Często zadawane pytania

  USŁUGI AKCENTA

  WIARYGODNOŚĆ AKCENTA

  JAK KORZYSTAĆ Z USŁUG AKCENTA

  BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA

  KONTAKT Z AKCENTA

  INNE

  Jeśli transakcja konwersji nie zostanie zrealizowana/rozliczona w terminie zapadalności kontraktu terminowego w ustalonej dacie rozliczenia, możliwe jest przesunięcie daty rozliczenia za pomocą transakcji swap, opóźniając w ten sposób jej wyczerpanie do odpowiedniego czasu. W takim przypadku pierwotnie uzgodniona transakcja forward zostanie przeszacowana, a nowa transakcja forward zostanie zawarta po aktualnych wartościach rynkowych.

  Zawierając transakcje zabezpieczające, wszystkie podmioty świadczące te usługi ponoszą ekspozycję na kontrahenta tych transakcji. Ekspozycja ta jest pokrywana w następujący sposób:

  • Poprzez blokowanie środków klienta
  • Transakcje z limitem w oparciu o sprawozdania finansowe
  • Transakcje z wykorzystaniem limitu zabezpieczonego wekslem.

  Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem i uważasz, że byłby on korzystnym narzędziem do ograniczenia ryzyka związanego z Twoją działalnością, skontaktuj się z nami.

  AKCENTA CZ a.s. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utracone korzyści spowodowane przez jakąkolwiek osobę w wyniku wykorzystania informacji i danych zawartych na tej stronie internetowej lub w witrynie spółki. na tej stronie internetowej lub w materiałach marketingowych firmy. AKCENTA CZ a.s. zwraca uwagę, że zawieranie transakcji futures wymienionych na tej stronie internetowej lub w materiałach marketingowych wiąże się z ryzykiem, z którym klient jest zobowiązany zapoznać się, zrozumieć i rozważyć w najszerszym możliwym zakresie, a w razie potrzeby zażądać dalszych informacji. Bardziej szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z handlem kontraktami terminowymi są dostępne na stronie internetowej AKCENTA CZ a.s.. Informacji na temat ryzyka udzielają również pracownicy AKCENTA CZ a.s..

  Słowniczek terminów

  A

  ADET
  Stowarzyszenie Rynku Walutowego - profesjonalne stowarzyszenie czołowych dealerów walut poza bankowych w Czechach.
  Apresjacja
  Wzrost (wzmocnienie) kursu jednej waluty w stosunku do innych w zależności od sytuacji na rynku walutowym (podaż i popyt waluty).
  ARES
  Administracyjny Rejestr Podmiotów Gospodarczych – system informacyjny gromadzący dane z różnych rejestrów, umożliwiający wyszukiwanie wśród wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Czechach.
  ASK
  Cena, po której bank sprzedaje waluty, czyli cena wymagana przez dealera przy sprzedaży waluty innemu bankowi lub klientowi.
  Autentykacja alternatywna
  Autentykacja alternatywna oznacza weryfikację tożsamości użytkownika za pomocą serii dodatkowych pytań, na które tylko użytkownik może znać odpowiedź.
  Autentykacja
  Autentykacja oznacza weryfikację tożsamości użytkownika za pomocą SMS autentykacyjnego.
  Awizo
  Przekazanie informacji o spodziewanej nadchodzącej płatności firmie AKCENTA CZ a.s. Ułatwia przyporządkowanie nadchodzącej płatności do danego klienta.