Akcenta top

Dekalog bezpieczeństwa

Aktualne zasady bezpieczeństwa dotyczące używania aplikacji Online Broker

1. Z aplikacji OLB oraz wszystkich danych służących do zalogowania się mogą korzystać tylko i wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.

Prosimy o zachowanie i przechowywanie w bezpiecznym miejscu wszystkich dokumentów zawierających informacje dotyczące logowania. W przypadku podejrzenia związanego z nielegalnym wykorzystaniem Państwa danych prosimy o kontakt pod numerem +48 22 208 00 98 lub adresem info@akcenta.eu.

2. Zasady dotyczące używania do pracy jednego komputera przez więcej niż jednego użytkownika

Logowanie innej osoby pod Państwa imieniem jest zabronione. Loginy i hasła nie powinny znajdować się w dostępnych dla każdego folderach. Przy podejrzeniu wykorzystania Państwa danych do operacji na rachunkach prosimy o kontakt z AKCENTĄ CZ w celu zablokowania dostępu. Ochrona loginu i hasła jest obligatoryjna.

3. Zasady użytkowania aplikacji Online Broker

Przed zalogowaniem się należy zamknąć wszystkie inne okna w przeglądarce i otworzyć aplikację w zupełnie nowym oknie. Zalecamy regularną instalację dodatków aktualizujących bezpieczeństwo dla oprogramowania (tzw. Service Packs).

4. Zasady dotyczące użytkowania haseł

Należy chronić hasło także w czasie wprowadzania go do komputera, uniemożliwając jego zapamiętanie przez osoby trzecie.

5. Zasady dotyczące pracy z kodem kontrolnym

Kod kontrolny otrzymacie Państwo w formie SMS na numer telefonu, który został zapisany w umowie ramowej. Kod kontrolny jest ważny przez 3 minuty. Prosimy o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa przy wprowadzaniu kodu.

6. Zasady dotyczące zabezpieczenia komunikacji

 Zalecane jest używanie maksymalnego poziomu szyfrowania w Państwa przeglądarce (128 bitów). Podczas komunikacji za pośrednictwem OLB należy wykorzystać protokół TLS 1.0

7. Zasady ustawenia internetowej przeglądarki (np. Internet Explorer)

Zalecane jest używanie najnowszej wersji przeglądarki. Należy wyłączyć zapisywanie haseł logujących w przeglądarce (np. Ustawienia/Opcje internetowe/Zawartość/Autouzupełnianie/Ustawienia, wybierz „Nazwy użytkowników i hasła w formularzach“ muszą pozostać niezaznaczone dla – dla IE 8).

8. Zasady dotyczące użytkowania Państwa komputera

Niezalecana jest instalacja programów i plików pochodzących z niezaufanych źródeł ( głównie nielegalnego oprogramowania i produktów amatorskich).Tego typu programy są często kompatybilne z aplikacjami, które mogą grozić bezpieczeństwu pracy na Państwa komputerze. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wiadomości e-mail, które zawierają złośliwe oprogramowanie. Wskazane jest używanie programów antywirusowych i regularne aktualizowanie bazy danych wirusów (zalecamy aktualizację minimum raz w tygodniu) oraz ochrona komputera firewallem (zwłaszcza urządzeń z publicznym adresem IP).

9. Inne, zalecane ustawienia przeglądarki internetowej

Zawsze korzystaj z aktualnej wersji przeglądarki:
Wspierane systemy operacyjne:
  • Windows 7 SP1 z aktualizacjami z 08/2015 i najnowsze wersje systemu
  • OS X v10.9 "Mavericks" I nowsze
  • UNIX/LINUX, wersja z 2015 r.

Wspierane przeglądarki:

  • Microsoft Internet Explorer 11 z aktualizacjami z 08/2015 lub nowszy
  • Google Chrome, jakakolwiek wersja z 2015 r. i nowszy
  • Firefox, jakakolwiek wersja z 2015 r. i nowszy
  • Safari dla MaxOS X, jakakolwiek wersja z 2015 r. i nowsze

10. Inne zalecenia

Należy regularnie sprawdzać ważność certyfikatów serwera. Prosimy o wybranie w przeglądarce powiadomienia o ukończeniu ważności certyfikatu oraz powiadomienia dotyczącego przejścia z zabezpieczonych do niezabezpieczonych obszarów. Niezalecane jest używanie rozszerzających funkcji przeglądarki. Należy regularnie usuwać pliki tymczasowe (Temporary Internet File).
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia