Akcenta top
Informacje prasowe
Informacje prasowe

Polski deficyt handlowy w 2022 r. może sięgnąć nawet 80 mld zł

27. 10. 2022, Hradec Králové

2022 r. przyniósł sporo zmian w polskim handlu zagranicznym. Wojna za wschodnią granicą spowodowała przetasowanie w pierwszej dziesiątce najważniejszych kierunków eksportu. Znikła z niej Rosja, największą popularnością cieszą się rynki Słowacji, USA i Czech. Sprzedaż towarów do tych trzech krajów wzrosła o ponad 1/3 w porównaniu rok do roku. Zmiany nie ominęły również bilansu handlowego. Szala salda wymiany towarowej przechyliła się wyraźnie na stronę importu. Ujemny bilans polskiego handlu zagranicznego sięga już prawie 60 mld zł, a według prognoz instytucji płatniczej AKCENTA, na koniec roku może sięgnąć nawet 70-80 mld zł.

W ciągu ośmiu miesięcy br. polski eksport zdołał wysłać za granicę towary o wartości 1024,3 mld zł, o 22,2% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, wynika z danych GUS. To już więcej niż w całym 2020 r. Eksport pozostaje jednak w tyle za importem, którego wartość zanotowała aż 30,9% wzrost r/r i na koniec sierpnia sięgała 1083,7 mld zł.

Saldo na mocnym minusie

W ubiegłym roku ujemne saldo wymiany towarowej wyniosło 7 mld zł. W 2022 r. kwota na minusie może być już ponad 10-krotnie wyższa, zwraca uwagę Miroslav Novák, główny analityk instytucji płatniczej AKCENTA, obsługującej transakcje walutowe firm zajmujących się m.in. eksportem i importem.

– Pierwsze półrocze bieżącego roku zostało negatywnie nacechowane przez dwa czynniki. Pierwszym były zakłócone łańcuchy produkcyjne, co znalazło odzwierciedlenie w wydłużonych terminach dostaw i znacznie wyższych cenach. W ostatnich miesiącach sytuacja w zakłóconych łańcuchach produkcyjnych zaczęła się jednak stabilizować. Drugim czynnikiem, który niestety nadal się utrzymuje, jest niezwykle wysoka dynamika cen surowców energetycznych, przede wszystkim ropy naftowej i gazu ziemnego. W bieżącym roku czynniki te znajdują odzwierciedlenie w znacznie szybszym wzroście importu niż eksportu i w efekcie deficytu obrotów handlowych. Sądzę, że na koniec roku możemy spodziewać się około 70-80 mld zł na minusie w saldzie – wskazuje Miroslav Novák.

Zmiany w TOP10 kierunków

W 2022 r. widać nie tylko zmianę w bilansie handlowym, ale również w kierunkach przepływu towarów. Z listy pierwszych dziesięciu najważniejszych rynków zbytu wypadła Rosja, która na koniec ubiegłego roku zajmowała na niej 8. miejsce i była odbiorcą 2,8% polskiego eksportu towarów. W sierpniu br. udział ten spadł blisko dwukrotnie (1,46%). Ukraina zaś wspięła się już na 12. miejsce, a eksport na tym kierunku wzrósł niemal o połowę (o 47,2%). Wśród 10. głównych rynków zbytu dla polskiego eksportu największy przyrost sprzedaży uzyskały: Słowacja (40,7% r/r), USA (38,8% r/r) i Czechy (34,2% r/r). O niemal jedną trzecią zwiększyła się też wartość wysłanych towarów do Holandii (32,8% r/r).

Zawirowania na rynkach

Dużą rolę w wynikach polskiego handlu zagranicznego w 2022 r. odgrywają też kursy walut i sytuacja na rynkach finansowych. Te ostatnie przeżywają teraz prawdziwą „burzę inflacyjną”, na niespotykaną dotąd skalę. W USA wzrost inflacji rok do roku jest najwyższy od lat osiemdziesiątych, w Niemczech nawet od lat siedemdziesiątych, a w Polsce wzrost cen konsumpcyjnych w ujęciu rocznym jest najwyższy od końca lat dziewięćdziesiątych. Do tego dochodzi obecny kryzys energetyczny w Europie, który w ostatnich miesiącach był głównym akceleratorem wzrostu cen.

– Przy wysokiej inflacji, ostrym odwróceniu polityki pieniężnej przez banki centralne oraz oczywiście wojnie w Ukrainie i kryzysie energetycznym, zmienność rynków walutowych jest w tym roku większa niż w 2021 roku. Złoty był wprawdzie w ostatnich miesiącach stosunkowo stabilny w stosunku do euro. Jednak ze względu na niechęć RPP do dalszych podwyżek stóp procentowych oraz możliwy wzrost awersji do ryzyka na rynkach finansowych, do końca tego roku złoty może się osłabić w stosunku do wspólnej waluty przejściowo nawet do poziomu 5 PLN/EUR. Dodatkowo Europejski Bank Centralny zaczął gwałtownie podnosić stopy procentowe, w wyniku czego dodatnia różnica stóp procentowych na korzyść złotówki się zmniejsza. Złoty poniósł także znaczne straty w stosunku do dolara. W tym roku polska waluta osłabiła się w stosunku do amerykańskiej już o około 25%. Kurs na przełomie września i października zszedł już nieco powyżej granicy 5 PLN/USD, co stanowi historyczne minimum dla złotówki. Nie można przy tym wykluczyć dalszego umocnienia USD w IV kwartale br. – analizuje analityk AKCENTY.

– Podsumowując, dotychczasowe wydarzenia pokazują, że prawdopodobnie na koniec tego roku i w 2023 r. zmierzamy w kierunku stagflacji, czyli kombinacji zerowego lub ujemnego wzrostu PKB i wysokiej inflacji – dodaje Miroslav Novák.

 
 
 

AKCENTAAKCENTA CZ to jedna z najbardziej znaczących spółek obsługujących transakcje walutowe w Europie Środkowej z 25-letnią tradycją. Oprócz korzystnych indywidualnych kursów kupna i sprzedaży walut oraz minimalnych opłat z tytułu transakcji płatniczych, oferuje również zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym (transakcje forward i opcje). Spółka działa aktywnie w Czechach, Polsce, na Węgrzech, Słowacji, w Rumunii i Niemczech. Portfel klientów obejmuje ponad 45 tysięcy podmiotów, przeważnie małych i średnich firm nastawionych na eksport lub import. AKCENTA jest od 2021 roku członkiem grupy RBI.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Janem Vlčkiem, PR i komunikacja, pod numerem +420 731 646 527 lub e-mailem jan.vlcek@akcenta.eu
 
Całą informację prasową można pobrać TUTAJ
 
 
 

Archiwum - Informacje prasowe:

Polski deficyt handlowy w 2022 r. może sięgnąć nawet 80 mld zł
27. 10. 2022
2022 r. przyniósł sporo zmian w polskim handlu zagranicznym. Wojna za wschodnią granicą spowodowała przetasowanie w pierwszej dziesiątce najważniejszych kierunków eksportu. Znikła z niej Rosja, największą popularnością cieszą się rynki Słowacji, USA i Czech. Sprzedaż towarów do tych trzech krajów wzrosła o ponad 1/3 w porównaniu rok do roku. Zmiany nie ominęły również bilansu handlowego. Szala salda wymiany towarowej przechyliła się wyraźnie na stronę importu. Ujemny bilans polskiego handlu zagranicznego sięga już prawie 60 mld zł, a według prognoz instytucji płatniczej AKCENTA, na koniec roku może sięgnąć nawet 70-80 mld zł.
AKCENTA wypracowała w ubiegłym roku rekordowy zysk
14. 4. 2022
Zysk AKCENTY w ubiegłym roku sięgnął ponad 4 mln euro. Instytucja finansowa była w stanie wykorzystać dużą zmienność na rynku walutowym i potrzebę zabezpieczenia się firm przed ryzykiem kursowym.
Wielka Brytania po raz pierwszy od 2009 r. poza pierwsza trójką kierunków dla polskiego eksportu
17. 2. 2022
W 2021 r. polski handel zagraniczny zanotował dynamiczne wzrosty obrotów. Wartość eksportowanych towarów wyniosła 285,8 mld euro i była o 19,1% wyższa niż rok wcześniej. Jeszcze większy przyrost zanotował import, który według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniósł 286,4 mld euro, przebijając ubiegłoroczny wynik o 24,8%. W 2021 r. handel zagraniczny nie tylko odbudował się po pandemii, ale również zaczął znów się rozwijać. Jednak nie w równym stopniu na wszystkich kierunkach.
W końcówce 2021 r. eksport i import zanotuje ogromny skok wartości
15. 12. 2021
Według ostatniej publikacji danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 r. wartość obrotów towarowych polskiego eksportu w okresie od stycznia do października br. wyniosła 1059,1 mld zł. Sprzedaż zagraniczna na dobre odbiła więc od pandemicznego dołka rosnąc aż o 22,5% w porównaniu rocznym. Jeszcze mocniej rozpędził się import (27,5% r/r). Jak prognozują eksperci międzynarodowej instytucji płatniczej Akcenta, w 2022 r. dynamika obrotów handlowych będzie się już jednak wyraźnie stabilizować i powróci na dawne tory.
Eksport odrobił starty po pandemii i znów bije rekordy
16. 8. 2021
Odpracowując straty wywołane pandemią polski eksport mocno się rozpędził, zwracają uwagę eksperci Akcenty, międzynarodowej instytucji płatniczej. W porównaniu do I połowy w 2020 r., gdy obroty handlowe spadły (o 7 proc. r/r), w I półroczu br. sprzedaż nie tylko udało się odbudować, ale jeszcze dodatkowo rozwinąć. Eksport liczony w euro wzrósł bowiem wg danych GUS aż o blisko 23 proc. w porównaniu do wyniku zanotowanego na koniec czerwca w czasie pierwszego lockdownu. Podobny przyrost zanotował także import (o 23,6 proc.).
W pandemii firmy broniły się przed niepewnością na rynku walutowym
11. 5. 2021
Rok 2020 upłynął pod znakiem niepewności spowodowanej pandemią Covid-19. Jej wpływ widoczny był także na rynku walutowym, którego wysoka zmienność skłaniała przedsiębiorców do szukania oszczędności i możliwości zabezpieczenia swoich transakcji międzynarodowych. O tym, jak duże było to zainteresowanie świadczą wyniki podmiotów oferujących takie rozwiązania, jak międzynarodowa instytucja płatnicza Akcenta. W 2020 r. wielkość udzielonego przez nią zabezpieczenia na jej europejskich rynkach wzrosła dwukrotnie, a w Polsce ponad 4,5-krotnie.
Raiffeisen Bank International kupuje AKCENTA CZ
15. 2. 2021
Raiffeisen Bank International AG (RBI) zawarł umowę zakupu Akcenta CZ, instytucji płatniczej, która realizuje płatności zagraniczne i operacje dewizowe dla eksporterów i importerów.
Czy handel zagraniczny odbił się od dna?
18. 11. 2020
GUS podsumował III kwartał 2020 r. w handlu zagranicznym. Dynamika polskiego eksportu i importu towarów nadal pozostaje pod kreską. Jednak eksperci Akcenty, międzynarodowej instytucji płatniczej, zauważają, że przynajmniej najgorszy okres firmy wydają się mieć już za sobą. Po przetrwaniu pierwszej fali chaosu, lockdownu i reorganizacji powoli odbudowują obroty. Mimo że do powrotu do wyników sprzed pandemii jeszcze bardzo daleko, to dobry sygnał świadczący o tym, że firmy przystosowują się coraz lepiej do nowych warunków prowadzenia biznesu.
Eksporterzy i importerzy walczą o kazdą złotowkę
24. 8. 2020
Nowo opublikowane dane GUS za I połowę 2020 r. dla polskiej sprzedaży zagranicznej pokazują, że pandemia już zadała mocny cios eksportowi. Jego wartość spadła o 5,3% w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku. To jednak dopiero początek cięższych czasów w handlu zagranicznym. Eksporterzy, jak i importerzy będą musieli mocniej zacisnąć pasa i szukać rozwiązań, które pomogą im przetrwać, wskazują eksperci międzynarodowej instytucji płatniczej AKCENTA.
Polski eksport w 2019 r. przekroczył bilion złotych i wypracował dodatnie saldo
11. 2. 2020
Wg wstępnych danych GUS rok 2019 zakończył się dla Polski nadwyżką w handlu zagranicznym w wysokości 7,9 mld zł (1,8 mld euro). To znaczące odbicie w stosunku do 2018 r., gdy saldo wynosiło -19,5 mld zł (-4,6 mld euro). Jak wskazują eksperci międzynarodowej instytucji płatniczej Akcenta, w osiągnieciu nadwyżki dużą zasługę miał niezwykle mocny eksport, który zanotował wzrost o 6,6% (5,5% liczony w euro) po raz pierwszy w historii przekraczając wartość biliona złotych.
Polski eksport w 2020 z prognozą „na czwórkę”
7. 1. 2020
W 2019 r. polski eksport utrzymywał solidne tempo. Według dostępnych obecnie danych GUS, od stycznia do października eksport wyrażony w złotych wzrósł o 6,7% rok do roku. Tempo wzrostu importu po 10 miesiącach było słabsze i sięgało 4,3% r/r, dzięki czemu Polska zanotowała dodatni bilans handlowy (4,1 mld zł). Analitycy międzynarodowej instytucji płatniczej Akcenta prognozują, że w 2020 r. odporność eksportu na spowolnienie w UE osłabnie i sprzedaż zagraniczna będzie rosnąć wolniej, w tempie ok. 4% r/r.
Polski eksport ucieka przed recesją na pozaunijne rynki?
11. 12. 2019
Polski eksport radzi sobie wyjątkowo dobrze w obliczu spowolnienia gospodarczego w UE, a przede wszystkim w Niemczech. W okresie styczeń-październik 2019 r. jego wartość wzrosła o 5,3% r/r, do poziomu 196,6 mld euro. Jak zauważają eksperci instytucji płatniczej AKCENTA w rozwoju zagranicznej sprzedaży duży udział mają kraje spoza UE, a nawet samej Europy. Coraz więcej wysyłamy m.in. za Ocean i do Azji.
MŚP szukając oszczędności na walutach rozglądają się poza bankami
2. 12. 2019
Wg badań GUS ok. 1/4 ogółu przychodów ze sprzedaży towarów na eksport generują przedsiębiorstwa średnie (18,8%) i małe (6,2%). Jednocześnie, MŚP to najbardziej zaniedbywana przez banki pod względem oferty obsługi walutowej grupa klientów. Nic więc dziwnego, że nieduże firmy szukają oszczędności na zewnątrz. Z pomocą przychodzą im instytucje płatnicze, które dzięki specjalizacji w obsłudze walutowej mogą zaoferować jej najniższe koszty, bez rezygnacji z najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
Funt na brexitowej huśtawce
24. 10. 2019
Już od kilku lat wykres dla notowań brytyjskiej waluty pozostaje rozchwiany i niestabilny. Przez rozregulowujący wpływ Brexitu, planowanie rozliczeń w tej walucie staje się utrapieniem dla firm handlujących z Wielką Brytanią. O tym czy w Halloween spełni się ich najgorszy koszmar - wyjście Wyspiarzy z UE bez umowy - zadecydują najbliższe dni. Wg prognoz analitycy międzynarodowej instytucji płatniczej AKCENTA, szanse na taki scenariusz wynoszą ok 10%, jednak rosną z każdym dniem utrzymującej się niepewności.
Polski eksport ma przed sobą trudny rok
14. 8. 2019
Wg najnowszych danych GUS, w pierwszym półroczu 2019 r. polski eksport liczony w euro zanotował wzrost o 4,3% r/r. Jak zauważają eksperci międzynarodowej instytucji płatniczej AKCENTA, to wciąż dobry wynik w obliczu coraz bardziej widocznego spowolnienia gospodarczego w Europie, a przede wszystkim u naszego głównego partnera handlowego, Niemiec. - Poniekąd spadek popytu zza zachodniej granicy widać już w danych, ale eksporterzy rekompensują to sobie częściowo na innych, pozaunijnych kierunkach - wskazuje Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału AKCENTY.
Ponad 15 lat w UE. Jak zmienił się eksport Polski, Czech i Węgier?
15. 7. 2019
Wejście do Unii Europejskiej miało ogromne znaczenie dla rozwoju polskiego eksportu. Przed akcesją, jak i obecnie, wędruje tam ok. 80% krajowej sprzedaży zagranicznej. Jak wskazują eksperci instytucji płatniczej AKCENTA, od 2003 do 2018 r. polski eksport ogółem wzrósł o 390% i jego wartość jest już prawie 5-krotnie wyższa niż przed wejściem do UE. Czechy i Węgry także mają się czym pochwalić.
Koszty przewalutowań kulą u nogi polskich eksporterów
22. 5. 2019
Według wstępnych danych GUS w 2018 r. wartość polskiego eksportu towarów wyniosła 940,4 mld zł i była wyższa o 6,5% rok do roku. Powoli zbliża się zatem do osiągnięcia wartości 1 biliona zł. Wyniki polskiej sprzedaży zagranicznej mogłyby być jednak jeszcze lepsze. Krajowi eksporterzy, szczególnie ci z sektora MŚP, tracą na kosztownych przewalutowaniach. W obliczu spowolnienia gospodarczego w Europie, oszczędności w tej sferze będą ważne dla utrzymania konkurencyjności polskiego eksportu, wskazują eksperci międzynarodowej instytucji płatniczej AKCENTA.
USA wkrótce ważniejszym rynkiem dla eksporterów niż Rosja?
18. 3. 2019
Na przełomie lat 2008-2018 wartość krajowego eksportu do Stanów Zjednoczonych wzrosła niemal 4,5-krotnie. Dziś to już 8. najważniejszy rynek zbytu dla towarów z Polski, a wartość wysyłanych tam towarów (26,2 mld zł) jest już zbliżona do tej, którą wysyłamy do Rosji (28,8 mld zł). Potencjał do dalszej ekspansji w USA jest spory, twierdzą analitycy instytucji płatniczej AKCENTA. Widać to chociażby w dynamice wzrostu sprzedaży w 2018 r. Wśród top 10 eksportowych rynków Stany zajęły pod tym względem pierwsze miejsce z przyrostem rzędu 12% r/r.
W UE Polsce udało się 4-krotnie zwiększyć eksport do Wielkiej Brytanii. Czy Brexit to przekreśli?
11. 2. 2019
Wielkimi krokami zbliża się termin wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Od czasu, gdy Polska w 2004 r. weszła do grona państw członkowskich, krajowy eksport towarów na Wyspy wzrósł już blisko 4-krotnie. To jeden z największych przyrostów wśród czołowych odbiorców polskiego eksportu. Ewentualny twardy Brexit i zamkniecie brytyjskiej granicy może jednak zakończyć dobrą passę w rozwoju polskiej sprzedaży na tym rynku, sygnalizują eksperci instytucji płatniczej AKCENTA.
Koniec nadwyżki w handlu zagranicznym
17. 12. 2018
Od 2015 r. Polska utrzymywała nadwyżkę w wymianie międzynarodowej. Rok 2018 polski handel zagraniczny zakończy jednak najprawdopodobniej na minusie, prognozują analitycy międzynarodowej instytucji płatniczej AKCENTA. Miroslav Novák, główny analityk firmy szacuje, że w 2019 r. tempo wzrostu eksportu pozostanie niższe niż dynamika importu i wyniesie odpowiednio 5-6% dla wywozu i dla 6-7% wwozu towarów. Duży wpływ na polską wymianę handlową będzie miał słabszy popyt na import w strefie euro, a przede wszystkim w Niemczech.
Polska 4. największym eksporterem świątecznych ozdób
6. 12. 2018
Polska jest jednym z najważniejszych globalnych eksporterów artykułów bożonarodzeniowych. Wg danych International Trade Center w 2017 r. byliśmy ich 4. największym dostawcą na świecie, a wartość wysłanych z Polski ozdób wyniosła 66,3 mln dolarów. To rekordowy wynik, bo w stosunku do 2016 r. nasz świąteczny eksport zanotował aż 93% wzrost - wyliczyli eksperci instytucji płatniczej AKCENTA, specjalizującej się w obsłudze transakcji walutowych eksporterów i importerów.
Twardy Brexit dotknie eksporterów podwójnie
7. 11. 2018
Wciąż nie ma pewności co do rozstrzygnięcia negocjacji miedzy UE i Wielką Brytanią. W razie niewykluczonego, twardego Brexitu podwójnie ucierpią polscy eksporterzy. Utrudniony dostępu do brytyjskiego rynku, cła i kontrole graniczne, to bowiem nie jedyny potencjalny problem. Drugim ciosem będzie znaczny spadek wartości funta. W przypadku braku porozumienia i okresu przejściowego analitycy międzynarodowej instytucji płatniczej AKCENTA prognozują, że kurs funta może spaść nawet poniżej poziomu 4,6 zł.
Biznesowe nadzieje na współpracę z Turcją rozbiły się o kryzys
17. 10. 2018
Rok temu, 17 października, podczas szczytu polsko-tureckiego, krajowy biznes z nadzieją patrzył w stronę rynku nad Bosforem. Ambitne plany współpracy zakładały nawet podwojenie wzajemnej wymiany handlowej. Dziś zapał polskiego biznesu skutecznie studzi turecki kryzys i prognozowana krajowi recesja gospodarcza. Czy perspektywa obniżenia wartości polskiego eksportu na tym kierunku jest realna? Według ekspertów AKCENTY niestety tak i w 2019 r. spadek może sięgnąć nawet 10% r/r.
W 2018 r. ciężko będzie o nadwyżkę w handlu zagranicznym
16. 8. 2018
Najnowsze wyniki GUS dla obrotów towarowych handlu zagranicznego pokazały, że w pierwszej połowie 2018 r. wartość polskiego eksport wyniosła 107,6 mld euro i była wyższa o 5,7% w porównaniu z wynikiem zanotowanym rok temu. Import z obrotami rzędu 108,8 mld euro urósł mocniej, bo o 7,9% r/r. Utrzymało się tym samym ujemne saldo wymiany handlowej (-1,2 mld euro). Dalszy szybszy wzrost importu może oznaczać, że po 3 latach dodatniego bilansu, rok 2018 Polska może zakończyć na lekkim minusie, zapowiadają analitycy międzynarodowej instytucji płatniczej AKCENTA.
Eksport produkcji rolno-spożywczej, a wymiana walut. Jak na tym nie tracić?
26. 6. 2018
Polska jest potęgą w produkcji i eksporcie artykułów rolno-spożywczych. Wg wstępnych danych GUS, w 2017 r. wartość eksportu towarów rolno-spożywczych wzrosła aż o ponad 12% r/r i wyniosła w sumie 27,3 mld euro. Wysoka sprzedaż odbywa się jednak często kosztem marż producentów, którzy po stracie rynku rosyjskiego muszą mierzyć się z ogromną konkurencją i presją cenową. Eksperci instytucji płatniczej AKCENTA podpowiadają, że oszczędności i zabezpieczenia marży na zagranicznych kontraktach są możliwe i łatwo dostępne, choć jeszcze nadal nie wszyscy producenci wiedzą gdzie ich szukać.
Eksporterzy odpuszczają sobie Wielką Brytanię?
14. 5. 2018
Według najnowszych danych GUS wartość polskiego eksportu w I kw. 2018 r. (liczona w euro) wzrosła o 3,7% r/r, a import o 6,9% r/r. Na drugim miejscu na liście naszych najważniejszych odbiorców umocniły się Czechy (+4,1% r/r), które od lat zmieniały się na tej pozycji z Wielką Brytanią. Dynamika eksportu na Wyspy osłabła (-2,2% r/r), co może, jak zauważają eksperci instytucji płatniczej AKCENTA, świadczyć o obawach eksporterów przed Brexitem.
Pożegnamy gotówkę już za 10 lat - tak sądzi co czwarty Polak
25. 4. 2018
Polacy coraz bardziej odzwyczajają się od gotówki. Według danych NBP liczba bezgotówkowych transakcji kartami płatniczymi w IV kwartale 2017 r. wzrosła aż o ok. 1/4 w porównaniu do wyniku z końca roku 2016. Czy całkowite rozstanie z gotówką jest możliwe w Polsce w ciągu najbliższej dekady? Spodziewa się tego już co czwarty z nas – wynika z ogólnopolskiego badania zleconego przez instytucję płatniczą AKCENTA.
Aż 2/3 Polaków sądzi, że nie wejdziemy do strefy euro przez najbliższą dekadę
15. 3. 2018
Najnowsze badanie AKCENTY, firmy zajmującej się obsługą walutową firm, wykazało, że 65% Polaków nie spodziewa się wejścia Polski do strefy euro i przyjęcia wspólnej waluty w ciągu najbliższych 10 lat. Prawie 29% twierdzi wręcz, że nigdy do niej nie przystąpimy. Tylko blisko co trzeci Polak sądzi, że do strefy euro wstąpimy w najbliższej dekadzie.
Firmy bardziej ufają bankom i instytucjom płatniczym niż e-kantorom
5. 2. 2018
Rosnąca skala polskiej wymiany handlowej przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania krajowych firm na obsługę transakcji walutowych. W tym segmencie konkurują ze sobą banki i instytucje płatnicze, a od kilku lat również kantory online. Szukający oszczędności na wymianie walut i zagranicznych transakcjach przedsiębiorcy, powinni zwrócić uwagę nie tylko na ich cenniki, ale również poziom bezpieczeństwa zapewniany przez te instytucje.
TOP3 kierunki polskiego eksportu w 2017 r.
29. 1. 2018
2017 rok był wyjątkowo dobry dla polskiego eksportu. Już w ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku wartość towarów wysłanych z Polski za granicę sięgnęła 187,7 mld euro i była o 10,7% wyższa niż rok wcześniej, podaje GUS. Instytucja płatnicza AKCENTA, zajmująca się obsługą walutową firm typuje, że w całym 2017 r. w gronie TOP3 najbardziej dynamicznych destynacji eksportowych znalazły się: USA, Rosja i Ukraina.
W 2018 r. złoty się umocni, ale nie zdoła zahamować rozpędzonego eksportu
14. 12. 2017
Analitycy instytucji płatniczej AKCENTA zakładają, że Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe w 2018 r. - wcześniej niż zapowiada. Zdaniem ekspertów wpłynie to na umocnienie się polskiej waluty. O ile silny złoty może odbić się na marżach części eksporterów, to sam eksport powinien utrzymać tempo. Instytucja prognozuje, że w nadchodzącym roku jego dynamika, choć nieco słabsza, pozostanie wysoka, w granicach 5-8% r/r. Natomiast import będzie rósł szybciej, o 9-11% r/r.
Zoptymalizuj swoje transakcje walutowe na Targach EUROTOOL
23. 11. 2017
Na zbliżających się Międzynarodowych Targach Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL w Krakowie (28-30 listopada) przedstawiciele branży będą mieli okazję dowiedzieć się jak zoptymalizować działalność swoich przedsiębiorstw, nie tylko pod kątem samej produkcji, ale i finansów, w tym obsługi transakcji walutowych. To punkt obowiązkowy dla wszystkich eksporterów, importerów oraz firm prowadzących operacje międzynarodowe.
Ukraiński rynek żyzną glebą dla polskiego eksportu
9. 10. 2017
W I półroczu br. mieliśmy do czynienia z prawdziwym boomem eksportu na Ukrainę – donosi instytucja płatnicza AKCENTA. Według danych GUS w tym okresie wartość polskiego wywozu do tego kraju wyniosła 8 877 mln zł i wzrosła aż o prawie 41 proc. r/r. Polscy eksporterzy w końcu odrobili straty na kierunku ukraińskim – wypracowując w I półroczu 2017 r. blisko półmiliardową nadwyżkę w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r., jeszcze przed kryzysem na Wschodzie.
Super import Superfoods
5. 9. 2017
Polacy chętnie podchwytują trendy żywieniowe z zagranicy. Jedną z modnych kategorii produktów spożywczych, które zrobiły furorę na polskim rynku, są tzw. superfoods. Ich popularność widać także w danych handlowych. Jak wskazuje międzynarodowa instytucja płatnicza AKCENTA, wzrosty ich importu potrafią być imponujące.
W 2017 r. Polska nie utrzyma nadwyżki w handlu zagranicznym?
11. 8. 2017
Wg najnowszych danych GUS, pierwszą połowę 2017 r. polski handel zagraniczny kończy na plusie, z nadwyżką 972,3 mln EUR w bilansie handlowym. Jak wskazują eksperci instytucji płatniczej AKCENTA, do końca roku, mimo wysokiej dynamiki (+8,4% r/r), eksport może nie utrzymać przewagi nad szybciej rosnącym importem (+10,9% r/r). Czy to koniec nadwyżki w saldzie wymiany zagranicznej Polski?
Instytucja płatnicza AKCENTA świętuje 20-lecie rekordowym zyskiem
27. 7. 2017
Na niełatwym rynku usług płatniczych dla firm już na dobre rozgościły się podmioty niebankowe, takie jak instytucje płatnicze. W trudnej konkurencji z bankami odnoszą sukces dzięki konkurencyjnej i elastycznej ofercie, najwyższym standardom bezpieczeństwa oraz doświadczeniu uzyskanemu po latach obecności na rynku. Jedną z takich instytucji jest AKCENTA, największa środkowoeuropejska instytucja płatnicza, która właśnie świętuje 20-lecie powstania rekordowym zyskiem w wysokości prawie 1,1 mln EUR.
Wakacje w importowej odsłonie
17. 7. 2017
Półmetek wakacji coraz bliżej. Mimo kapryśnej pogody Polacy ruszają na urlopy, a sklepowe półki uginają się od wakacyjnych gadżetów umilających letni wypoczynek. Za tak duży wybór i dostępność tych towarów powinniśmy podziękować importerom, którzy sprowadzają je nawet z najodleglejszych zakątów świata. O imporcie letnich gadżetów w swoim wakacyjnym raporcie pisze międzynarodowa instytucja płatnicza AKCENTA.
Ekspansja rynków zagranicznych miała wpływ na sukces Akcenty CZ w 2016 roku
12. 6. 2017
Rok 2016 był dla Akcenty bardzo pozytywny. Zysk netto przekroczył oczekiwania, przede wszystkim dzięki akwizycji rynków zagranicznych, gdzie w ubiegłych latach firma zaczęła aktywnie funkcjonować.
Polski eksport wreszcie ruszył poza Unię?
12. 5. 2017
GUS przedstawił interesujące wyniki polskiego handlu zagranicznego za I kwartał 2017 r. Udział kierunku unijnego w polskim eksporcie zmniejszył się z 81,3 proc. w pierwszych trzech miesiącach 2016 r. do 79,5 proc. w roku bieżącym, choć sama dynamika sprzedaży do UE była dodatnia, a wartość obrotów o 6,8 proc. wyższa niż rok temu. Podobny trend widać w imporcie. Czy to pierwszy sygnał zwrotu polskich firm w stronę bardziej odległych rynków?
Polski biznes z Chinami - rozliczenia w juanach furtką do dodatkowych korzyści
29. 3. 2017
Już od kilku lat polskie firmy mają możliwość rozliczania się z chińskimi firmami bezpośrednio w ich walucie - renminbi czyli juanach. Nadal tylko część polskich eksporterów i importerów korzysta z tej możliwości. Odsetek klientów AKCENTY, instytucji płatniczej obsługującej transakcje walutowe przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy rozliczają się w juanach nie przekracza jeszcze 10 proc. Popularność juanów jednak dynamicznie rośnie, bo rozliczenia w tej walucie mogą być dla firm handlujących z Chinami bardzo korzystne.
Będą zmiany na liście głównych odbiorców polskiego eksportu?
22. 2. 2017
W polskim handlu zagranicznym mogą w 2017 roku nastąpić istotne zmiany, prognozują eksperci instytucji płatniczej AKCENTA. Już w ubiegłym roku Czechy niemal zastąpiły Wielką Brytanię na pozycji drugiego najważniejszego odbiorcy polskiego eksportu. W tym roku ta zamiana może wreszcie stać się faktem. Wszystko przez Brexit i niepewność co do przyszłych warunków wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem.
Dodatnie saldo w handlu zagranicznym bis!
15. 2. 2017
Mimo wolniejszej dynamiki w 2016 r. (2,3 proc. r/r) polski eksport wypracował nadwyżkę w handlu zagranicznym i to już drugi rok z rzędu, dowiadujemy się z najnowszych danych. Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, dodatni bilans handlu towarami w 2016 r. wyniósł 4 760 mln EUR. To blisko dwukrotny wzrost w porównaniu do 2015 r.!
Na prosperity w Rumunii mogą zyskać też polskie firmy
16. 1. 2017
Po 10 latach od wejścia do UE, Rumunia stała się czarnym koniem wśród gospodarek unijnych. Według danych za III kw. 2016 r. jest liderem wśród państw członkowskich pod względem wzrostu PKB (+4,6 proc. r/r) i wynagrodzeń (+14,7 proc. r/r). Eksperci instytucji płatniczej AKCENTA wskazują, że wzrost napędzany jest głównie wewnętrzną konsumpcją, co rodzi ogromne możliwości dla polskich dostawców towarów i usług.
Eksporterzy i importerzy widzą rok 2017 w jasnych barwach
27. 12. 2016
Aż 30 proc. eksporterów i 28 proc. importerów przewiduje, że w nadchodzącym roku poziom zamówień w ich firmach wzrośnie, a zaledwie ok. 5 proc. prognozuje spadek zamówień. Tak deklarowali przedstawiciele handlujących z zagranicą firm z sektora MŚP w ogólnopolskim badaniu AKCENTY przeprowadzonym na przełomie III i IV kwartału 2016 r.
MŚP nie chcą w 2017 r. ryzykować na notowaniach walut
19. 12. 2016
Coraz więcej przedsiębiorstw z sektora MŚP handlujących z zagranicą myśli o zabezpieczeniu swojej działalności przed ryzykiem, na jakie wystawione są ich marże w związku z wahaniami kursów walut. Najnowsze badanie instytucji płatniczej AKCENTA pokazuje, że ochronę tej sfery finansów firmy planuje lub rozważa w nadchodzących miesiącach już 41 proc. firm. To skok o 9 proc. w porównaniu z 2015 r.
Konkurencyjność polskich MŚP traci na niewłaściwych strategiach ochrony przed ryzykiem kursowym
30. 11. 2016
Mimo istnienia darmowych i łatwo dostępnych narzędzi zabezpieczających przed ryzykiem kursowym, co czwarta (26 proc.) handlująca z zagranicą firma z sektora MŚP próbuje równoważyć wahania na własną rękę, wynika z badania* przeprowadzonego na zlecenie instytucji płatniczej AKCENTA, realizującej i zabezpieczającej transakcje walutowe. Eksperci AKCENTY podkreślają, że strategia wielu firm sprowadza się do przenoszenia kosztów na klientów, co znacząco obniża konkurencyjność ich ofert.
MŚP nie wiedzą o możliwości wyeliminowania ryzyka kursowego i sporo na tym tracą
16. 11. 2016
Każdy importer i eksporter doskonale zna zagrożenia związane z wahaniami kursów walut, ale tylko 6 proc. firm z sektora MŚP ma świadomość tego, że ryzyko kursowe można całkowicie wyeliminować. Natomiast aż 22 proc. błędnie uważa, że tego ryzyka w ogóle nie da się wyeliminować ani nawet ograniczyć. Tak wynika z badania* przeprowadzonego przez 4P research mix na zlecenie instytucji płatniczej AKCENTA, realizującej i zabezpieczającej transakcje walutowe.
Polskie MŚP nadal igrają z ryzykiem kursowym
20. 10. 2016
Niestabilność kursów walut na przestrzeni ostatniego roku nie wpłynęła na zmianę postaw polskich firm z sektora MŚP wobec ryzyka kursowego – wynika z najnowszego badania* przeprowadzonego przez 4P research mix dla instytucji płatniczej AKCENTA, realizującej i zabezpieczającej transakcje walutowe eksporterów i importerów. Wciąż niepokojąco dużo, bo aż 78 proc. MŚP zajmujących się handlem zagranicznym w ogóle nie zabezpiecza swoich kontraktów przed ryzykiem niekorzystnych zmian notowań.
Eksporterzy i importerzy maszyn i urządzeń mogą efektywniej zarządzać transakcjami w walutach
12. 10. 2016
Wartość polskiego eksportu dla kategorii maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny wyniosła w pierwszym półroczu 2016 r. prawie 96 mld zł. Import wart jest niewiele mniej, bo blisko 94 mld zł. Obroty są więc ogromne. Eksperci AKCENTY przekonują jednak, że dzięki lepszej obsłudze walutowej i zarządzaniu ryzykiem kursowym mogłyby być jeszcze większe. O takich możliwościach eksporterzy i importerzy maszyn i urządzeń będą mogli rozmawiać 18-20 października br. ze specjalistami w tej dziedzinie na targach EUROTOOL® w Krakowie.
SEPA na ostatniej prostej: płatności zagraniczne w euro w jednolitym standardzie, ale czy tańsze?
6. 9. 2016
Od 1 listopada 2016 r. polscy przedsiębiorcy będą realizować płatności w euro w jednolitym dla całej Europy standardzie SEPA. Choć system ulegnie pełnej harmonizacji i ujednoliceniu we wszystkich instytucjach świadczących usługi płatnicze, to opłaty za europłatności już nie. Radosław Jarema z instytucji płatniczej AKCENTA sądzi jednak, że wdrożenie systemu SEPA może skłonić banki do obniżenia kosztów przelewów SEPA, szczególnie, że część dostawców usług płatniczych je zlikwidowało.
Polski eksport: wracamy na Wschód?
17. 8. 2016
Najświeższe dane GUS sugerują odwilż w relacjach handlowych ze Wschodem: od trzech miesięcy rośnie eksport polskich produktów do Rosji a od czterech na Ukrainę i Białoruś. I choć prawdziwego sukcesu nie możemy świętować, dopóki na Wschód nie wróci nasza żywność, to na pewno cieszy, że inne branże nie próżnują - wskazują eksperci AKCENTY, instytucji płatniczej realizującej transakcje walutowe eksporterów i importerów.
Polski import potrafi zaskoczyć
9. 8. 2016
Skąd bierzemy przyjemny chłód latem lub potrzebne dla zdrowia witaminy? Z zagranicy! Polska importuje dużo (w zeszłym roku wartość importu przekroczyła 731,7 mld zł) i to także wiele naprawdę zaskakujących towarów - zauważają eksperci AKCENTY, instytucji płatniczej, która na co dzień realizuje płatności walutowe polskich importerów i eksporterów.
5 zadziwiających towarów eksportowych Polski, o których nie masz pojęcia
26. 7. 2016
Polskie firmy za granicą potrafią sprzedać praktycznie wszystko: od zwykłego guzika po wystrzałowe sztuczne ognie - wskazują eksperci AKCENTY, instytucji płatniczej obsługującej transakcje walutowe eksporterów i importerów.
Instytucja płatnicza AKCENTA w 2015 r. z prawie 4-krotonie wyższym zyskiem r/r
30. 5. 2016
AKCENTA, międzynarodowa instytucja płatnicza, obsługująca transakcje walutowe dla eksporterów i importerów w 5 krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce, ogłosiła wynik finansowy za 2015 r. Zysk netto wyniósł 26,4 mln CZK (4,3 mln PLN) i był prawie czterokrotnie wyższy niż w 2014 r.
Polscy eksporterzy zabawek bawią się świetnie na zagranicznych rynkach
23. 3. 2016
W 2015 r. padł absolutny rekord w eksporcie zabawek z Polski! W ciągu dwunastu miesięcy minionego roku wysłaliśmy za granicę lalki, gry, misie, klocki i inne zabawki warte prawie 4,6 mld zł. To o 1,7 mld zł i o 58,7 proc. więcej w porównaniu do 2014 r. – zwracają uwagę eksperci instytucji płatniczej AKCENTA, rozliczającej transakcje walutowe eksporterów i importerów.
Grecja w kryzysie? Polskiemu eksportowi to nie przeszkadza!
23. 2. 2016
W ubiegłym roku Grecja napędziła stracha całej Unii Europejskiej. Polscy eksporterzy się jednak nie przestraszyli i w ciągu 11. miesięcy 2015 r. wyeksportowali do tego kraju towary o wartości o 23,5 proc. większej niż rok wcześniej.
Yes, yes, yes! Mamy dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym!
12. 2. 2016
Wg najnowszych danych GUS, rok 2015 r. Polska zakończyła nadwyżką eksportu nad importem w wysokości 3 678,6 mln EUR! Tym samym zakończyliśmy pasmo ujemnego bilansu handlowego, trwające od początku lat 90. Radosław Jarema z instytucji płatniczej AKCENTA rozliczającej i zabezpieczającej transakcje walutowe, podkreśla: – Dzisiejszy dzień to wielkie święto polskich eksporterów. Wypracowali oni w ub. r. wzrost obrotów o 7,8 proc. r/r i przegonili importerów, których obrót rósł wolniej (3,9 proc. r/r). Eksporterzy od lat mają ogromny wpływ kondycję całej polskiej gospodarki. To dzięki nim od wyjścia z tzw. bloku wschodniego Polska przebyła długą drogę do mocnej pozycji na arenie handlu międzynarodowego.
AKCENTA: Więcej zabezpieczeń kursów walut w polskim handlu zagranicznym
11. 2. 2016
Rok 2015 był doskonały dla polskiego handlu zagranicznego. To wpłynęło także na wyniki instytucji płatniczej AKCENTA, która zabezpiecza i realizuje transakcje międzynarodowe eksporterów i importerów. Obroty AKCENTY w naszym kraju wzrosły o 13 proc., zaś liczba klientów o 15 proc. r/r. Bardzo wyraźnie zwiększyła się popularność forwardów. AKCENTA zabezpieczyła w ub. r. transakcje o wartości prawie 4-krotnie wyższej niż rok wcześniej.
Polski eksport: szykuje się gigantyczny sukces
3. 2. 2016
Już za kilka dni, 12 lutego, dowiemy się czy miniony rok będzie pierwszym w historii naszego kraju z dodatnim bilansem handlowym. Według ekspertów instytucji płatniczej AKCENTA, realizującej płatności walutowe dla firm, to prawie pewne, bo po 11. miesiącach nadwyżka wynosi aż 14,7 mld zł. Na dodatnie saldo w tym roku ciężko pracowali eksporterzy sprzedający na rynkach europejskich. Natomiast „pod kreskę” spycha nas nierównowaga w wymianie handlowej z Azją, w tym ogromny import z Chin.
Nie wszyscy płac(z)ą przez drogiego franka
25. 1. 2016
Drogi frank to dramat frankowiczów, ale są w Polsce grupy, które z wysokiego kursu helweckiej waluty się cieszą. Należą do nich przedsiębiorcy wysyłający swoje towary do Szwajcarii i otrzymujący we franku płatności. A jak podaje instytucja płatnicza AKCENTA, cały nasz eksport do kraju zegarków i czekolady ma się obecnie znacznie lepiej niż przed tzw. czarnym czwartkiem 15 stycznia 2015 r. Wg danych GUS za styczeń-październik ub. r. wzrósł on o 15,3 proc. r/r. – ponad dwa razy mocniej w tym samym okresie w 2014 r.
Polski eksport 2015 : Unia Europejska trzyma się mocno
4. 1. 2016
Mimo iż w minionym roku dużo mówiło się o nowych rynkach zbytu i ich potencjale, to rosnący eksport zawdzięczamy przede wszystkim kierunkom dobrze już znanym naszym firmom. Według ostatnich dostępnych danych (za pierwsze 10. miesięcy 2015 r.) do krajów unijnych z pierwszej 10-tki odbiorców wysłaliśmy towary o wartości wyższej aż o 10,5 mld EUR niż rok temu!
Święte Mikołaje na świecie kochają bombki z Polski
14. 12. 2015
Zbliża się Gwiazdka, a to oznacza manię zakupów, w tym zakupów bombek choinkowych i innych artykułów bożonarodzeniowych. Sięgając po ozdoby z importu nie wiemy, że polski eksport tych towarów też ma ogromną skalę. W zeszłym roku za granicę wysłaliśmy prawie 2,2 mln kg artykułów świątecznych o wartości blisko 107 mln zł. W tym roku polscy eksporterzy mogą jednak dostać rózgę od Rosji, która najprawdopodobniej będzie świętować skromnie. Już w wakacje jedno z biur Świętego Mikołaja w Rovaniemi prawie zbankrutowało w związku ze spadkiem liczby turystów z tego kraju.
Wahania kursu dolara wahają działalnością eksporterów i importerów
25. 11. 2015
Od 3,0042 zł 8 maja 2014 r. do 4,0021 zł we wtorek 24 listopada br. – kurs dolara bije na przestrzeni blisko półtora roku rekordy wahań. Szczególnie wyraźnie problem ryzyka walutowego w handlu zagranicznym pokazuje wtorkowy kurs USDPLN, kiedy to dolar osiągnął najwyższą wartość od 11 lat.
Polski eksport: być w Wietnamie przed unijną konkurencją
19. 11. 2015
Choć zapowiadane na jesień podpisanie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem jeszcze nie nastąpiło, to wejście w życie porozumienia oraz nasilona konkurencja o ten rynek wśród krajów unijnych jest tylko kwestią czasu. Jak twierdzą przedstawiciele instytucji płatniczej AKCENTA, właśnie z tego powodu polscy eksporterzy powinni jak najszybciej umacniać relacje z Wietnamem.
Polski eksport może oswoić Azję zaczynając od Malezji
9. 11. 2015
Eksperci AKCENTY, instytucji płatniczej realizującej wymianę walut i przelewy zagraniczne dla firm, oceniają, że dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą szukać swojej szansy w Azji, trafną decyzją mogą być kraje Azji Południowo-Wschodniej. Wśród nich warto zwrócić uwagę na Malezję, a w drugiej kolejności na Indonezję.
Polskie łodzie i statki wypłynęły na szerokie wody i płyną coraz dalej
30. 10. 2015
W całym 2014 r. polski eksport jednostek pływających (statków, łodzi oraz konstrukcji pływających) osiągnął wartość 17,5 mld zł. Po I półroczu br. wart był prawie 10 mld zł. Sukces branży wynika m.in. z tego, że polskie statki i łodzie pływają po coraz bardziej egzotycznych wodach np. Kajmanów, Wysp Owczych, Vanuatu, Konga czy Dżibuti.
Ryzyko walutowe w handlu zagranicznym: wielki problem mikrofirm
19. 10. 2015
Według badania „Ryzyko walutowe w polskich MŚP” przeprowadzonego przez 4P research mix dla instytucji płatniczej AKCENTA, aż 86 proc. polskich mikro firm z sektora handlu zagranicznego nie zabezpiecza się przed ryzykiem walutowym – jednym z najgroźniejszych dla biznesu eksportowego i importowego.
Transakcje terminowe forward: 4 największe mity, które krążą wśród eksporterów i importerów
7. 10. 2015
56 proc. polskich eksporterów i 66 proc. importerów z sektora MŚP deklaruje, że wie czym są forwardy – wynika z badania 4P research mix dla instytucji płatniczej AKCENTA. Niestety badanie pokazuje, że wiedza faktyczna różni się od deklarowanej. O forwardach krąży zbyt wiele mitów – mówi Radosław Jarema szef AKCENTY w Polsce.
Polski eksport do Holandii szybko rośnie
5. 10. 2015
Choć Holandia to kraj „płaski jak stół”, to nasi eksporterzy wznoszą się tam obecnie na przysłowiowe wyżyny. Polski eksport do tego kraju rośnie obecnie najszybciej spośród pierwszej dziesiątki odbiorców naszych towarów. W okresie I-VII 2015 r. był wyższy aż o 18,5 proc. niż w tym samym okresie przed rokiem.
Mniejsi eksporterzy i importerzy słabo znają forwardy
22. 9. 2015
Jak wynika z badania „Ryzyko walutowe w polskich MŚP” przeprowadzonego przez 4P research mix dla instytucji płatniczej AKCENTA, 37 proc. eksporterów oraz 24 proc. importerów nigdy nie zetknęło się z określeniem forward. Tymczasem jest to jedno z najprostszych narzędzi finansowych eliminujących ryzyko walutowe w handlu zagranicznym.
Tylko 1/3 eksporterów i importerów bierze pod uwagę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym
15. 9. 2015
Ryzyko walutowe to główne zagrożenie w handlu zagranicznym. Tymczasem zgodnie z wynikami badania „Ryzyko walutowe w polskich MŚP” zrealizowanego dla instytucji płatniczej AKCENTA, obsługującej płatności walutowe dla firm, skorzystanie z zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym w ciągu kolejnych 12 miesięcy bierze pod uwagę tylko 33 proc. polskich importerów i 31 proc. polskich eksporterów. Z forwardów, instrumentu finansowego służącego eliminacji tego typu ryzyka, chce skorzystać 28 proc. importerów oraz 23 proc. eksporterów.
Polscy eksporterzy i importerzy ryzykują z walutami
19. 8. 2015
Jak wynika z najnowszego badania 4P research mix przeprowadzonego na zlecenie instytucji płatniczej AKCENTA, realizującej obsługę płatności walutowych eksporterów i importerów, prawie 80 proc. polskich firm zajmujących się handlem zagranicznym nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursów walut. To błąd – mówi szef AKCENTY Radosław Jarema.
Egzotyka i codzienność, czyli co nietypowego importuje Polska
17. 8. 2015
Pragnienie posiadania egzotycznych i unikalnych produktów powoduje, że import płynie do Polski z najdalszych zakątków świata. W zeszłym roku Polacy nie odmówili sobie sprowadzenia gadów z Tanzanii, kolekcjonerskich monet z Wysp Cooka a nawet… papieru toaletowego z Australii i Meksyku.
6 najbardziej zaskakujących towarów eksportowych Polski
10. 8. 2015
O sukcesach eksportu polskich mebli, okien, żywności, kosmetyków czy części samochodowych wiedzą wszyscy. Ale twarde dane pokazują, że „Polak potrafi” i sprzeda najbardziej nietypowe towary pod słońcem w niezwykłych zakątkach świata. Polscy eksporterzy wysłali już m.in sztuczne zęby do Polinezji Francuskiej, globusy do Mongolii, karty do gry do Tanzanii, chusteczki do nosa do Libii a nawet brody, rzęsy i warkocze do Skandynawii.
Niepewność kursu EURPLN w II półroczu 2015 r. będzie sprzyjać popularności forwardów
28. 7. 2015
Wg danych GUS na strefę euro przypada 57,3 proc. polskiego eksportu i 48,2 proc. importu. Kurs wspólnej waluty, silnie wpływający na marże naszych firm, jest więc bacznie obserwowany zarówno przez eksporterów jak i importerów. Analitycy AKCENTY, instytucji płatniczej realizującej transakcje walutowe firm zajmujących się handlem zagranicznym, wskazują, że liczba czynników wpływających na wartość euro, niepewność wystąpienia tych czynników oraz trudne do przewidzenia siły korelacji pomiędzy nimi będą w kolejnych miesiącach utrudniać prognozowanie kursu EURPLN i jednocześnie sprzyjać popularności zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym w formie transakcji terminowych typu forward.
Eksport i import: kurs dolara w II półroczu 2015 będzie stabilny
24. 7. 2015
Kurs jednej z najważniejszych walut w handlu międzynarodowym, czyli dolara amerykańskiego, ulegał w pierwszym półroczu 2015 r. sporym zmianom. W okresie od stycznia do czerwca wahał się między wartościami 3,5550 - 3,9260 PLN, a aprecjacja wspierała zyski polskich eksporterów. Analitycy instytucji płatniczej AKCENTA przewidują, że w drugim półroczu 2015 r. wartość dolara ustabilizuje się, aby na koniec tego roku zejść do poziomu 3,48 PLN.
Polski eksport: Rumunia to kierunek z ogromnym potencjałem
21. 7. 2015
W cieniu Azji, krajów arabskich czy Europy Zachodniej po cichu rozwija się - w I kw. 2015 r. aż o 12,9 proc. r/r - eksport do Rumunii. Już teraz jego wartość jest porównywalna do wywozu do Turcji i większa niż cały eksport do… Chin! Instytucja płatnicza AKCENTA wskazuje, że polskie firmy powinny interesować się tym kierunkiem i równocześnie rozważyć rozliczanie się z rumuńskimi partnerami bezpośrednio w lokalnej walucie, czyli lejach.
Najnowsze dane GUS: eksport do Rosji bardzo ostro w dół, ale eksport ogółem w górę
20. 7. 2015
Pierwsze miesiące 2015 r. przyniosły głęboki kryzys relacji handlowych z Rosją. Spadki eksportu do tego kraju, pogłębiające się od początku 2014 r., w pierwszych pięciu miesiącach 2015 r. sięgnęły 31,4 proc. r/r. Oznacza to wartość o 3,8 mld zł mniejszą niż w tym samym okresie minionego roku! Wyraźny kryzys na kierunku rosyjskim nie zdławił jednak całościowych wyników polskiego eksportu, który od stycznia do maja 2015 r. wzrósł o 6,4 proc. r/r. i dzięki któremu od kwietnia Polska notuje dodatnie saldo wymiany międzynarodowej.
Eksport i import: Czech lepszy dla Lecha niż Rus
18. 6. 2015
Czechy są trzecim najważniejszym rynkiem dla polskiego eksportu i siódmym dla importu. Radosław Jarema z instytucji płatniczej AKCENTA obsługującej transakcje walutowe eksporterów i importerów twierdzi, że choć w tym momencie zyski naszych eksporterów są pod presją niskiego kursu korony, to ze względu na bliskość geograficzną i kulturową Czechy są i zawsze będą naturalnym kierunkiem ekspansji dla polskich firm. A kurs korony można mieć pod kontrolą.
Drogi funt wpływa na zyski polskich eksporterów i importerów
28. 5. 2015
W marcu kurs brytyjskiej waluty był bliski progu 5,9 PLN/GBP - takich wartości funt szterling nie notował od 8 lat. Aprecjacja waluty naszego drugiego najważniejszego partnera w eksporcie i ósmego w imporcie pozwoli zwiększyć zyski polskim firmom eksportowym, ale niestety odbije się niekorzystnie na zyskach importerów. Analitycy AKCENTY, instytucji płatniczej obsługującej płatności zagraniczne eksporterów i importerów, wskazują, że kurs GBP najprawdopodobniej będzie oscylował wokół wartości 5,56 PLN w perspektywie trzymiesięcznej, 5,53 PLN – półrocznej oraz 5,60 PLN - rocznej. Aby wykluczyć ryzyko kursowe zachęcają do zainteresowania się forwardami.
Obroty AKCENTY w Polsce, Czechy, Słowacji, Węgrzech i Rumunii wzrosły o 75 proc.
12. 5. 2015
W I kw. 2015 r. wartość transakcji walutowych wykonanych przez eksporterów i importerów za pośrednictwem AKCENTY w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii wzrosła o 75 proc. r/r. Na rynku polskim obroty AKCENTY wzrosły o 113 proc. – najwięcej ze wszystkich krajów.
Wymiana handlowa z Unią Europejską? Niekoniecznie w euro!
27. 4. 2015
Wg danych GUS polski eksport do Unii Europejskiej osiągnął w 2014 r. wartość ok. 526 mld zł i choć ok. 70 proc. całości eksportu do UE (366 mld zł) trafiła do krajów strefy euro, to nadal spora część (30 proc. - 160 mld zł) trafia do krajów członkowskich, które nie posługują się wspólną walutą.
Touroperatorzy są zmuszeni mocniej bronić swoich zysków
27. 4. 2015
Choć wg styczniowego badania CBOS odsetek osób planujących w 2015 r. wyjazd zagraniczny wzrósł w porównaniu do 2014 r. o 6 punktów procentowych i wynosi aż 58 proc., to ze względu na okoliczności zewnętrzne rok 2015 r. może być bardzo trudny dla polskich touroperatorów. Muszą oni szukać nowych sposobów obniżenia kosztów swoich ofert.
Eksporterzy i importerzy maszyn do obróbki metali powinni się chronić przed ryzykiem kursowym
19. 3. 2015
Według danych GUS za III kw. 2014 r. polski eksport maszyn i aparatury do obróbki metali wart jest już prawie 300 mln zł a import niecałe 400 mln zł. Z Polski maszyny wędrują m.in. do tak odległych krajów jak Filipiny, Brazylia czy Australia.
Coraz więcej chińskich towarów w Polsce
3. 3. 2015
Rok 2014 r. był rokiem rekordowego importu z Chin do Polski. Wg wstępnych danych GUS od stycznia do grudnia 2014 r. Polska zaimportowała z Państwa Środka towary o wartości 72,8 mld zł, czyli o 11,6 mld zł więcej niż w całym 2013 r (wzrost o 19,1 proc. r/r). Import z Chin stanowi już 10,5 proc. w strukturze polskiego wwozu, co pozwoliło Chinom w 2014 r. zastąpić Rosję na miejscu drugiego najważniejszego kraju w polskim imporcie.
Polski eksport: potencjał rynku skandynawskiego warty dostrzeżenia
3. 3. 2015
Jak podaje GUS, w ciągu III kw. 2014 r. do Islandii wyeksportowaliśmy o 70,2 proc., więcej towarów niż w analogicznym okresie w 2013 r., do Finlandii o 20,7 proc., do Szwecji o 10,5 proc. a do Danii o 2,4 proc. Spadki zanotowano tylko dla eksportu do Norwegii (-11 proc. r/r). Perspektywy dla polskich firm na rynkach skandynawskich są więcej niż dobre, m.in. ze względu na plany rozbudowy systemu transportu morskiego na Bałtyku.
„Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach” Ministerstwa Gospodarki – którymi z 11 krajów zainteresowani są polscy eksporterzy?
17. 2. 2015
W maju br. ma ruszyć program Ministerstwa Gospodarki „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach”. AKCENTA, instytucja płatnicza obsługująca transakcje walutowe dla firm, zapytała swoich klientów-eksporterów, którymi z 11 krajów zaproponowanych w programie są zainteresowani. Najatrakcyjniejsze dla polskich firm są kraje bałkańskie oraz Indie. Aż 16 proc. zapytanych nie wskazało na żaden z krajów.
Handel zagraniczny kwitnie, obroty AKCENTY +115 proc.
10. 2. 2015
W 2014 r., w ujęciu rok do roku, obroty AKCENTY, instytucji płatniczej realizującej wymianę walut, płatności międzynarodowe i forwardy, wzrosły ponad dwukrotnie (o 115 proc). Liczba klientów z sektora MŚP zwiększyła się o 21 proc. W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy AKCENTA spodziewa się dalszego wzrostu obrotów na poziomie 20-30 proc.
Polscy eksporterzy: 2014 rok zaliczamy na plus
10. 2. 2015
Mimo utrudnień w handlu z Rosją, większość polskich firm eksportowych zalicza 2014 rok do udanych. Według wewnętrznego badania AKCENTY* blisko 60 proc. eksporterów wskazało, że ich szacowane wyniki w minionym roku były wyższe niż w 2013 r., 23 proc. twierdzi iż pozostały na podobnym poziomie. Gorsze wyniki zadeklarowało 17 proc. przedsiębiorców.
Polski eksport wzrośnie o 4-5 proc. w 2015 r - Prognozy AKCENTY
19. 12. 2014
W przyszłym roku będziemy obserwować nieznaczne wzrosty w dynamice importu, zaś dynamika eksportu będzie spadać. Saldo obrotów handlu zagranicznego przez większość miesięcy pozostanie ujemne a udział eksportu w polskim PKB zmaleje – przewiduje Monika Krzywda, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA. Prognoza za cały rok 2015 to wzrost o 4-5 proc. dla eksportu oraz 4-5 proc. dla importu.
Polski eksport: czas na Bałkany?
17. 12. 2014
Wartość polskiego eksportu do większości państw bałkańskich rośnie, w przypadku niektórych krajów bardzo dynamicznie. W I poł. 2014 r., w porównaniu do I poł. 2013 r. wywóz wzrósł np. o 21 proc. do Serbii, o 44,3 proc. do Kosowa i aż 3,5 krotnie do Czarnogóry. W przyszłości powinno być jeszcze lepiej dzięki nowemu programowi „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach” Ministerstwa Gospodarki. Wśród 11 państw wytypowanych przez resort, 4 znajdują się właśnie na Bałkanach. Są to: Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia oraz Serbia.
Eksport polskich jachtów i łodzi wart coraz więcej
3. 12. 2014
W 2013 r. polski eksport jachtów, łodzi motorowych i wioślarskich oraz kajaków osiągnął wartość blisko 236 mln euro, co oznacza 10,6 proc. wzrost w porównaniu do minionego roku.
Polskie kosmetyki: popyt Zachodu, za chwilę powrót na Wschód
3. 12. 2014
W I półroczu 2014 r. eksport preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych osiągnął wg danych GUS tonaż 229 tys. ton oraz wartość ponad 1 mld euro (wzrost o 1,1 proc. r/r). Głównymi zagranicznymi rynkami zbytu dla polskich kosmetyków są kraje rozwinięte; eksport do krajów Unii Europejskiej wzrósł o 4,1 proc. r/r. Polscy eksporterzy coraz rzadziej obierają jednak kierunek wschodni: eksport kosmetyków do krajów Europy Środkowo-Wschodniej* spadł o 10,3 proc. r/r.
Wiarygodność instytucji finansowych: firmy też powinny uważać
17. 11. 2014
Od początku sierpnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prowadzi kampanię informacyjną „Sprawdź, komu powierzasz”, która ma na celu poprawienie bezpieczeństwa klientów na rynku finansowym. Wiarygodność swoich partnerów finansowych – jeśli tylko mają wątpliwości – powinny sprawdzać również firmy.
Konflikt na Wschodzie nie taki straszny polskim eksporterom i importerom?
15. 10. 2014
63,8 proc. klientów AKCENTY, instytucji płatniczej realizującej płatności zagraniczne i wymianę walut dla eksporterów i importerów, nie odczuwa negatywnych skutków konfliktu na Wschodzie. Mniejsze lub większe straty zadeklarowała 1/3 zapytanych.
Dobre wieści dla eksporterów, złe dla importerów: dolar będzie się umacniał
13. 10. 2014
Monika Krzywda, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA, zajmującej się wymianą walut, płatnościami zagranicznymi i zabezpieczeniami kursów dla firm eksporterów i importerów, przewiduje, że kurs dolara w perspektywie kwartalnej i półrocznej będzie się umacniać do poziomu 3,60 PLN/USD. Silna amerykańska waluta, choć sprzyja eksporterom, dla importerów otrzymujących należności w USD jest sporym problemem, który można jednak wyeliminować.
71 proc. polskich eksporterów i importerów stawia na dywersyfikację rynków zbytu, najbliżej nam do Unii Europejskiej
25. 9. 2014
Instytucja płatnicza AKCENTA, obsługująca transakcje walutowe eksporterów i importerów, zapytała o nastroje i plany swoich klientów*. Z ankiety wynika,
iż 29 proc. przedstawicieli firm handlujących z zagranicą nie rozważa wchodzenia na nowe rynki. Ci, którzy myślą o ekspansji (pozostałe 71 proc.), biorą pod uwagę głównie najbliższe kraje – Unię Europejską.
Eksport ciągników ciągnie w dół, ale szuka nowych rynków
1. 9. 2014
Według danych GUS za I kw. 2014 r. polski eksport ciągników liczony w złotych skurczył się o 11,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Na gorszy wynik wymiany handlowej wpływ miał przede wszystkim 42,5 proc. spadek wywozu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zrekompensowały go nawet wzrosty eksportu do krajów rozwiniętych (9,2 proc.), w tym do UE (9,8 proc.).
Coraz więcej polskich towarów w Afryce Północnej
29. 8. 2014
Aż ponad 57 proc. polskiego eksportu na Czarny Ląd trafia do Afryki Północnej, czyli do Algierii, Egiptu, Libii, Maroka, Sudanu i Tunezji. Co więcej, wg danych GUS wywóz towarów do tych krajów wzrósł w I kw. 2014 r. najmocniej spośród wszystkich regionów świata, osiągając wartość 318,5 mln euro. W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku był to skok aż o 61 proc.
Touroperatorzy mogliby generować większe zyski
29. 8. 2014
Niskie marże i duża zależność od niemożliwych do kontrolowania czynników zewnętrznych (pogoda, sytuacja polityczna w krajach wakacyjnych) to główne bolączki firm z branży turystycznej. W związku z powyższym każdy element biznesu, który można kontrolować, ma dla touroperatorów szczególne znaczenie. Jednym z głównych obszarów, którymi firmy turystyczne mogą skutecznie zarządzać, jest obsługa transakcji walutowych: tańsza wymiana walut, tańsze płatności zagraniczne oraz narzędzia, które pozwalają zabezpieczyć marżę, czyli forwardy.
Branża transportowa – Polska musi konkurować z krajami nadbałtyckimi
29. 8. 2014
O ile konkurencja krajów nadbałtyckich zawsze była dla polskiej branży transportowej zagrożeniem, o tyle teraz zagrożenie to jest jeszcze większe. Przystąpienie w ostatnich latach Estonii i Łotwy do strefy euro pozwoliło przewoźnikom z tych krajów wyeliminować koszty wymiany walut i płatności zagranicznych. Dzięki temu, przy zachowaniu marż, mogą oni oferować lepsze warunki kontrahentom. Co mogą zrobić polscy przewoźnicy? Dokładnie to samo – minimalizować koszty obsługi transakcji walutowych.
Branża transportowa pod presją szuka oszczędności na walutach
11. 6. 2014
Z obserwacji AKCENTY, instytucji płatniczej realizującej wymianę walut i płatności zagraniczne, wynika, że przewoźnicy coraz mocniej poszukują oszczędności w obszarze operacji walutowych i kursów wymiany. Liczba klientów z branży transportowej wzrosła w AKCENCIE w ciągu ostatnich 3 miesięcy aż o ponad 10 proc.!
Mali eksporterzy i importerzy narzekają na biurokrację i koszty usług bankowych
22. 5. 2014
Badanie przeprowadzone na zlecenie AKCENTY, instytucji płatniczej zajmującej się obsługą transakcji walutowych dla firm, wykazało, iż 43,5 proc. przedsiębiorców prowadzących wymianę handlową z zagranicą za największą przeszkodę w prowadzeniu działalności uważa biurokrację. Więcej niż co piąty przedsiębiorca narzeka na koszty usług bankowych (22,3 proc.) oraz ma trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników (21,7 proc.).
Na co narzekają MŚP zajmujące się importem oraz eksportem?
14. 3. 2014
Badanie „Przewidywania i nastroje importerów i eksporterów”*, przeprowadzone na zlecenie AKCENTY, instytucji płatniczej zajmującej się obsługą transakcji walutowych dla firm, wykazało, iż 43,5 proc. przedsiębiorców prowadzących wymianę handlową z zagranicą za największą przeszkodę w prowadzeniu działalności uważa biurokrację. Więcej niż co piąty przedsiębiorca narzeka na koszty usług bankowych (22,3 proc.) oraz ma trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników (21,7 proc.).
Importerzy i eksporterzy najbardziej boją się niskiego popytu na swoje towary oraz zmienności kursów walut
17. 2. 2014
Zgodnie z wynikami badania „Przewidywania i nastroje importerów i eksporterów”*, przeprowadzonego na zlecenie AKCENTY, instytucji płatniczej obsługującej transakcje walutowe dla firm, w perspektywie kolejnych miesięcy polscy importerzy i eksporterzy najbardziej boją się braku popytu na swoje produkty. Na pytanie o największe przewidywane zagrożenie odpowiedź taką wskazało aż 50 proc. badanych. Jednocześnie aż 1/3 przedsiębiorców odpowiedziała, że sen z powiek spędzają im wahania kursów walut.
Polscy eksporterzy celują w Bliski Wschód
3. 2. 2014
Zgodnie z wynikami badania „Przewidywania i nastoje importerów i eksporterów”, przeprowadzonego przez międzynarodową instytucję płatniczą AKCENTA obsługującą transakcje walutowe, polscy eksporterzy szykują się do podboju Bliskiego Wschodu. 36,5% zapytanych zamierza nawiązać relacje biznesowe z partnerami z krajów arabskich. Inne kierunki eksportu, takie jak Unia Europejska czy kraje wschodnie, są już dla handlu zagranicznego dużo słabszym magnesem.
Duży optymizm w handlu zagranicznym: eksporterzy i importerzy spodziewają się w 2014 r. skoku zysków i większych zamówień
30. 1. 2014
Firmy eksportowe i importowe prognozują, że ten rok będzie dla nich bardzo dobry: 76,7 proc. przewiduje zyski, natomiast tylko 4,8 proc. straty – wynika z badania* „Przewidywania i nastroje importerów i eksporterów” przygotowanego dla AKCENTY, instytucji płatniczej obsługującej transakcje walutowe dla firm. Co więcej, w tym roku zyski w handlu zagranicznym mają być wyższe niż w roku 2013. Taki optymizm wyraziło aż 41,7 proc. importerów i 40,4 proc. eksporterów.
NBP: dane listopadowe z importu i eksportu
17. 1. 2014
Zgodnie z bilansem płatniczym za listopad 2013 r. opublikowanym przez NBP, polski eksport w ujęciu rok do roku zwiększył się o 1,2%, a import spadł o -0,8%. W ujęciu do października zarówno import jak i eksport spadły o tyle samo: 7%. Wg badań nastrojów importerów i eksporterów, przeprowadzonych przez AKCENTĘ, kolejne miesiące powinny przynosić coraz lepsze dane.
Przewidywania eksporterów i importerów na 2014 r.: będzie dobrze!
13. 1. 2014
AKCENTA, instytucja płatnicza zajmująca się obsługą transakcji walutowych dla firm, zapytała polskich eksporterów i importerów o ich przewidywania dotyczące najbliższych miesięcy i całego 2014 r. Firmy zajmujące się handlem zagranicznym są optymistyczne: 38,1 proc. prezesów i właścicieli w perspektywie roku widzi przed sobą więcej szans niż ewentualnych zagrożeń.
Banki zwalniają, ale bankowcy mają inne możliwości
9. 1. 2014
Zgodnie z danymi KNF* w ostatnich trzech latach z polskiego rynku zniknęło 8 banków, a liczba zatrudnionych w sektorze bankowym zmniejszyła się o 2 776 osób (spadek z 177 233 do 174 457 osób). Podczas, gdy na rynku bankowym trwa fala konsolidacji i optymalizacji kosztów zatrudnienia, pozostałe segmenty usług finansowych nie zwalniają, a wręcz przeciwnie – zatrudniają. Przykładem są np. AKCENTA, instytucja płatnicza, która świadczy obsługę transakcji walutowych dla małych i średnich firm czy proferto.pl, internetowa giełda kredytowa.
Bilans płatniczy za październik 2013 r.
16. 12. 2013
„Piątek trzynastego” okazał się dniem dobrych danych z handlu zagranicznego. Zgodnie z opublikowanym przez NBP bilansem płatniczym za październik 2013 r., w porównaniu do poprzedniego roku saldo obrotów towarowych zmalało o 85%. Eksport zwiększył się o 0,2%, a import o 2,4%.
Przedświąteczny import z Chin 2013 r.: czy padnie rekord?
11. 12. 2013
Co roku prawie 20% wartości importu z Państwa Środka do Polski przypada na dwa miesiące: listopad i grudzień. Według danych Urzędu Celnego Chin, w 2012 r. było to 18,2%, w 2011 r. – 19,2%. Radosław Jarema, szef instytucji płatniczej AKCENTA, która zajmuje się obsługą transakcji walutowych dla firm, twierdzi, że w roku 2013 r. udział ten może być jeszcze większy. Obroty z Chinami realizowane przez jego firmę dla importerów były w listopadzie tego roku o 24% wyższe niż w tym samym miesiącu 2012 r.
AKCENTA: Sprzedaż usług finansowych to nie tylko okienka w bankach
4. 11. 2013
Podczas, gdy na rynku bankowym trwa fala konsolidacji i optymalizacji kosztów zatrudnienia, pozostałe segmenty usług finansowych nie zwalniają, a wręcz przeciwnie – zatrudniają. Przykładem jest AKCENTA, instytucja płatnicza, która świadczy obsługę transakcji walutowych dla małych i średnich firm.
AKCENTA: Sprzedaż usług finansowych to nie tylko okienka w bankach
4. 11. 2013
Podczas, gdy na rynku bankowym trwa fala konsolidacji i optymalizacji kosztów zatrudnienia, pozostałe segmenty usług finansowych nie zwalniają, a wręcz przeciwnie – zatrudniają. Przykładem jest AKCENTA, instytucja płatnicza, która świadczy obsługę transakcji walutowych dla małych i średnich firm.
Firmy eksportowe i importowe zaczną oszczędzać na transakcjach walutowych
3. 6. 2013
Udział eksportu w polskim PKB wynosi aż 37,4%, dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorcy, zajmujący się handlem zagranicznym, mieli możliwości generowania realnych oszczędności w obszarze obsługi transakcji walutowych. W utrzymaniu wzrostu wartości eksportu, na podobnym poziomie jak w ostatnich latach (10,2%), będą pomocne nowe rozwiązania. Firmy będą po lepszych kursach i przy minimalnych opłatach wymieniać waluty, regulować zobowiązania oraz przyjmować należności za towary i usługi będące przedmiotem transakcji z zagranicznymi partnerami.
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia