Akcenta top

Tygodniowa analiza rynku walutowego 8. 7. 2013

Tygodniowa analiza rynku walutowego 8. 7. 2013
  • EBC będzie nadal prowadził akomodacyjną politykę monetarną
  • RPP: Obniżenie stopy referencyjnej do 2,5 % zamyka cykl cięć
  • Umocnienie złotego na parze EURPLN i osłabienie na parze USDPLN
Najważniejsze informacje dla rynku dewizowego przyniosły nam posiedzenia banków centralnych w Europie. W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego oraz Narodowego Banku Polskiego. Sytuacja na rynku finansowym była w głównej mierze kształtowana przez amerykański bank centralny (FED) i informacje dotyczące  luzowania ilościowego (QE3). Prawdopodobieństwo stopniowej redukcji programu skupu obligacji zwiększyło się po publikacji statystyk z amerykańskiego rynku pracy. Miniony tydzień ma zarówno swoich wygranych jak i przegranych, po ostatnim osłabieniu odreagowała złotówka, doszło także do umocnienia dolara amerykańskiego. Gorzej radziła sobie w tym tygodniu wspólna waluta europejska.  
 
Głównym wydarzeniem poprzedniego tygodnia było czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Mario Draghi ogłosił, że EBC będzie w dalszym ciągu prowadził akomodacyjną politykę monetarną utrzymując stopy procentowe na niskich poziomach przez wydłużony okres czasu  (dłużej niż 12 miesięcy). Nie wykluczył także możliwości dalszych cięć w przypadku zbyt małej poprawy koniuktury. EBC omówił program skupu OMT oraz kwestię ujemnej stopy dyskontowej. Zgodnie z przewidywaniami podczas konferencji prasowej prezes M. Draghi utrzymał „gołębi“ ton doprowadzając do spekulacji nt. dalszego łagodzenia polityki monetarnej i jednocześnie wywołując przecenę euro. 
 
W przeciwieństwie do EBC w Polsce doszło do oczekiwanej obniżki stóp procentowych o 25 pb do rekordowo niskiego poziomu 2,5 %. W opinii RPP majowe i kwietniowe dane z gospodarki świadczą o niskiej aktywności gospodarczej w II kwartale. Nie został jeszcze opublikowany lipcowy wynik głosowania w Radzie Polityki Pieniężnej możemy więc jedynie przypuszczać jaki był jego przebieg. Biorąc pod uwagę zapis z czerwcowego posiedzenia można zakładać, że głosowanie było wyrównane, a decydującym głosem okazał się głos prezesa NBP. Podczas konferencji prasowej Marek Belka ogłosił zakończenie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej umacniając w ten sposób złotówkę. Wg zapowiedzi do końca roku stopy procentowe miałyby zostać na stabilnym poziomie.  
 
Jedną z kluczowych zmiennych przemawiających za lipcowymi cięciami jest zbyt niskie tempo wzrostu cen konsumpcyjnych. Obecny poziom inflacji plasuje się zdecydowanie poniżej celu inflacyjnego wyznaczonego przez NBP i wydaje się mało prawdopodobne osiągnięcie go przez resztę roku, a także całego 2014. Z tego punktu widzenia szybkość cięć jest uzasadniona, choć trudno opanować wrażenie, że obniżki powinny nastąpić znacznie wcześniej. Większa niejasność dotyczy jednak możliwości przeprowadzania interwencji przez NBP. Marek Belka nie chciał wyrazić stanowiska na ten temat, co może sugerować, iż NBP nie będzie miał oporów przed dokonaniem kolejnego skupu na rynku walutowym.  
Pozytwne odczyty napłynęły w piątek ze Stanów Zjednoczonych. W czerwcu zostało utworzonych 195 tys. nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym. W reakcji na dane z rynku amerykańska waluta ponownie zyskała na wartości. Oznacza to także bliższą perspektywę zakończenia QE3.   
 
Na rynku walutowym doszło do umocnienia się złotówki przede wszystkim na parze EURPLN. Złoty zyskał na wartości dwukrotnie w tym tygodniu. Po raz pierwszy w środę w reakcji na konferencję prasową Marka Belki po posiedzeniu RPP. Po raz drugi po posiedzeniu  Europejskiego Banku Centralnego kiedy to kurs pary EURPLN spadł do poziomu 4,30. Para walutowa USDPLN była kwotowana w tym tygodniu na poziomach 3,30-3,36. Główna para walutowa zaliczyła wysoki spadek z poziomu 1,30 do prawie 1,28 dolarów za euro.  
Obecny tydzień przyniesie nam istotne dane zza oceanu. Opublikowany zostanie zapis z czerwcowego posiedzenia FED, a pod koniec tygodnia indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan.
 
Tygodniowa analiza rynku walutowego 8. 7. 2013
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia