z góry określonym kursie w przyszłości.
  Warianty według miejscowościOpcja amerykańska Opcja europejska -

  Prawa posiadacza

  posiadacz opcji ma prawo do wykonania opcji w dowolnym momencie pomiędzy datą wynegocjowania a datą wygaśnięcia.

  posiadacz opcji ma prawo do jej wykonania dopiero w dniu wygaśnięcia.

  -

  Image

  Warunki opcji wymiany walut

  • Zawarcie Umowy ramowej na świadczenie usług płatniczych i inwestycyjnych.
  • Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi (nadanie kodu LEI).
  • Wpłacenie zabezpieczenia lub uzyskanie Dealing limitu.
  • Minimalna kwota jednej transakcji wynosi 150 000 EUR lub równowartość w innej walucie.
  • Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj inne warunki

  Przy zawieraniu terminowych transakcji klient narażony jest na niektóre rodzaje ryzyka (rynkowe – walutowe i odsetkowe, ryzyko strony przeciwnej, ryzyko płynności finansowej, dźwignia finansowa). Zawsze uzależnione jest od celu i sposobu skorzystania z transakcji terminowej. Przed podpisaniem Umowy Ramowej i zawarciem transakcji lub w każdej chwili handlowcy objaśnią poszczególne rodzaje ryzyka w formie ustnej lub pisemnej.

  Nasi handlowcy chętnie omówią z Tobą opcje i indywidualne warunki zabezpieczania ryzyka kursowego oraz zaproponują najlepszą opcję dla Twojej firmy.

  Kursy walut - rynek walutowy

  Waluta

  Kupno

  Sprzedać

  Przedstawione wartości są orientacyjne. W celu uzyskania aktualnej i indywidualnej oferty kursu prosimy o kontakt pod nr: +48 22 208 00 99. Aktualne kursy możesz w dowolnym momencie sprawdzić na Online Broker.