Akcenta top

Raiffeisen Bank International kupuje AKCENTA CZ

Raiffeisen Bank International kupuje AKCENTA CZ

Hradec Králové, 15.02.2021 r. – Raiffeisen Bank International AG (RBI) zawarł umowę zakupu Akcenta CZ, instytucji płatniczej, która realizuje płatności zagraniczne i operacje dewizowe dla eksporterów i importerów. Zgodnie z proponowaną strukturą własnościową, RBI otrzyma 70 procent Akcenty, a pozostałe 30 procent przejmie jej czeska spółka zależna Raiffeisenbank a.s. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne i oczekuje się, że zostanie sfinalizowana do końca maja tego roku. Akwizycja ta jest częścią strategicznego celu RBI, jakim jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku transakcji FX w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).

„Połączenie z tak silnym partnerem otwiera nam drzwi do szybszego rozwoju, usprawnienia usług i poszerzenia naszego portfolio produktów, które przyniosą korzyści naszym klientom. Z drugiej strony AKCENTA zachowa swoją suwerenność, politykę prokliencką i biznesową. Tak jak dotychczas, będzie ściśle współpracować z obecną jednostką biznesową transakcji walutowych i płatniczych RBI, ale firma nie zostanie zintegrowana z RBI. Takie podejście pozwoli obu stronom wykorzystać efekt synergiczny i jednocześnie zapewni elastyczność i dynamikę rozwoju AKCENTY ”– powiedział o ogłoszonej akwizycji Milan Cerman, Prezes Zarządu spółki AKCENTA CZ.

 
 
 

AKCENTAAKCENTA CZ jest jednym z najważniejszych podmiotów zajmujących się handlem walutami na rynku czeskim i w Europie Środkowej z ponad 24-letnią tradycją. Oprócz korzystnych indywidualnych kursów kupna i sprzedaży walut oraz minimalnych opłat transakcyjnych, oferuje również zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym (transakcje terminowe i opcje). Firma aktywnie działa również w Polsce, na Węgrzech, na Słowacji, w Rumunii, Niemczech i we Francji. Portfolio klientów składa się z ponad 42 000 podmiotów, głównie małych i średnich firm nastawionych na eksport lub import. Na koniec 2020 roku firma miała aktywa w wysokości 93 milionów EUR i w tym roku zrealizowała dla swoich klientów transakcje o łącznej wartości prawie 7 miliardów EUR.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Janem Vlčkiem, PR i komunikacja, pod numerem +420 731 646 527 lub e-mailem jan.vlcek@akcenta.eu
 
Całą informację prasową można pobrać TUTAJ
 
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia