Akcenta top

TOP3 kierunki polskiego eksportu w 2017 r.

TOP3 kierunki polskiego eksportu w 2017 r.

Warszawa, 29 stycznia 2018 r. 

2017 rok był wyjątkowo dobry dla polskiego eksportu. Już w ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku wartość towarów wysłanych z Polski za granicę sięgnęła 187,7 mld euro i była o 10,7% wyższa niż rok wcześniej, podaje GUS. Instytucja płatnicza AKCENTA, zajmująca się obsługą walutową firm typuje, że w całym 2017 r. w gronie TOP3 najbardziej dynamicznych destynacji eksportowych znalazły się: USA, Rosja i Ukraina.

Według analizy przedstawicieli instytucji płatniczej AKCENTA, specjalizującej się w realizacji transakcji walutowych eksporterów i importerów, w 2017 r. mieliśmy do czynienia z wyjątkowo wysoką dynamiką wywozu do trzech ważnych partnerów handlowych. Przyjmując kryterium istotnego udziału w polskiej sprzedaży zagranicznej (przynajmniej 2%), najwyższy wzrost wartości zanotowano na kierunkach: amerykańskim (+27,8% r/r), ukraińskim (+26,5% r/r) i rosyjskim (+19,7% r/r). – GUS nie podał jeszcze pełnych danych za 2017 r., ale patrząc na dane za 11 miesięcy widać wyraźnie, że polski eksport do tych krajów mocno odbił. Niezmiernie cieszy fakt, że są to duże rynki i w dodatku spoza UE. Potrzeba większej dywersyfikacji rynków zbytu polskiego eksportu jest podnoszona już od wielu lat. Być może obecny, 2018 rok będzie pod tym względem przełomowy – komentuje Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału AKCENTY.

Tabela 1.

TOP3 kierunki eksportowe w 2017 wg instytucji płatniczej AKCENTA

Kraj

Wartość w mln EUR

Zmiana r/r

Udział

Stany Zjednoczone

5053,5

27,8%

2,7%

Ukraina

3941,5

26,5%

2,1%

Rosja

5705,6

19,7%

3%

Opracowanie AKCENTY na podst.  danych GUS za I-XI 2017 r.

Polski eksport rozgląda się szeroko

Wśród pozostałych kierunków, które w 2017 r. wyróżniły się pod względem wzrostu dynamiki polskiego eksportu AKCENTA wskazuje także na Austrię z wynikiem +16% r/r przy 1,88%* udziale w ogóle wywozu, Włochy (+14,3% przy udziale 4,9%) oraz Rumunię (+14,7 przy udziale 1,84%)*. Z destynacji poza unijnych instytucja zwraca uwagę także na imponujące wyniki wywozu do Kazachstanu (+58,5% przy 0,22% udziale)*, Australii (+38,3% przy udziale 0,33%)* czy Meksyku (+27,6% przy 0,3% udziale)*. – Oczywiście, największe realne wzrosty wartości wywozu są udziałem kierunków o największym znaczeniu w polskim eksporcie. Nawet niewielkie przyrosty przekładają się w ich przypadku na spore sumy. Mowa tu o takich krajach jak Niemcy, w przypadku których wzrost o 10,7%, zanotowany w okresie od stycznia do listopada, to aż 5,5 mld euro więcej na polskie konto. To jednak żadna nowość, dlatego nasze TOP3 wskazuje na kraje, dla których wyniki w 2017 r. były rzeczywiście wyjątkowe, ale jednocześnie nie były zasługą niskiej bazy i incydentalnych dużych transakcji – wskazuje Radosław Jarema z AKCENTY.

Tabela 2.

Wybrane kierunki eksportowe w 2017 wg instytucji płatniczej AKCENTA

Kraj

Wartość w mln EUR

Zmiana r/r

Udział

UE

Włochy

9 264,0

14,3%

4,9%

Austria*

3 196,7

16%

1,88%

Rumunia*

3 118,9

14,7%

1,84%

Niemcy

51 483,7

10,7%

27,4%

Kraje poza UE

Kazachstan*

378

58,5%

0,22%

Australia*

558,6

38,3%

0,33%

Meksyk*

511

27,6%

0,3%

Opracowanie AKCENTY na podst. danych GUS za I-XI 2017 r.,
* Dane GUS za I-X 2017 r.

2018 r. zapowiada się ciekawie

Ekspert AKCENTY wskazuje, że w obecnym, 2018 r. dynamika eksportu może być nieco niższa niż w minionym, szczególnie w przypadku umocnienia się polskiego złotego. - Szacujemy, że w roku 2018 polska sprzedaż zagraniczna będzie rosła w tempie ok. 5-8%. Na rentowność eksportowych transakcji duży wpływ będzie mieć kurs złotówki. Mocny złoty może być wyzwaniem dla eksportujących firm w 2018 r. – dodaje Radosław Jarema.

Wśród krajów UE, które mogą być top kierunkami w 2018 r. AKCENTA zwraca uwagę na Rumunię. Kraj ten jest jednym z najszybciej rozwijających się państw unijnych. Wg danych dla III kw. 2017 r. PKB rosło tam w tempie 8,8%, czyli w prawie dwa razy szybszym niż w Polsce (4,9%). Rumunia jest jednym z największych beneficjentów pieniędzy unijnych, to także duży i chłonny rynek (7. kraj w UE pod względem ludności) i kraj w fazie intensywnego rozwoju. To z pewnością interesująca destynacja dla polskiego eksportu, twierdzi instytucja. Z destynacji poza UE, AKCENTA wskazuje, że atrakcyjnym kierunkiem dla polskiego eksportu może pozostać Ukraina. Umowa o wolnym handlu z UE, w tym z Polską, otworzyła eksporterom nowe możliwości. W kontaktach z ukraińskim biznesem pomóc mogą także Ukraińcy pracujący w Polsce. Polskie firmy mają okazję skorzystać na ich kontaktach biznesowych oraz znajomości języka. Na tym kierunku wciąż istnieje jednak ryzyko związane z niestabilną sytuacją polityczno-gospodarczą, o czym polscy przedsiębiorcy powinni pamiętać, podkreślają eksperci instytucji.

 

* Dane za okres I-X 2017 r. W przypadku krajów z poza pierwszej dziesiątki najważniejszych odbiorców polskiego eksportu i Ukrainy GUS podaje dane z opóźnieniem o 1 miesiąc.

 
 
 

AKCENTA logo - PLAKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujących się eksportem i importem.

AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatności zagranicznych i transakcjach zabezpieczających kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków są bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagą AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniających potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).

AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 20 lat, obecnie w 5 krajach Europy Środkowej: w Czechach, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech.

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia