Akcenta top

Dealing limit

Dealing limit umożliwia klientom z zawartą obowiązującą Umową Ramową elastyczne korzystanie z operacji zabezpieczających bez potrzeby blokowania środków finansowych na rzecz AKCENTA. Przyznanie limitu przebiega niezwłocznie i bez opłat.

Operacje zabezpieczające, tzw. terminowe operacje dewizowe, pozwalają klientom, którzy są narażeni na ryzyko nieoczekiwanych zmian kursów walut, na eliminację tego ryzyka w części lub całkowicie i na uzyskanie zabezpieczenia – narzędzia planowania finansowego.

Warunkiem do zawierania tych operacji jest złożenie zabezpieczenia finansowego, tj. zablokowanie środków klienta na rzecz AKCENTA. Drugą możliwością jest ustalenie tzw. Dealing limitu, czyli ram, w których można wykonywać te operacje bez potrzeby takiego zabezpieczenia. Dealing limit umożliwia klientom z zawartą obowiązującą Umową Ramową elastyczne korzystanie z operacji zabezpieczających bez potrzeby blokowania środków finansowych na rzecz AKCENTA.

Przygotowanie Dealing limitu jest wykonywane dla klientów AKCENTA bez opłat!

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ AKCENTA DO OKREŚLENIA ZEROWEJ WYSOKOŚCI ZABEZPIECZENIA, TZW. DEALING LIMITU:

  • Bilans oraz rachunek zysków i strat w pełnym zakresie za 3 ostatnie okresy księgowe – dobrze widziane jest sprawozdanie audytowe
  • Wypełniony kwestionariusz klienta

Alternatywą do ustalenia Dealing limitu jest:

  • Złożenie zabezpieczenia
  • Linia kredytowa zabezpieczona wekslem

Więcej informacji o możliwości uzyskania Dealing limitu można uzyskać u swojego przedstawiciela handlowego AKCENTA albo pod numerem infolinii AKCENTY. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o świadczonych przez nas usługach?
Budapeszt - na Węgrzech AKCENTA działa od roku 2011
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia