Akcenta top

Często zadawane pytania (FAQ)

USŁUGI AKCENTA

WIARYGODNOŚĆ AKCENTA

JAK KORZYSTAĆ Z USŁUG AKCENTA

BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA 

KONTAKT Z AKCENTA

SŁOWNIK I DEFINICJE

 

 

USŁUGI AKCENTA

Jak to możliwe, że AKCENTA w ramach swoich usług oferuje niższe kursy walut i niższe opłaty niż banki? 

Jesteśmy w stanie zaoferować niższe kursy i ceny usług dzięki ścisłej specjalizacji oraz optymalizacji kosztów operacyjnych. Podstawą naszej oferty jest maksymalna korzyść dla Klienta i skuteczność przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Czy istnieją limity wysokości  płatności zagranicznych? 

AKCENTA nie stawia żadnych ograniczeń. Można dokonywać transakcji o dowolnej wartości. Realizujemy transakcje handlowe na wszystkich standardowych walutach dostępnych w Polsce (EUR, USD, GBP, CHF, CZK, CAD, DKK, NOK, SEK, AUD, JPY, HUF, CNY, TRY, BGN). Oczywiście realizujemy również transakcje wymiany walut bez parytetu walutowego PLN (np. zakup EUR za USD itp.)

Ile płącę za realizację wymiany walut? 

Zakup lub sprzedaż walut nie podlega żadnym opłatom, wymianę walut AKCENTA realizuje zupełnie za darmo. Jednocześnie oferujemy korzystne opłaty za pozostałe usługi, a wiele z nich również oferujemy bezpłatnie. Dokładne informacje na temat opłat można znaleźć w zakładce Cennik opłat.

Ile płacę za transakcje przelewy zagraniczne lub zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w formie transakcji forward?

Dokładne informacje na temat opłat można znaleźć w zakładce Cennik opłat.

Za eksportowany przez nas towar dostajemy przelewy w EUR z zagranicy, a jednocześnie płacimy innym dostawcom w EUR. Czy możemy skorzystać z niskich opłat za przelewy zagraniczne? 

Oczywiście. W tym celu oferujemy usługę Wewnętrznego Rachunku Płatniczego (WRP). Partnerzy mogą przesyłać płatności w EUR na Państwa WRP. Środki te można następnie przesłać za pomocą Zlecenia płatności z rachunku wewnętrznego Państwa partnerom. WRP służą jedynie do przelewów walutowych (nie zastępują rachunku bankowego), ale dzięki nim można korzystać z niższych opłat oferowanych przez firmę AKCENTA.

Więcej informacji na temat WRP można uzyskać TUTAJ lub pod numerem telefonu +48 22 208 00 98.

 
 

Czy AKCENTA przyjmuje na swoje rachunki wpłaty w gotówce? / Wpłaty w gotówce na rachunki AKCENTY

Uprzejmie informujemy, że w przypadku, iż zdecydują się Państwo na rozliczenie transakcji poprzez wpłatę gotówki bezpośrednio na rachunek AKCENTY, mogą poszczególne banki w Czechach zażądać od Państwa wypełnienia oświadczenia o pochodzeniu środków finansowych lub przedłożenia innych dokumentów (faktury, umowy handlowe, wyciąg z rejestru kasy fiskalnej). Wymagania mogą różnić się w poszczególnych bankach, a AKCENTA nie ma na to żadnego wpływu. Odpowiednie formularze można uzyskać od banku w którym dokonywana jest wpłata.

Przy przelewach bezgotówkowych powyższe zasady nie obowiązują.

 

Na stronie internetowej AKCENTA dostępne są informacje z rynku walutowego. Czy mogę otrzymywać te informacje w formie wiadomości e-mail? 

Oczywiście. Wystarczy wpisać swoje dane kontaktowe w formularzu online znajdującym się TUTAJ. Na podstawie zgłoszenie Twój adres e-mail zostanie dodany do listy odbiorców informacji z rynku walutowego i zaczniesz otrzymywać notowania kursów walut i aktualne wiadomości.

Zachęcamy również do zajrzenia do sekcji DLA PRASY na stronie internetowej AKCENTA – są tam dostępne materiały naszych Ekspertów.

 

WIARYGODNOŚĆ AKCENTA

Gdzie mogę sprawdzić ważność zezwoleń AKCENTA? 

Licencje uprawniające AKCENTA do prowadzenia działalności są dostępne TUTAJ.

Wykaz podmiotów licencjonowanych można również znaleźć na stronie internetowej Narodowego Banku Czeskiego (Česká Národní Banka) w sekcji Nadzór nad rynkiem finansowym (Financial market supervision).

Czy mogę za pośrednictwem AKCENTA dokonać przeleów do tzw. krajów wysokiego ryzyka – np. do Iranu?

AKCENTA działa w zgodności z przepisami Ustawy nr 253/2008 Dz.U. Rep. Czes. o niektórych środkach zapobiegających legalizacji dochodów z działalności przestępczej oraz finansowaniu terroryzmu oraz ustawy nr 69/2006 Dz.U. Rep. Czes., o realizacji sankcji międzynarodowych. W związku z powyższym nie realizujemy transakcji do krajów nie posiadających dostatecznych środków AML/CFT. Do takich krajów należą Korea Północna i Iran. Inne kraje wysokiego ryzyka, do których AKCENTA nie realizuje transakcji finansowych, są Kuba, Birma (Związek Myanmar), Syria, Sudan i Libia. Wnioski klientów o realizację transakcji do tych krajów zostają odrzucone na podstawie wewnętrznych procedur AKCENTA.

AKCENTA przyjmuje takie same zasady postępowania w stosunku do wszelkich innych podmiotów działających w ramach UE jako podmioty wysokiego ryzyka lub oznaczone w ten sposób przez instytucje rządowe itp.

 

JAK KORZYSTAĆ Z USŁUG AKCENTA

W jaki sposób zacząć współpracę z AKCENTA?

Aby rozpocząć współpracę z AKCENTA, należy zawrzeć Umowę Ramową. Szczegóły dotyczące podpisania Umowy Ramowej są opisane w sekcji Jak prowadzić transakcje handlowe (patrz TUTAJ).

Jak wygląda korzystanie z usług AKCENTA?

Następnie transakcje odbywają się telefonicznie przy współpracy naszych specjalistów handlowych lub elektronicznie za pośrednictwem internetowej platformy OLB.

Jak korzystać z usług AKCENTA przez telefon?

Szczegółowa procedura realizacji transakcji handlowej przez telefon jest dostępna TUTAJ.

Jak korzystać z usług AKCENTA przez Internet?

Więcej informacji na temat transakcji handlowych przez Internet, czyli za pośrednictwem internetowej platformy OLB, podano w zakładce OLB (patrz TUTAJ).

Jak mogę zmienić dane osoby upoważnionej w Umowie Ramowej, takie jak adres, e-mail, hasło, numer telefonu, adres?  

Aby zmienić dane osoby upoważnionej należy wypełnić Formularz zgłoszenia zmian (dostępny TUTAJ), który po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę upoważnioną do działania w imieniu spółki. Następnie wydrukowany formularz należy przesłać pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny firmy AKCENTA:

Akcenta
Nerudova 1361/31
500 02 Hradec Králové
Czechy
 
Wymagane zmiany zostaną wprowadzone natychmiast po otrzymaniu formularza.

Jak mogę usunąć z istniejącej Umowy Ramowej osobę upoważnioną?

Aby usunąć wszystkie dane osoby upoważnionej należy postąpić tak, jak w przypadku zmiany danych osoby upoważnionej (patrz TUTAJ).

Jak mogę dodać do istniejącej Umowy Ramowej nową osobę upoważnioną?

Aby dodać kolejną osobę upoważnioną do istniejącej Umowy Ramowej należy skontaktować się z naszym przedstawicielem handlowym lub zadzwonić na infolinię firmy AKCENTA tel: +48 22 208 00 98  i uzgodnienić termin spotkania. Podczas spotkania przedstawiciel handlowy AKCENTA zadba o prawidłowe wypełnienie formularza Osoby upoważnionej klienta - aneks nr 1 do Umowy Ramowej 1/2018 znajdującej się w zakładce Wzory dokumentów (dostępnej również TUTAJ).

Co powinienem zrobić, jeśli zapomniałem hasła do mojego WRP (Wewnętrznego Rachunku Płatniczego)?

Należy wnioskować o przydzielenie nowego hasła. Aby to zrobić trzeba postąpić tak jak w przypadku zmiany danych osoby upoważnionej (patrz TUTAJ), czyli poprzez Formularz zgłoszenia zmian, wypełniając go i przesyłając na adres korespondencyjny AKCENTA. Na podstawie formularza wygenerujemy i prześlemy przesyłką poleconą nowe hasło.

Jak mogę usunąć rachunek bankowy podany w mojej Umowie Ramowej?

Aby anulować rachunek bankowy podany w umowie Ramowej należy trzeba postąpić tak jak w przypadku zmiany danych osoby upoważnionej (patrz TUTAJ), czyli poprzez Formularz zgłoszenia zmian, wypełniając go i przesyłając na adres korespondencyjny AKCENTA.

Jak mogę dodać nowy rachunek bankowy lub/i dane bankowe do mojej Umowy Ramowej?

Aby dodać nowy rachunek bankowy lub/i dane bankowe do mojej Umowy Ramowej, należy wypełnić Formularz Dane bankowe klienta - aneks nr 2 do UR 1/2018 (dostępny TUTAJ), który po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę upoważnioną do działania w imieniu spółki. Następnie wydrukowany formularz należy przesłać pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny firmy AKCENTA:

Akcenta
Nerudova 1361/31
500 02 Hradec Králové
Czechy

Wymagane zmiany zostaną wprowadzone natychmiast po otrzymaniu formularza.

Jak mogę dodać lub zmienić dane mojego partnera handlowego za pośrednictwem OLB?

Aby dodać lub zmienić dane mojego partnera handlowego za pośrednictwem OLB, należy postępować zgodnie z instrukcjami w OLB lub w podręczniku OLB. W razie wątpliwości można też skontaktować się z naszą infolinią, aby uzyskać odpowiednią pomoc.

Jak ustalić, do jakiego banku mam przesłać środki finansowe? Firma AKCENTA CZ posiada rachunki w kilku bankach. 

Większa liczba banków pozwala nam zaoferować naszym klientom lepszy serwis. Przelew w ramach partnerskich  banków Akcenty nie obciąża klientów opłatami. Przy zawieraniu każdej konkretnej transakcji otrzymasz z naszego działu handlowego instrukcję, podaną w polu potwierdzenia konkretnej transakcji, do jakiego banku i na jaki rachunek należy przesłać środki finansowe. Zawsze dążymy do maksymalnej skuteczności, co pozwala naszym Klientom na spore oszczędności.

Jak przebiega transakcja płatności zagranicznej z wymianą walut? 

Na podstawie kontaktu telefonicznego i uzgodnienia ze specjalistą handlowym AKCENTA kursu i parametrów transakcji, otrzymasz niezwłocznie „Potwierdzenie transakcji płatniczej z wymianą walut“ (Konfirmace platební transakce se směnou měn), potwierdzającą uzgodnioną transakcję. W Potwierdzeniu podany jest numer rachunku i numer wariabilny, na które należy przesłać środki finansowe. Po wprowadzeniu Instrukcji dot. transakcji walutowej z Twojej strony i przypisania środków na wyznaczony rachunek dojdzie do realizacji transakcji przez firmę AKCENTA tj. firma przekaże środki na rachunek Twój lub Twojego partnera, wyznaczonego w Instrukcji. Szczegółowe instrukcje są dostępne TUTAJ

Jaki czas ma firma AKCENTA na realizację płatności?

 • Przelew SEPA – do 17:00
 • Pozostałe przelewy wychodzące – do 16:00
 • Przelewy pilne w EUR, USD, GBP i CAD – do 13:30
 • Pozostałe przelewy w EUR, GBP, CAD i CHF – do 16:00
 • Pozostałe przelewy w USD – do 15:00
 • Przelewy ekspresowe w CZK i PLN – do 12:00
Dotyczy transakcji zawieranych D+0.

Warunkiem jest wcześniejsze przypisanie środków pieniężnych na rachunek firmy AKCENTA.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA

Czy moje pieniądze w AKCENTA są bezpieczne? Czy moje wkłady pieniężne są ubezpieczone? 

Rachunki, które AKCENTA jako instytucja płatnicza  posiada w bankach, kasach oszczędnościowych oraz oddziałach banków zagranicznych, a które zostały zidentyfikowane w banku jako tzw. rachunki specjalne, podlegają ubezpieczeniu z Funduszu Zabezpieczenia Depozytów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce Rozporządzenia (Regulacje).

Dlaczego muszę płacić jako pierwszy? Jaką mam gwarancję, że firma AKCENTA odeśle mi pieniądze z powrotem? 

AKCENTA pozostaje pod nadzorem Czeskiego Banku Narodowego (Czech National Bank) i w żadnym przypadku nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek oszustwo. Klienci mają zawsze pewność, że otrzymają pożądaną usługę płatniczą. Cały proces jest całkowicie ustandaryzowany i chroni przed oszustwem zarówno Klientów, jak i AKCENTĘ. Rachunki, na których gromadzone są środki finansowe z poszczególnych transakcji, to tzw. rachunki specjalne i nie są powiązane z majątkiem spółki.

 

KONTAKT Z AKCENTA

Jak mogę skontaktować się z najbliższym przedstawicielem handlowym firmy AKCENTA w moim regionie?

Jeżeli nie masz jeszcze własnego opiekuna, czyli dedykowanego przedstawiciela handlowego, prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem tel: +48 22 208 00 98, pod którym Klientowi wskazany zostanie przedstawiciel handlowy w danym regionie. Przedstawiciele handlowi AKCENTA pozostają do dyspozycji Klienta.

 

Jak mogę sprawdzić, czy osoba, która się ze mną kontaktuje, jest przedstawicielem handlowym firmy AKCENTA? Jak mogę być pewien, że mogę udzielić tej osobieinformacji na temat mojej firmy i mojej osoby?

Wykaz przedstawicieli handlowych firmy AKCENTA można znaleźć na stronie banku Česká Národní Banka, gdzie wszyscy przedstawiciele muszą być zarejestrowani. 

Jak mogę złożyć skargę lub reklamację? 

Reklamacje można składać w formie pisemnej (pocztą lub poprzez formularz) zgodnie z Regulaminem reklamacji firmy AKCENTA.

 

 

SŁOWNIK I DEFINICJE

Co to są waluty egzotyczne?

Waluty egzotyczne to waluty, które nie są zazwyczaj przedmiotem obroty na rynku międzybankowym i mają niewielką płynność (np. VND, INR, BHD). W tych walutach można realizować wyłącznie przelewy wychodzące.

Co to jest IBAN?

IBAN to International Bank Account Number, czyli międzynarodowy numer rachunku bankowego, umożliwiający realizację płatności międzynarodowych. Składa się on z następujących elementów:

Kod kraju według ISO, np. PL
Numer kontrolny dla celów bezpieczeństwa, np. AA
Numer banku, np. 0100
Numer własny maks. 16 znaków, np. 19-123456789
Cały numer może mieć (choć nie musi!) nawet 34 znaków
Przykład numeru IBAN: PLAA01000000190123456789
Do stosowania numerów IBAN kraje Unii Europejskiej są zobowiązane od 01.01.2003 r.

Co to jest przelew pilny/urgent AKCENTA?

Przelew pilny to tzw. przyśpieszony przelew zagraniczny, czyli przelew, który wychodzi z banku nadawcy w dniu zlecenia tego przelewu czyli złożenia Instrukcji dot. wychodzącej walutowej transakcji płatniczej. Inaczej mówiąc jest to przelew z terminem zapadalności (walutowania) D+0, przy czym zaksięgowanie płatności w banku odbiorcy zależy od tego banku.

Jeśli przelew ma zostać zrealizowany przez AKCENTA jako pilny, to Instrukcję dot. wychodzącej walutowej transakcji płatniczej w przypadku przelewu w EUR i USD należy złożyć do godziny 13:30 a w przypadku pozostałych walut do godziny 9:30.

Warunkiem przelewu pilnego jest wcześniejsze przypisanie środków pieniężnych na rachunek AKCENTA.

Co to jest przelew ekspresowy AKCENTA?

Przelew ekspresowy to tzw. przyśpieszony przelew krajowy w CZK, czyli przelew, która jest w banku odbiorcy przypisany z terminem zapadalności D+0 (w dniu złożenia Instrukcji dot. płatności ekspresowej). Instrukcję dot. wychodzącego przelewu  należy złożyć do godziny 11:30. Warunkiem przelewu jest wcześniejsze przypisanie środków pieniężnych na rachunek firmy AKCENTA CZ.

Co to jest przelew SEPA?

Przelew SEPA to każdy przelew spełniający następujące wymagania:  

 • przelew w EUR w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska +Lichtenstein +Islandia +Norwegia)
 • transakcja musi zawierać numer IBAN odbiorcy
 • transakcja musi zawierać numer SWIFT banku odbiorcy
 • opłaty wyłącznie z dyspozycją SHA
 • nie może mieć specjalnych wymagań dot. przetwarzania (np. URGENT) 
 
Dlaczego potrzebuję mieć LEI i do czego on służy?

Obowiązek posiadania numeru LEI wypływa z rozporządzenia EMIR ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 648/2012 regulacja instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji). EMIR zobowiązuje wszystkich kontrahentów finansowych i niefinansowych do zgłoszenia zawarcia transakcji na derywatach oraz wszelkich zmian repozytoriów danych transakcyjnych (ROU). Zgłoszenie jest konieczne najpóźniej w następny dzień roboczy po zawarciu derywatu. Podczas zgłoszenia niezbędne jest posiadanie przez osobę prawną tzw. nr LEI, który identyfikuje dany podmiot. Pod pojęciem nr LEI kryje się unikalny 20-cyfrowy alfanumeryczny identyfikator osoby prawnej, który umożliwia prawidłowe raportowanie transakcji pochodnych. Jest on przydzielany zgodnie ze standardami ISO 17442 „Financialo Services – Legal Entity Identifier (LEI)“. Jeden nr LEI może być używany tylko przez jedną osobę prawną i to na całym świecie.

Dalsze szczegóły dotyczące Lei.

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia