Akcenta top

Po dwóch latach wzrost płac zanotował jednocyfrowy wynik

Po dwóch latach wzrost płac zanotował jednocyfrowy wynik
  • Grudniowe dane z polskiej gospodarki przyniosły mieszane sygnały. Dynamika płac w sektorze prywatnym zaskoczyła wyraźniejszym spowolnieniem (z 11,8% r/r w listopadzie do 9,6% r/r w grudniu, szacunek rynku 11,9% r/r). Zatrudnienie nadal spadało (trzeci miesiąc z rzędu) w tempie -0,1% r/r (szacunek rynku -0,2% r/r). Szczególnie rozczarowała grudniowa sprzedaż detaliczna, która spadła o 2,3% r/r, choć rynek oczekiwał wzrostu o 1,5% r/r. Choć nastroje gospodarstw domowych poprawiają się (m.in. w zakresie planowanych zakupów), wzrosła także skłonność konsumentów do oszczędzania (prawdopodobnie na skutek wysokiego wzrostu cen w poprzednich kwartałach). Produkcja przemysłowa zaskoczyła łagodniejszym spadkiem (-3,9% r/r wobec szacunków -5,0% r/r).
  • Zgodnie z oczekiwaniami Europejski Bank Centralny (EBC) pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie - główna stopa 4,5%. Według szefowej EBC Ch. Lagarde wśród bankierów centralnych panuje zgoda co do tego, że dyskusje na temat obniżek stóp procentowych są przedwczesne. Wstępne szacunki PMI za styczeń w strefie euro były mieszane – lekka poprawa w przemyśle, pogorszenie w usługach. Indeksy nadal kształtują się poniżej neutralnego progu 50 punktów, co na razie zwiastuje kontynuację recesji w europejskiej gospodarce. Wzrost PKB w USA spowolniła w IV kw. do 3,3% kw./kw. w ujęciu rocznym, ale znacznie przekroczył rynkowy szacunek wzrostu na poziomie 2,0%.
  • Kurs EUR ogólnie osłabił się w stosunku do USD w ciągu tygodnia i w piątek rano oscylował w pobliżu poziomu 1,082 USD/EUR. Złoty wobec EUR oscylował w przedziale 4,35-4,39 PLN/EUR i w piątek rano był nieco poniżej poziomu 4,38 PLN/EUR. W stosunku do USD notowania odbywały się w przedziale 3,99 – nieco poniżej 4,06 PLN/USD.
Chcesz dowiedzieć się więcej o świadczonych przez nas usługach?
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia