Akcenta top

Oferta współpracy

Oferta współpracy

Jeśli działają Państwo w branży finasowej, a jednocześnie chcą rozszerzyć wachlarz oferowanych przez siebie produktów, zapraszamy do współpracy w zakresie sprzedaży usług walutowych świadczonych przez AKCENTĘ.

Kim jesteśmy

Specjalizujemy się w obsłudze transakcji walutowych. Jako instytucja płatnicza działamy od 1997 r., a z naszych usług korzysta ponad 27 tysięcy firm w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. AKCENTA podlega ścisłemu nadzorowi finansowemu: nasze działanie sankcjonuje i nadzoruje Narodowy Bank Czeski  oraz przepisy unijne, w oparciu o które działamy w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Działalność AKCENTY jest potwierdzona przez polską Komisję Nadzoru Finansowego.

Naszymi potencjonalnymi klientami są małe i średnie firmy, zajmujące się importem/eksportem towarów lub usług. 

Dla Państwa Klientów:

  • WYMIANA WALUT  – AKCENTA kupi lub sprzeda Państwa Klientom dowolną ilość wybranej waluty obcej, Klienci otrzymają atrakcyjne kursy zbliżone do rynku międzybankowego.
  • PRZELEWY ZAGRANICZNE  – AKCENTA daje Klientom możliwość tańszego, wygodniejszego i szybszego regulowania należności i przyjmowania zobowiązań w walutach obcych.
  • ZABEZPIECZENIE PRZED RYZYKIEM KURSOWYM (transakcje forward)  – jeśli Klientowi zależy na stabilizacji prowadzonego biznesu i wyeliminowaniu ryzyka walutowego.

Dla Państwa:

Atrakcyjny, powiązany z rezultatami pracy system wynagradzania

Wsparcie marketingowo sprzedażowe:

  • Praktyczne szkolenia z wiedzy produktowej
  • Materiały marketingowe
  • Inne formy działań prosprzedażowych
 

Możliwość indywidualnego i swobodnego działania

Włączenie do wachlarza oferowanych przez Państwa usług unikalnych produktów finansowych

Jesli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z AKCENTĄ, prosimy o wypełnienie  Formularza współpracy z AKCENTA . Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Państwem.

Warszawa - AKCENTA. Stabilna i największa instytucja płatnicza w Europie Środkowej.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych potencjalnych pracowników / przedstawicieli handlowych zgodnie z RODO

Niniejszym pozwalamy sobie poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Państwa przez spółkę AKCENTA CZ a.s., z siedzibą Praga 1, Salvátorská 913/8, kod pocztowy 110 00, Republika Czeska, adres kontaktowy Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Republika Czeska, tel.: +48 22 208 00 98, e-mail: info@akcenta.eu (zwaną dalej „administratorem“). Ponadto chcemy Państwa poinformować o Państwa prawach związanych z tym przetwarzaniem.

Administrator ma uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych zawartych w życiorysie i liście motywacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji wśród kandydatów do podjęcia pracy. Państwa dane nie są przekazywane stronom trzecim i są usuwane 3 miesiące po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do domagania się od administratora zarówno dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania albo usuwania bądź ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i prawo do przekazywania danych. Mają też Państwo prawo do złożenia zażalenia w urzędzie nadzoru, a w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z ochroną Państwa życia prywatnego i osobistego albo niezgodne z ustawą, mają Państwo prawo do domagania się od administratora wyjaśnienia i usunięcia takiego stanu.

Dane kontaktowe upoważnionego do ochrony danych osobowych

  • Adres e-mailowy: dpo@akcenta.eu
  • Adres korespondencyjny: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Republika Czeska
  • Dodatkowe dane kontaktowe znajdują się tutaj: Ochrona danych osobowych
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia