Akcenta top

Regulacje i licencje

Wiarygodność i regulacje prawne

AKCENTA opiera swoją działalność na wiarygodności i zaufaniu ponad 20 tysięcy firm w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Dodatkowo, jako podmiot świadczący usługi płatnicze i walutowe, podlegamy ścisłemu nadzorowi finansowemu w zakresie określonym w odpowiednich pozwoleniach. Naszą działalność nadzoruje Narodowy Bank Czeski i jest o niej poinformowany Narodowy Bank Polski oraz Komisja Nadzoru Finansowego, sankcjonują ją także przepisy unijne, w oparciu o które AKCENTA działa poza Czechami, a więc na Słowacji, Węgrzech oraz w Polsce.

Działalność w Polsce

Firma AKCENTA jest obecna w Polsce w ramach pozwolenia na działalność wydanego przez Narodowy Bank Czeski, które w procesie notyfikacji było zgodnie zgodnie z art. 17 i 25 Dyrektywy w sprawie usług płatniczych (Payment Service Directive 2007/64/WE), przekazane Narodowemu Bankowi Polskiemu i  Komisji Nadzoru Finansowego. 

Działalność AKCENTY jest także potwierdzona przez Komisję Nadzoru Finansowego w rejestrach i ewidencjach w dziale rejestrów firm inwestycyjnych w sekcji zagraniczne firmy inwestycyjne bez oddziału.

Potwierdzenie można uzyskać indywidualnie poprzez kontakt z  KNF: knf@knf.gov.pl.

Regulacje unijne

Działanie AKCENTY regulują także przepisy Unii Europejskiej oraz wydane przez instytucje UE licencje:

Powyższe licencje są notyfikowane na rynku polskim, słowackim oraz węgierskim.

Nadzór Narodowego Banku Czeskiego

AKCENTA jest ściśle nadzorowana przez Narodowy Bank Czeski, który przyznał AKCENCIE następujące uprawnienia:

  • Licencja na działalność w charakterze instytucji płatniczej, którą otrzymaliśmy Czeskiego Banku Narodowego jako pierwsza niebankowa instytucja finansowa w lutym 2011 r., po pomyślnym przejściu postępowania licencyjnego. Licencja ta jest nieograniczona czasowo i upoważnia AKCENTĘ do świadczenia usług płatniczych zgodnie z § 3 ust. 1 lit. a), b), c), d), e), f) Ustawy o obrocie płatniczym.
  • Licencja na działanie jako podmiot handlujący papierami wartościowymi w zakresie głównych usług inwestycyjnych – zgodnie z § 4 ust. 2 lit. a), b), c) i uzupełniających usług inwestycyjnych – zgodnie z § 4 ust. 3 lit. a). Niniejsza licencja upoważnia AKCENTĘ do realizacji transakcji terminowych (forward i swap) i została przyznana w lipcu 2009 r.

AKCENTA CZ świadczy usługi za granicą na podstawie Notyfikacji Czeskiego Banku Narodowego.

  • Usługi płatnicze AKCENTA CZ świadczy w następujących państwach: SK,PL,HU,RO,FR,DE,BE,BG,IT,NL,AT,GB,ES (CzBN)
  • Usługi w zakresie papierów wartościowych AKCENTA CZ świadczy w następujących państwach: SK,PL,HU,RO,FR,DE,BE,BG,IT,NL,AT,GB,ES (CzBN)
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia