Akcenta top

Informacje dotyczące PRIIPS

Rozporządzenie pod nr 1286/2014 o zawiadomieniu o kluczowych informacjach, które dotyczą strukturowanych retailowych produktów inwestycyjnych i produktów ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym (dalej tylko PRIIPs) przynoszą obowiązek udzielać kluczowe informacje (dalej tylko KID) klienteli niefachowej (klientela według MiFID)  przed udzieleniem usługi z elementem inwestycyjnym.

Każdy KID jest indywidualny, zawiera konkretne dane dotyczące konkretnego produktu / rodzaju handlu z elementem inwestycyjnym. AKCENTA nie wytwarza i nie udziela KIDy w ramach zawierania handlu terminowego, które są umawiane w celu zabezpieczenia. Na wniosek klienta (klient według MIFID) AKCENTA udzieli klientowi specyficzne informacje dotyczące konkretnego rodzaju handlu.

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
46.000
klientów
20
ponad
lat doświadczenia

Wstrzymanie transakcji i płatności do Rosji i Białorusi

 

Szanowni Klienci,

ze względu na wojnę na Ukrainie od 21. marca 2022 roku nie będą realizowane płatności do rosyjskich i białoruskich partnerów/banków.

Przepraszamy za ewentualne komplikacje.

AKCENTA CZ