Akcenta top

Polski bank centralny kontynuuje obniżki stóp

Polski bank centralny kontynuuje obniżki stóp
  • Po raz drugi z rzędu NBP zdecydował się na obniżkę stóp procentowych, tym razem jednak tylko o 25 pb. (główna stopa 5,75%). Argumentem przemawiającym za obniżką stóp było wyraźne spowolnienie wrześniowej inflacji konsumenckiej (8,2% r/r wobec 10,1% r/r w sierpniu). Ostatnia obniżka stóp o 75 pb. doprowadziła do gwałtownej deprecjacji złotego, a obecne spowolnienie tempa luzowania polityki pieniężnej może być związane z obawami o dalsze osłabienie polskiej waluty (choć prezes NBP, A. Glapiński stwierdził na konferencji prasowej, że złoty jest silną i stabilną walutą i nie podziela takich obaw). Spadek aktywności PMI w polskim sektorze przetwórczym we wrześniu zwolnił, przy czym poprawa wynikała głównie z wyhamowania tempa spadku nowych zamówień.
  • Choć finalny wskaźnik PMI w niemieckim sektorze produkcyjnym nie był zadowalający (spadek aktywności piętnasty miesiąc z rzędu, spadek zamówień, znaczne pogorszenie oczekiwań), to finalne dane dla niemieckich usług zaskoczyły pozytywnie. Indeks PMI wzrósł tu powyżej granicy 50 punktów. Z kolei Indeks ISM w amerykańskim sektorze produkcyjnym wzrósł znacznie mocniej niż oczekiwano (najlepszy wynik od listopada 2022 r.). Rozczarował za to wrześniowy raport ADP z USA, według którego utworzono zaledwie 89 tys. nowych miejsc pracy (szacunki rynkowe 153 tys.).
  • Euro osłabiło się w stosunku do dolara do poziomu 1,045 USD/EUR, odrobiło część strat i zakończyło na poziomie 1,055 USD/EUR (piątek rano). Kurs złotego wobec euro oscylował w przedziale 4,59-4,65 PLN/EUR. Para walutowa PLN/USD poruszała się wówczas głównie w przedziale 4,36-4,44.
Chcesz dowiedzieć się więcej o świadczonych przez nas usługach?
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia