Co to jest par forward

  Dzięki AKCENCIE możesz zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem kursowym nawet z rocznym wyprzedzeniem. Dla każdego klienta przygotujemy indywidualną ofertę.

  Par forward oparty jest na takich samych zasadach jak forward standardowy, tzn. dokładnie określona kwota jest zabezpieczona stałym kursem danego dnia. Różnica w stosunku do standardowych kontraktów forward to możliwość wykonania szeregu wielokrotnych kontraktów terminowych o regularnych terminach zapadalności.

  Ostateczny kurs wymiany dla wszystkich kontraktów forward w danej serii par forward jest określony według średnich, ważonych w czasie punktów forwardowych dla poszczególnych zapadalności. Taki kurs jest dla klienta z reguły korzystniejszy niż średni kurs przy standardowych kontraktach forward.

  Image

  Jakie są zalety kontraktu par forward?

  Oprócz korzyści standardowych w postaci zabezpieczenia kursu walutowego na przyszłość zaletą jest jeden wspólny kurs dla wszystkich terminów zapadalności. Klient nie otrzyma więc innego kursu forward dla każdego terminu zapadalności, jak w przypadku serii kontraktów typu forward standardowy. Przeciwnie, w przypadku regularnych zagranicznych poleceń zapłaty ma możliwość wykorzystania jednego produktu zabezpieczającego zamiast pojedynczych transakcji terminowych.

  Za zawarcie kontraktu typu par forward u nas nie są naliczane żadne opłaty.

  Warunki zawarcia par forward

  KLIENT EKSPORTER

  Klient oczekuje przelewu od klientów zagranicznych, którzy w ciągu 12 miesięcy, tj. dopiero do 15. 5. 2020 mają zapłacić mu za dostarczony towar ogółem 600.000 EUR i to w regularnych przelewach kwartalnych. Poprzez zawarcie kontraktu typu par forward klient z góry zyskuje pewność stałego kursu wymiany, według którego będą wszystkie cztery konwersje walutowe kolejno realizowane aż do finalnego terminu przelewu.

  DATA PRZYJĘTEGO PRZELEWU15.07.202315.08.202315.11.202315.02.202415.05.2024

  Kurs spot sprzedaży EUR/CZK na dzień zawarcia kontraktu terminowego typu forward

  23,800

  Uzgodniony kurs Par forward

  24,100

  24,100

  24,100

  24,100

  Kurs standardowego forward

  23,850

  24,030

  24,130

  24,220

  Przyjęty przelew w EUR

  150 000

  150 000

  150 000

  150 000

  Wszystkie wypłaty w okresie obowiązywania amortyzowanego kontraktu terminowego odbywają się po pierwotnie uzgodnionym kursie terminowym i bez dodatkowych kosztów.

  Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem i uważają, że mogą go Państwo wykorzystać jako korzystne narzędzie do zmniejszenia ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, prosimy o kontakt.

  Image

  Warunki zawarcia transakcji forward

  • Zawarcie Umowy ramowej na świadczenie usług płatniczych i inwestycyjnych.
  • Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi (nadanie kodu LEI).
  • Wpłacenie zabezpieczenia lub uzyskanie Dealing limitu.
  • Minimalna kwota jednej transakcji wynosi 200 000 EUR lub równowartość w innej walucie.
  • Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj inne warunki

  Przy zawieraniu terminowych transakcji klient narażony jest na niektóre rodzaje ryzyka (rynkowe – walutowe i odsetkowe, ryzyko strony przeciwnej, ryzyko płynności finansowej, dźwignia finansowa). Zawsze uzależnione jest od celu i sposobu skorzystania z transakcji terminowej. Przed podpisaniem Umowy Ramowej i zawarciem transakcji lub w każdej chwili handlowcy objaśnią poszczególne rodzaje ryzyka w formie ustnej lub pisemnej.

  Nasi handlowcy chętnie omówią z Tobą opcje i indywidualne warunki zabezpieczania ryzyka kursowego oraz zaproponują najlepszą opcję dla Twojej firmy.

  Kursy walut - rynek walutowy

  Waluta

  Kupno

  Sprzedać

  Przedstawione wartości są orientacyjne. W celu uzyskania aktualnej i indywidualnej oferty kursu prosimy o kontakt pod nr: +48 22 208 00 99. Aktualne kursy możesz w dowolnym momencie sprawdzić na Online Broker.