Akcenta top

Tygodniowa analiza rynku walutowego 1. 7. 2013

Tygodniowa analiza rynku walutowego 1. 7. 2013
Najważniejsze informacje                                                                                                  
  • Banki centralne nadal uspokajają rynki przed rozpoczęciem ograniczania QE 3
  • Sprzedaż detaliczna i bezrobocie w Polsce: nieco lepsze dane
  • Stabilizacja złotówki na parze EUR/PLN i USD/PLN

Najważniejsze informacje - komentarz Miroslava Nováka, analityka AKCENTY

Echa informacji z USA

Możliwość sukcesywnego ograniczania wykupu papierów wartościowych przez FED w drugiej połowie br. oraz definitywnego ukończenia luzowania ilościowego w połowie przyszłego roku zostały przyjęte do wiadomości przez globalne rynki finansowe, ale wynik posiedzenia FOMC (FED) z przedostatniego tygodnia miał nadal wpływ na różne sektory rynku finansowego. Prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi trapi zły stan gospodarki strefy euro. Znajduje się ona w recesji a tempo wzrostu cen plasuje się poniżej celu inflacyjnego. Prezes dał inwestorom do zrozumienia, że nie zamierza zaostrzać polityki monetarnej, ale w razie potrzeby jest gotów użyć niestandardowych narzędzi (np. ujemnej stopy procentowej). Kolejne posiedzenie EBC ma odbyć się już w przyszłym tygodniu. Jednocześnie Program Bezpośrednich Transakcji Monetarnych (OMT) czyli nielimitowanego skupu obligacji krajów strefy euro, które borykają się z wysokimi kosztami obsługi długu publicznego, jest obecnie pod lupą niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. W skrajnym przypadku może on zostać odrzucony.

Nieco lepsze informacje  z Polski

W Polsce majowe dane dotyczące sprzedaży detalicznej oraz o bezrobociu w obu przypadkach okazały się lepsze od prognoz. Sprzedaż wzrosła o 0,5% w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 r., a majowa stopa bezrobocia spadła do 13,5%.  Wyniki te nie mogą być jednak traktowane jako sygnał poprawy stanu polskiej gospodarki.  Odczyty są jedynie informacją o stabilizacji popytu konsumpcyjnego oraz sytuacji na rynku pracy. Trzeba też pamiętać, że te ostatnie są dodatkowo zniekształcone przez czynniki sezonowe (rolnictwo, budownictwo), a także tworzenie tymczasowych miejsc pracy.

W Polsce również wszystko wskazuje na to, że Rada Polityki Pieniężnej na lipcowym posiedzeniu po raz kolejny postanowi ściąć stopy procentowe. Decydujące zdanie podobnie jak w czerwcu będzie miał Marek Belka. Warto wspomnieć, że posiedzenia banków centralnych odbyły się w Czechach i na Węgrzech. Prawdopodobieństwo, że czeski ČNB zacznie interweniować przeciwko koronie wyraźnie wzrosło, przy czym stopy procentowe pozostały na technicznym zerze. Węgierski MNB obniżył stopę referencyjną jedenasty raz z rzędu do poziomu 4,25%, a obniżki mają być kontynuowane.

Stabilizacja PLN

Na rynku walutowym doszło do stabilizacji złotówki na parze EUR/PLN. Na rynku walutowym kurs złotego ustabilizował się w paśmie 4,30 – 4,35. Złoty co prawda nie tracił, ale też wyraźnie nie zyskał. Perspektywy dla złotówki w nadchodzących tygodniach pozostają negatywne i istnieje duże prawdopodobieństwo, że polska waluta może tracić na wartości. Możliwe wydaje się osiągnięcie poziomu przynajmniej 4,40 na parze EUR/PLN.  W przypadku pary USD/PLN w ostatnim tygodniu dolar był wyceniany na poziomie około 3,30. Dalsze ruchy na parach walutowych z polskim złotym zależą od sytuacji na głównej parze EUR/USD.

W tym tygodniu uwagę przykują: dwudniowe posiedzenie RPP oraz czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego.

Tygodniowa analiza rynku walutowego 1. lipca 2013 r.

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia