Akcenta top

Implementacja MiFID w spółce AKCENTA

W dniu 3 stycznia 2018 r. zaczyna obowiązywać dyrektywa WE 2014/65/EU (znana jako MiFID II), która zawiera szereg zmian mających na celu wzmocnienie ochrony klientów, poprawę transparentności i udostępnianie bardziej szczegółowych informacji o transakcjach. Spółka AKCENTA wprowadza szereg środków, które są zgodne z tymi wymaganiami. Poniżej zamieszczamy krótki przegląd najważniejszych zmian. Bardziej szczegółowy opis wraz z kolejnymi zmianami znajduje się w Broszurze Informacyjnej, która jest do pobrania tutaj.

Badanie rynku docelowego – test przydatności produktu dla klienta

Spółka AKCENTA przeprowadza test przydatności oferowanych produktów dla swoich klientów. Aby spełnić ten warunek w niedługim czasie zwrócimy się do Państwa z nowymi kwestionariuszami inwestycyjnymi. Celem jest poprawienie poziomu informacji o możliwych ryzykach towarzyszących usługom inwestycyjnym przede wszystkim u nieprofesjonalnych klientów, a tym samym zwiększenie stopnia ich ochrony.

Wykonywanie poleceń w najlepszych warunkach i w najlepszym interesie klienta

Spółka AKCENTA wprowadziła zasady, których celem jest, aby każde konkretne polecenie klienta zostało wykonane w jak najlepszych warunkach, a ponadto aby równocześnie zapewniono wykonanie poleceń w rzeczywiście najlepszych warunkach, uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie klienta.

Informacje o spadku wartości portfolio

Spółka AKCENTA informuje swoich klientów o wartości i możliwościach ich portfolio. Szczególnie przy spadku aktualnej wartości rynkowej portfolio o 10%, ewentualnie 20%, 30% itp., klient otrzymuje informacje o takiej właśnie zmianie wartości portfolio i to zawsze najpóźniej do końca konkretnego dnia pracy.

Zarządzanie konfliktem interesów

Spółka AKCENTA wprowadziła zasady i mechanizmy zmierzające do przeciwdziałania konfliktowi interesów. W celu przeciwdziałania konfliktowi interesów spółka AKCENTA dysponuje odpowiednią strukturą organizacyjną z mechanizmami kontrolnymi, które zapewniają oddzielenie niezgodnych stanowisk i gwarantują zapobieganie konfliktom interesów.

Informacje o kosztach i opłatach towarzyszących

Wszystkie koszty i opłaty towarzyszące są naliczane klientowi za usługę inwestycyjną albo za usługi towarzyszące, o których powinien być poinformowany, co wynika z załącznika II Rozporządzenia WE 2017/565. Na wniosek klienta spółka AKCENTA udostępni te informacje przed zawarciem konkretnej transakcji (konkretna wysokość kosztów i opłat), a następnie udostępni je rozpisane na poszczególne pozycje w katalogu „Informacje/Obowiązkowe informacje publikowane zgodnie z MiFID” w OLB.

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia