Otwarta bankowość w Akcenta.

  OTWARTA BANKOWOŚĆ PSD2 (Akcenta API)

  Co to jest?

  Usługa umożliwia połączenia stron trzecich z kontem klienta OLB, pozwalając na łączenie aplikacji stron trzecich (TPP) z kontami OLB. Rozwiązanie jest oparte na czeskim standardzie otwartej bankowości w wersji 6.0 wydanym przez Czeskie Stowarzyszenie Bankowe.

  Kim jest strona trzecia?

  Strona trzecia to bank lub firma, która posiada odpowiednie zezwolenie od CNB (lub innego banku krajowego w UE) na świadczenie usługi pośredniego zlecenia płatniczego lub usługi informacji o rachunku płatniczym.

  Co umożliwiają te usługi?

  Informowanie o saldzie - aplikacja TPP udostępni informacje o saldzie Wewnętrznego Rachunku Płatniczego (IPU) i historii ruchów.

  Płatność pośrednia - za pośrednictwem aplikacji TPP można wprowadzić płatność z OLB.

  Czy to bezpieczne?

  Klient zawsze najpierw wyraża zgodę na powiązanie TPP ze swoim kontem OLB. Zgoda ta jest ważna przez 90 (lub 180) dni, po czym należy ją odnowić. Każde połączenie z TPP jest weryfikowane (ważność certyfikatu).

  Informacje dla TPP

  Jeśli TPP jest zainteresowany połączeniem z API AKCENTA, należy wysłać wiadomość e-mail na adres compliance@akcenta.eu z prośbą o połączenie. Żądanie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

  • Podstawowe informacje o TPP (nazwa firmy, osoba kontaktowa, telefon, e-mail)
  • Nazwa i opis aplikacji TPP
  • Publiczną część certyfikatu potwierdzającego, że podmiot TPP posiada licencję wydaną przez krajowego regulatora w zakresie pompowania danych dla AISP/PISP.

  Po zapoznaniu się z dostarczonymi informacjami, przekazane zostaną następujące informacje:

  • Identyfikator TPP (client_id) dla środowiska sand-box
  • Element zabezpieczeń (client_secret) dla środowiska piaskownicy
  • dokumentacja interfejsu Akcenta AISP/PISP-API, w tym między innymi adresy URL do połączenia
  • Poświadczenia testowe do uwierzytelniania za pomocą dostawcy tożsamości w środowisku piaskownicy