Akcenta top

Tygodniowa analiza rynku walutowego 29. 7. 2013

Tygodniowa analiza rynku walutowego 29. 7. 2013
Najważniejsze informacje
• W Polsce pozytywne dane ze sprzedaży detalicznej i rynku pracy; Marek Belka powtórzył, że tegoroczny cykl obniżek stóp procentowych został zakończony
• Unia Europejska: zaskakująco dobre dane dotyczące usług i produkcji (PMI)
• Umocnienie PLN w stosunku do EUR zatrzymało się na poziomie 4,20
 
Najważniejsze informacje - komentarz Miroslava Nováka, analityka AKCENTY
 
Dane z Polski – ponownie pozytywne zaskoczenie
Główny Urząd Statystyczny podał, że sprzedaż detaliczna w czerwcu wzrosła w Polsce o 1,8 % r/r oraz o 1,5% ujęciu miesięcznym. Te dane okazały się zdecydowanie lepsze od prognoz. Jednocześnie wzrost sprzedaży znalazł swoje odbicie w spadku cen niektórych towarów. Z kolei dzięki czynnikom sezonowym stopa bezrobocia spadła w czerwcu do 13,2% z majowego 13,5% (ustawa budżetowa przewiduje na koniec tego roku stopę bezrobocia na poziomie 13%). Podsumowując czerwcowe odczyty makroekonomiczne w Polsce, większość z nich okazała się lepsza od oczekiwań. Jedynie inflacja konsumencka osiągnęła najniższy poziom w historii od transformacji ustrojowej w 1989 r. 
  
Koniec obniżki stóp procentowych
Marek Belka, powtórzył w minionym tygodniu, że polska gospodarka najgorsze ma już za sobą i NBP nie widzi przesłanek do cięcia referencyjnej stopy procentowej. Zgodnie z zapisem z czerwcowego posiedzenia RPP decydującym głosem w sprawie cięć był właśnie głos Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wg najnowszego Monitora Sądowego i Gospodarczego za obniżką stóp głosowali: prezes NBP, Andrzej Bratkowski, Elżbieta Chojna-Duch, Jerzy Hausner i Anna Zielińska-Głębocka. Przeciwko cięciom: Zyta Gilowska, Adam Glapiński, Andrzej Kazimierczak, Andrzej Rzońca oraz Jan Winiecki. Czy rzeczywiście polski bank centralny nie zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp procentowych w tym roku? Sądzę, że pomimo wypowiedzi członków Rady  Polityki Pieniężnej istnieje możliwość dalszej redukcji stóp procentowych. Wszystko zależy od stanu polskiej gospodarki w nadchodzących miesiącach. Jeśli będziemy mieli do czynienia z kolejnymi dobrymi raportami z Polski, to NBP nie będzie miał powodów do obniżania stóp. Gorsze odczyty wywołają jednak potrzebę dalszego luzowania polityki monetarnej.
 
Zaskakująco dobre dane z UE i USA
Wstępne lipcowe wskaźniki PMI dla strefy euro okazały się zaskakująco dobre. Neoczekiwany wzrost odnotowały dwie największe gospodarki Unii Europejskiej, tj. Francja oraz Niemcy. Indeks koniunktury w sektorze usług wyniósł w lipcu 49,6 
pkt., podczas gdy szacunki analityków plasowały się na poziomie 48,7 pkt. Warto zwrócić uwagę, że wartość indeksu powyżej 50 pkt. oznacza fazę koniunktury w sektorze usług.
 
W Stanach Zjednoczonych w czerwcu 2013 r. sprzedaż nowych domów wzrosła do 497 tys.
w ujęciu rocznym. Wyniki te okazały się znacznie lepsze od przewidywań analityków.
 
Kontynuacja umocnienia PLN
Na rynku walutowym od początku tygodnia złotówka kontynuowała umacnienie na parze  
EUR/PLN i USD/PLN. Złoty stopniowo podążał 29 lipca 2013 r. w kierunku 4,20 na parze EUR/PLN aż do zatrzymania aprecjacji. W piątek o 14:00 para walutowa EUR/PLN była wyceniana na 4,23. Dalsza sytuacja na EUR/PLN nie jest klarowna. Kluczowymi poziomami są 4,20 jako granica wsparcia i 4,35 jako granica oporu. W pierwszej połowie minionego tygodnia złoty zyskiwał na wartości na parze USD/PLN do poziomu poniżej 3,20. Pozostała część tygodnia z kilkoma wyjątkami wyglądała dość podobnie.
 
Interesujące wydaje się umacnianie się złotego wobec innych walut środkowoeuropejskich od lipcowego posiedzenia RPP. Na parze PLN/CZK złotówka zwiększyła swoją wartość aż do poziomu 0,1620 (dwumiesięczne maksimum złotówki), a na parze z węgierskim forintem HUF/PLN do 1,42 (na 100 HUF). Przyczyną takiego zjawiska jest polityka monetarna prowadzona przez banki środkowoeuropejskie. Narodowy Bank Czeski (ČNB) nadal utrzymuje stopy procentowe bliskie zeru i coraz częściej mówi się o możliwości przeprowadzania interwencji przeciwko koronie. Z kolei Narodowy Bank Węgier podjął w ostatnim tygodniu decyzję o kolejnej redukcji stopy referencyjnej do 4%, przy czym perspektywy wskazują na dalsze kontynuowanie obniżek. Natomiast RPP przeprowadziła już lipcowe cięcia i zapowiedział zakończenie cyklu luzowania polityki 
pieniężnej stanowiąc tym samym impuls do umocnienia się polskiej waluty.
 
A w tym tygodniu…
W kolejnych dniach należy zwrócić uwagę na wyniki posiedzeń banków centralnych, w szczególności na środowe posiedzenie FOMC i decyzję w sprawie stóp procentowych. Na kontynencie europejskim czeka nas posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego oraz czeskiego ČNB (interesująca wydaje się możliwość poruszenia tematu interwencji i wywarcia przez to wpływu na notowania czeskiej korony). Polski kalendarz makroekonomiczny na bieżący tydzień przewiduje publikację oczekiwań inflacyjnych (środa) oraz indeksu PMI (czwartek).
 
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia