Akcenta top

RUB

Wymagane instrukcje płatnicze – RUB płatności

Uzupełniające wymagane instrukcje płatnicze dla płatności wychodzących w RUB (za wyjątkiem przelewu RUB w ramach ING CZ)

Do konwersji płatności zagranicznych w RUB należy podać, oprócz wymaganych instrukcji płatniczych (nazwa rachunku beneficjenta, numer rachunku beneficjenta i SWIFT - BIC kodu banku beneficjenta), także uzupełniające wymagane instrukcje płatnicze, które obejmują:

    1. Kod INN – jest to numer identyfikacyjny do celów podatkowych, jeżeli beneficjentem jest osoba fizyczna, kod INN nie jest wymagany
    2. Kod BIK (krajowy cyfrowy kod identyfikacyjny) + numer rachunku w banku beneficjenta, który prowadzony jest w rosyjskim banku centralnym – rachunek banku korespondencyjnego
    3. Kod VO – określa cel płatności (rosyjski tytuł płatności)
    4. Powód płatności (najlepiej w języku angielskim)
    5. Informacje o podatku od wartości dodanej „VAT“, „NO VAT“ (z podatkiem, bez podatku)

Niniejsze instrukcje płatnicze zobowiązany jest udostępnić Wam beneficjent płatności RUB, bez powyższych instrukcji bank nie może zrealizować płatności.

Instrukcja płatnicza dla przelewu RUB na rachunek Akcenty w ING CZ z innego banku:

Jeżeli klient chce przekazać RUB na rachunek Akcenty CZ, należy podać następujące instrukcje dotyczące płatności, z reguły zamieszcza się je w szczegółach płatności.

 Nazwa rachunku                                                                                 AKCENTA CZ a.s. 
 nr rach. beneficjenta - rachunek AKCENTY prowadzony przez ING CZ63 3500 0000 0012 8049 9508
 SWIFT INGBCZPP
 Kod BIK INGBRUMM (ING Moskwa) 044525222
 rachunek INGBCZPP prowadzony przez INGBRUMM

(3010 1810 5000 0000 0222 rachunek INGBRUMM prowadzony przez CBRFRUMM – rosyjski bank centralny) – 
informacje uzupełniające o rachunku ING Moskwa

3011 1810 3000 0100 0432
 Kod VO (patrz załącznik) + powód płatności np.: 60081 konwersja walut 
 Informacje dotyczące podatku NO VAT
 Kod INN  nie potrzeba podawać
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
36.000
klientów
20
ponad
lat doświadczenia
Korzystając z tej strony użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i korzystanie z plików cookie. Więcej informacji o ochronie danych osobowych.