Akcenta top

Pytania i odpowiedzi - Formularz CRS

CRS co to oznacza?

CRS (Common reporting standard) to globalny standard wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, który wymaga przekazywania informacji dotyczącej rezydencji podatkowej. Obowiązek zyskawania i przekazywanie tych informacji mają banki, instytucje płatnicze, firmy inwestycyjne i niektóre ubezpieczalnie.

Dlaczego Akcenat wymaga tych informacji?

Informacje te musimy pozyskiwać podobnie jak banki i inne instytucje finasowe na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2020 r., poz. 343 ze zm).

Co się dzieje z danymi przekazanymi AKCENCIE?

AKCENTA jest zobowiązana do ewidowania danych od wszystkich swoich klientów. Jeśli będzie to wymagane dane mogą być raportowane odpowiedniemu organowi kontrolnemu.

Czym jest TIN/Numer podatkowy

Jest to numer identyfikacyjny pod którym dany podmiot komunikuje się z Urzędem Skarbowym (dotyczy osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą – zgodnie z definicją OECD jest to PESEL osoby). Przykłady dla poszczególnych Państw oraz informacje gdzie można znaleźć identyfikacyjne numery podatkowe można znaleźć pod linkiem: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/

Co oznacza, jeśli spółka ma status pasywny NFE (pasywny podmiot niefinansowy)

Jest to spółka, która jest podmiotem inwestującym, a jednocześnie niebędącym instytucją finansową, której dochód pochodzi głównie z inwestowania lub reinwestowania aktywów finasowych jak również z obrotu tymi aktywami.

Jak postępować w przypadku w przypadku gdy klient jest pasywnym podmiotem niefinansowym (pasywny NFE)?

Klient określa ten status i potwierdza w kwestionariuszu. Następnie będzie kontaktowany spółką z prośbą o dopełnieni informacji, które są wymagane zgodnie z Ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Jak postępować w przypadku, gdy mam więcej rezydencji podatkowych? Płacę podatki w więcej niż jednym państwie?

W obu przypadkach możliwe jest w formularzy wprowadzenie więcej niż jednej rezydencji podatkowej.

Q: Jeśli w formularzu znajdę nieaktualne dane, co zrobić?

W zależności od charakteru nieaktuanych danych należy wykorzystać formularz do zgłoszenia zmian, skontaktować się ze swoim opiekunem lub bezpośrednio z serwisem klienta.

Link jest nieaktywny (nieaktualna przeglądarka…)

W takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z naszym serwisem klienta w celu uzgodnienia innego sposobu przekazania danych.

Przycisk „przejść do formularza“ zawiera niestandardowy/długi/niezrozumiały/ niewiarygodny link..co to oznacza?

Jest to w porządku, link jest przekierowaniem na stronę internetową AKCENTY, treść linku jest spowodowana indywidualizacją linku dla każdego z klientów

Czy mam obowiązek przekazania wymaganych informacji?

Tak, są one wymagane na mocy prawa.

Co się stanie, jeśli nie chcę przekazać tych danych?

Niekoniecznie chodzi o udzielenie nowych danych, większość z nich mamy już zaewidowane, potrzebujemy jedak ich potwierdzenia i dopełnienia. Ewentualnie konieczne będzie dopełnienie kolejnej rezydencji podatkowej.

Do kiedy konieczne jest wypełnienie formularza?

Będziemy wdzięczni za przesłanie formularza bezzwłocznie, najpóźniej jednak do 20. kwietnia 2021.

 

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia