Co to jest swap?

  Dzięki AKCENCIE możesz zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem kursowym nawet z rocznym wyprzedzeniem. Dla każdego klienta przygotujemy indywidualną ofertę.

  Swap walutowy jest połączeniem transakcji spot i transakcji forward. Jest to umowa kupna lub sprzedaży jednej waluty za inną z jednoczesną odsprzedażą lub kupnem w określonym terminie w przyszłości po uprzednio uzgodnionym kursie wymiany.

  Image

  Do czego przydaje się swap?

  Swap jest zazwyczaj stosowany w celu przezwyciężenia przejściowego niedoboru płynności w jednej walucie przy jednoczesnym posiadaniu nadwyżki płynności w innej walucie.

  Na przykład, jeśli importer lub eksporter błędnie ocenił termin zapadalności przyszłych wpływów lub zobowiązań i zawarł już transakcję terminową na te wpływy/repłaty, istnieje możliwość przedłużenia (odroczenia rozliczenia transakcji) lub skrócenia (wcześniejszego rozliczenia transakcji) transakcji terminowej poprzez swap.

  W przypadku, gdy klient otrzymuje zapłatę za swoje towary z góry, istniejący kontrakt terminowy może zostać częściowo lub w całości rozliczony przed terminem za pomocą swapu. Wykorzystując swap jako instrument dodatkowy, klient musi wziąć pod uwagę koszt stawki swapowej, która będzie oparta na stawce bieżącej skorygowanej o punkty terminowe.

  Przykład transakcji swap

  KLIENT EKSPORTER

  Klient na podstawie początkowych danych, kiedy to zagraniczny odbiorca miał na 30. 06. zapłacić kwotę 100.000 EUR, zabezpieczył ją forwardem, tzn. musi do 30. 06.dostarczyć 100.000 EUR. Odbiorca poinformował następnie, że przelew za towar opóźni się o 14 dni i w tej sytuacji klient zawiera transakcję swapową, przedłużając termin początkowo ustalonego forwardu o 14 dni. Na 30. 06. klient kupuje 100.000 EUR po aktualnym kursie, czym rozlicza początkowo zawarty forward i jednocześnie w tej samej chwili sprzedaje 100.000 EUR z nowym terminem przelewu za 14 dni. Wartość nowego kursu swapowego będzie wynikać z aktualnego kursu skorygowanego o punkty terminowe.

  TRANSAKCJA DATATYP OPERACJI KWOTA TRANSAKCJI W EUROSTRONAPŁATNOŚĆ KURS EUR/PLN

  Ustalenia

  30.3.

  forward

  100 000

  Sprzedaż

  30.6.

  4,2000

  Rozliczenie

  30.6.

  Zamień 1. stopa / punkt

  100 000

  zakup

  30.6.

  4,2200

  Ustalenia

  30.6.

  Zamiana 2. stopa/przód

  100 000

  Sprzedaż

  14.7.

  4,2192

  Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem i uważasz, że mógłbyś go wykorzystać jako korzystne narzędzie do zmniejszenia ryzyka związanego z Twoją działalnością, skontaktuj się z nami.

  Swap może być również stosowany, gdy firma ma nadwyżkę jednej waluty i niedobór drugiej waluty, której potrzebuje do spłaty swoich zobowiązań. Korzystając ze swapu, może przeprowadzić dwie operacje (spot i forward), w których tymczasowo kupuje brakującą walutę, sprzedając nadwyżkę waluty. W ustalonym terminie w przyszłości dokonuje odwrotnej wymiany po wcześniej uzgodnionym kursie wymiany.

  Image

  Swap warunki zamknięcia

  • Zawarcie Umowy ramowej na świadczenie usług płatniczych i inwestycyjnych.
  • Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi (nadanie kodu LEI).
  • Wpłacenie zabezpieczenia lub uzyskanie Dealing limitu.
  • Minimalna kwota jednej transakcji wynosi 200 000 EUR lub równowartość w innej walucie.
  • Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj inne warunki

  Przy zawieraniu terminowych transakcji klient narażony jest na niektóre rodzaje ryzyka (rynkowe – walutowe i odsetkowe, ryzyko strony przeciwnej, ryzyko płynności finansowej, dźwignia finansowa). Zawsze uzależnione jest od celu i sposobu skorzystania z transakcji terminowej. Przed podpisaniem Umowy Ramowej i zawarciem transakcji lub w każdej chwili handlowcy objaśnią poszczególne rodzaje ryzyka w formie ustnej lub pisemnej.

  Nasi handlowcy chętnie omówią z Tobą opcje i indywidualne warunki zabezpieczania ryzyka kursowego oraz zaproponują najlepszą opcję dla Twojej firmy.

  Kursy walut - rynek walutowy

  Waluta

  Kupno

  Sprzedać

  Przedstawione wartości są orientacyjne. W celu uzyskania aktualnej i indywidualnej oferty kursu prosimy o kontakt pod nr: +48 22 208 00 99. Aktualne kursy możesz w dowolnym momencie sprawdzić na Online Broker.