Avízo

  Zapewnienie limitu w oparciu o limit przyznany dla Avízo

  Korzystając z Avízo, jesteśmy w stanie rozliczyć transakcję jeszcze szybciej po jej zamknięciu - nie czekamy, aż klient zaksięguje płatność.

  Znacznie przyspiesza to rozliczanie płatności między rachunkami klienta a rachunkami AKCENTA CZ w przypadkach, gdy rachunki nie są prowadzone w tym samym banku.

  Przy jego użyciu termin zaksięgowania środków zarówno na własnych rachunkach bankowych klientów, jak i na rachunkach zagranicznych partnerów biznesowych jest zwykle skrócony o jeden dzień roboczy.

  Przykład:

  Klient posiada swoje rachunki w banku, w którym AKCENTA CZ nie posiada swoich rachunków. Klient chce dokonać konwersji i wypłacić pieniądze swojemu niemieckiemu partnerowi biznesowemu. Bez użycia Aviz klient wysłałby CZK ze swojego konta w tym banku na jedno z czeskich kont AKCENTA CZ i dopiero po uznaniu tego konta dokonałby wymiany i płatności zagranicznej. Korzystając z produktu Avízo, klient wysyła jedynie elektroniczny dokument, że dokonał płatności ze swojego konta w danym banku na konto AKCENTA CZ i w tym momencie płatność zagraniczna jest już zaksięgowana i zrealizowana. Dlatego nie czekamy na faktyczne zaksięgowanie środków, potrzebujemy jedynie wcześniej przygotowanego dowodu z bankowości elektronicznej, że płatność została dokonana.

  Aby zapewnić dokonanie płatności w jak najkrótszym czasie, należy przestrzegać maksymalnych czasów wprowadzania płatności (tzw. Cut of Time, CoT).

  Aby korzystać z produktu Avízo, konieczne jest, aby klient posiadał limit Avízo ustalony przez AKCENTA CZ, który jasno określa maksymalny wolumen wszystkich transakcji otwartych w trybie Avízo.

  Limit Avízo

  Na podstawie kryteriów finansowych i niefinansowych klientowi przyznawany jest lub nie Limit Avizo.

  Warunki ustalania limitu na Aviso:

  • Zawarta umowa ramowa w AKCENTA obejmująca otwarte wewnętrzne rachunki płatnicze (WRP).
  • Podpisanie odpowiedniego Aneksu do umowy ramowej.
  • Przedłożenie pełnego bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatnie 3 okresy obrachunkowe.
  • Zatwierdzenie wzorów potwierdzeń płatności wydanych przez bank klienta.
  • Opłaty związane z korzystaniem z produktu Avízo:
  • Opłata za wykorzystanie limitu na Awizo - patrz obowiązująca taryfa lub indywidualny program cenowy.
  • W przypadku nieuznania kwoty (poprzez realizację zobowiązania z limitu przyznanego na podstawie Awizacji) do 5 dnia roboczego, naliczane są dzienne odsetki karne za opóźnienie w wysokości 0,07% od dnia upływu terminu do dnia całkowitej spłaty zobowiązania.

  Przykładowy model - kupujący

  • Klient - kupujący EUR, zawiera następującą transakcję walutową z AKCENTA w dniu roboczym o godzinie 10:00:
  • Zakup EUR 20.000,- / sprzedaż CZK 520.000,- / z indywidualnym kursem wymiany 26 EUR/CZK / z rozliczeniem D+0 / klient chce skierować zakupione EUR na swoje konto w ČSOB
  • O godzinie 10:20 tego samego dnia klient wprowadza zlecenie płatnicze w wysokości 520.000,- CZK z rachunku CZK w ČSOB na rachunek CZK AKCENTA w Komerční banka.
  • AKCENTA otrzymuje uzgodniony dokument (potwierdzenie) płatności od klienta do godziny 11:00.
  • AKCENTA wysyła zakupione euro natychmiast po godzinie 11:00 na konto zdefiniowane przez klienta.
  • Klient pobiera 20.000,- EUR od AKCENTA na swoje konto w euro w godzinach popołudniowych.
  • AKCENTA pobiera 520.000,- CZK od klienta w godzinach popołudniowych i transakcja jest całkowicie rozliczona - cała operacja jest w ten sposób skrócona o jeden dzień roboczy.

  Przykładowy model - sprzedawca

  • Klient - sprzedawca EUR, zawiera następującą transakcję walutową z AKCENTA w dniu roboczym o godzinie 9:30:
  • Sprzedaż EUR 50.000,- / zakup CZK 1.299.000,- / z indywidualnym kursem wymiany 25,98 EUR/CZK / z rozliczeniem D+0 / klient chce skierować zakupione CZK na swoje konto w ČSOB
  • O godzinie 9:50 tego samego dnia klient wprowadza zlecenie przelewu na kwotę 50.000,- EUR z rachunku w euro w ČSOB na rachunek w euro AKCENTA w Raiffeisenbank.
  • AKCENTA otrzymuje uzgodniony dokument (potwierdzenie) płatności od klienta do godziny 10:30,
  • Natychmiast po godzinie 10:30 ACZ wysyła zakupione korony na konto wskazane przez klienta.
  • Po południu klient pobiera od AKCENTA 1 299 000,- CZK na swoje konto CZK w ČSOB.
  • Następnego dnia rano AKCENTA pobiera od klienta 50.000,- EUR i transakcja jest całkowicie rozliczona - cała operacja jest w ten sposób skrócona o jeden dzień roboczy dla klienta.
  • AKCENTA pobiera 520.000,- CZK od klienta w godzinach popołudniowych i transakcja jest całkowicie rozliczona - cała operacja jest w ten sposób skrócona o jeden dzień roboczy.

  Ważne jest, aby dotrzymać granicznych godzin, aby płatności zostały dokonane tego samego dnia. Są one wymienione TUTAJ.

  Test intro image

  Powiązane linki

  AKCENTA jest uprawniona do realizacji transakcji płatniczych z wymianą walut na podstawie licencji Instytucji Płatniczej. Transakcje typu forward AKCENTA realizuje na podstawie licencji na obrót papierami wartościowymi (przyznana na podstawie Zarządzenia Narodowego Banku Czeskiego o zezwoleniu na działalność handlowca w zakresie papierów wartościowych w ramach głównych usług inwestycyjnych - zgodnie z § 4 , ust. 2, lit. a), b), c) oraz uzupełniające usługi inwestycyjne – zgodnie z § 4, ust. 3 lit. a). Wydanie powyższych licencji poprzedzały kontrole oraz udowodnienie zdolności do prowadzenia działalności, kiedy to Narodowy Bank Czeski ustala ścisłe kryteria dla posiadaczy licencji oraz regularnie kontroluje jej przestrzeganie.