Akcenta top

Transakcje przez telefon

Jak dokonać transakcji przez telefon?

Aby szybko i łatwo zawrzeć transakcję przez telefon, prosimy postępować według poniższych wskazówek:

1) Zadzwoń do naszych handlowców pod numer (+48) 22 208 00 99. Podaj imię i nazwisko, nazwę Twojej spółki oraz numer Umowy Ramowej, którą masz z nami zawartą (ewentualnie podaj REGON Twojej spółki).

2) Powiadom handlowca o szczegółach transakcji, którą chcesz zawrzeć:

  • Wskaż jakiej pary walutowej będzie dotyczyła transakcja, czyli jaką walutę chcesz sprzedać a jaką kupić (np.: chcę sprzedać euro i kupić czeskie korony, chcę kupić euro sprzedając dolary itp.),
  • Sprecyzuj jaka będzie kwota transakcji.

3) Handlowiec zaoferuje Ci indywidualny kurs dla transakcji, którą chcesz zawrzeć.

4) Jeżeli zgadzasz się na oferowany kurs, handlowiec uzgodni z Tobą dalsze parametry transakcji:

  • Wskaż bank, z którego będziesz wysyłać środki finansowe lub podaj informację o ewentualnym wykorzystaniu WRP (Wewnętrznego Rachunku Płatniczego w AKCENTA),
  • Podaj numer rachunku, na który życzysz sobie wysłać zakupioną walutę,
  • Podaj tytuł przelewu,
  • Wskaż termin rozliczenia, czyli jak szybko transakcja ma być zrealizowana (np. następnego dnia, w tym samym dniu).

W przypadku, gdy wymagasz szybszego przetworzenia przelewu, należy poinformować o tym handlowca już w trakcie zawierania transakcji i ustalić z nim, czy w danym przypadku jest to możliwe do zrealizowania. Postaramy się jak najlepiej sprostać Twoim wymaganiom.

  • Wskaż typ opłaty, z którą ma być wykonany przelew:

SHA = zleceniodawca uiszcza opłaty swojego banku, odbiorca uiszcza swoje opłaty i ponadto uiszcza także ewentualne opłaty banków pośredniczących,

OUR = wszystkie opłaty uiszcza zleceniodawca,

BEN = wszystkie opłaty uiszcza odbiorca,

W przypadku przelewu SEPA opłaty są zawsze podzielone – należy wskazać SHA.

Po zawarciu transakcji otrzymasz za pośrednictwem wiadomości e-mail potwierdzenie polecenia przelewu. Potwierdzenie to możesz zachować dla własnych potrzeb.

Sprawdź poprawność wszystkich danych zawartych w potwierdzeniu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności natychmiast zadzwoń do nas pod numer (+48) 22 208 00 99.

5) Jeżeli wszystkie dane zawarte w potwierdzeniu są poprawne, zapłać wymaganą kwotę zgodnie z instrukcjami płatniczymi podanymi w potwierdzeniu.

6) Następnego dnia roboczego po otrzymaniu środków finansowych na nasz rachunek wyślemy Twój przelew zgodnie z ustalonymi parametrami. W przypadku, gdy wymagasz szybszego przetworzenia przelewu, należy poinformować o tym handlowca już w trakcie zawierania transakcji i ustalić z nim, czy w danym przypadku jest to możliwe do zrealizowania. Postaramy się jak najlepiej sprostać Twoim wymaganiom.

7) Następnego dnia roboczego po wysłaniu środków na wybrany przez Ciebie rachunek otrzymasz e-mail potwierdzeniem realizacji transakcji.

*Zalecamy przechować konfirmację do własnych potrzeb.

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia