Akcenta top

Pomaganie innym to dla nas oczywistość

Odpowiedzialność społeczna AKCENTY CZ wynika z przekonania, że pomaganie, przyczynianie się i tworzenie wartości w życiu społecznym i środowiskowym jest dla odnoszącej sukcesy firmy sprawą oczywistą.  Dlatego też AKCENTA CZ ustanawia takie środki, które prowadzą do minimalizacji wpływu jej działalności na środowisko naturalne. Przy przebudowie nowych pomieszczeń dlatego skorzystano z zastosowania najnowocześniejszych technologii, włącznie z zastosowaniem rekuperacji, mając na względzie oszczędność energii. Pracownicy firmy mają także udostępnioną możliwość  segregacji odpadów.
W obszarze sponsoringu i wspierania społeczeństwa obywatelskiego AKCENTA CZ koncentruje się przede wszystkim na współpracy długofalowej. Dlatego już od szeregu lat udziela wsparcia TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s., które pomaga osobom niedowidzącym. Jest również partnerem České golfové asociace hendikepovaných (CZDGA) [Czeskiego Golfowego Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych], które zrzesza przeszło 180 graczy o różnych stopniach niepełnosprawności. AKCENTA CZ również współpracuje z zakładami pracy chronionej przy przygotowaniu prezentów gwiazdkowych i życzeń noworocznych. Do wspierania działalności tego typu włącza szerszy ogół społeczeństwa np. poprzez organizowanie charytatywnych przedstawień teatralnych, takich jak np. Čtyři dohody [tytuł sztuki: Cztery umowy] Jaroslava Duška, które należało do w pełni wysprzedanych przedstawień w Teatrze im. Klicpera w Hradcu Králové.
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.
Česká golfová asociace hendikepovaných (CZDGA)
Čtyři dohody Jaroslava Duška (1)
Čtyři dohody Jaroslava Duška (2)
Sponsoring AKCENTY CZ w obszarze sportu koncentruje się przede wszystkim na mniejszych imprezach sportowych. Wyjątek stanowi tradycyjne partnerstwo w prestiżowym turnieju golfowym Lady Abrahams Trophy, który oficjalnie otwiera czeski sezon golfowy. Do innych sponsorowanych imprez sportowych o charakterze lokalnym, ale o dużym oddziaływaniu na społeczności lokalne, należy miedzy innymi Brnišťský půlmaraton [Półmaraton w Brništi], CZECHMAN Triatlon i uczestnictwo w biegu charytatywnym Run For Help w Podiebradach.
Lady Abrahams Trophy
CZECHMAN Triatlon
Brnišťský půlmaraton
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia