Akcenta top

Transakcje forward

Transakcje forward

Przed zawarciem pierwszej transakcji typu forward należy podpisać  Umowę ramową  wraz z jej wszystkimi załącznikami. UR określa warunki i reguły realizacji transakcji terminowych. Po zawarciu Umowy ramowej zostanie Państwu automatycznie założony wewnętrzny rachunek płatniczy (WRP) dający możliwość zabezpieczenia kaucji od transakcji terminowej. 

Transakcję forward można zawrzeć na dowolny okres, który należy uzgodnić z pracownikiem działu handlowego. W związku z ryzykiem płynności, wymagamy wpłacenia kaucji w wysokości 10% wartości transakcji.  Kaucję tę klient przelewa na swój wewnętrzny rachunek płatniczy prowadzony przez podmiot realizujący transakcję, gdzie zostaje zablokowana odpowiednia kwota. Po rozliczeniu transakcji, kaucja zostaje odblokowana. Wysokość kaucji i pozostałe warunki transakcji określono w Potwierdzeniu transakcji płatniczej z przewalutowaniem. Ilość zawartych transakcji forward, jak również ich wysokość, jest nieograniczona. Transakcja staje się wiążąca z dniem jej zawarcia.

Nie udzielamy gwarancji na to, jak rozwinie się kurs, dlatego też w dzień realizacji transakcji aktualny kurs może się różnić od kursu uzgodnionego w Potwierdzeniu transakcji płatniczej z przewalutowaniem. Mimo to transakcja pozostaje wiążąca zarówno dla Klienta, jak i podmiotu realizującego transakcję.

Procedury zawierania transakcji forward są zgodne z procedurami zawierania transakcji spot. Jeśli Klient przy uzgodnieniu transakcji forward ma na wewnętrznym rachunku płatniczym wystarczających środków na zabezpieczenie transakcji, dział handlowy wraz z Potwierdzeniem transakcji płatniczej z przewalutowaniem wystawia też Polecenie przychodzącej dewizowej transakcji płatniczej. Klient na podstawie tej dyspozycji przelewa wymaganą kwotą na swój wewnętrzny rachunek płatniczy celem zabezpieczenia transakcji. Środki na zabezpieczenie transakcji forward Klient wysyła na rachunek AKCENTA dwa dni robocze przed terminem jej realizacji. Środki na rachunku spółki AKCENTA muszą się znaleźć najpóźniej w dniu realizacji transakcji forward.

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia