Akcenta top

Jak realizować transakcje spot i forward

  • Przed rozpoczęciem współpracy z AKCENTĄ należy podpisać  Umowę Ramową, której elementem są Ogólne Warunki Handlowe regulujące zasady kooperacji.
  • Zawarcie umowy jest bezpłatne i nie zobowiązuje Klienta do zawierania transakcji. Nie wiąże się zatem z żadnym ryzykiem.
  • Umowę ramową zawrze z Państwem nasz przedstawiciel handlowy działający w Waszym regionie. Dysponuje on fachową wiedzą i zaproponuje optymalne rozwiązanie dostosowane do Waszych potrzeb.
Chcesz dowiedzieć się więcej o świadczonych przez nas usługach?
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia