Akcenta top

Polscy eksporterzy celują w Bliski Wschód

Polscy eksporterzy celują w Bliski Wschód

3 lutego 2014 r.

Polscy eksporterzy celują w Bliski Wschód

Zgodnie z wynikami badania „Przewidywania i nastoje importerów i eksporterów", przeprowadzonego przez międzynarodową instytucję płatniczą AKCENTA obsługującą transakcje walutowe, polscy eksporterzy szykują się do podboju Bliskiego Wschodu. 36,5% zapytanych zamierza nawiązać relacje biznesowe z partnerami z krajów arabskich. Inne kierunki eksportu, takie jak Unia Europejska czy kraje wschodnie, są już dla handlu zagranicznego dużo słabszym magnesem.

Pomijając odsetek osób niezdecydowanych, rynki państw arabskich cieszyły się ponad 50% popularnością wśród importerów i eksporterów posiadających sprecyzowane plany rozwoju. Co ciekawe, również importerzy chcą rozwijać relacje z państwami arabskimi – odsetek wskazań w tej grupie respondentów wyniósł prawie 55%. Kraje Unii Europejskiej, Rosja czy USA, a nawet Ameryka Południowa, są już w handlu kierunkami oswojonymi. Polskie firmy mają na tych rynkach wypracowane dobre relacje biznesowe i poruszają się na nich swobodnie. Zainteresowanie krajami arabskimi dopiero się buduje. To wszystko widzimy choćby po obrotach, które realizujemy w ramach wymiany walut czy płatności zagranicznych dla naszych klientów – mówiRadosław Jarema, dyrektor zarządzający AKCENTY w Polsce. Rodzący się trend już zaczyna być widoczny. Przykładowo wg danych GUS za III kw. 2013 r., polski eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (1773 mln zł) był większy niż wywóz towarów w analogicznym okresie do krajów UE takich jak Grecja (1559 mln zł) czy Portugalia (1532 mln zł).

Jak podkreśla Jarema, obrót zrealizowany przez jego firmę w 2013 r. przypadający na kraje Bliskiego Wschodu wzrósł w porównaniu do 2012 r. o 50,65% przy wzroście liczby transakcji. Mapa polskiego eksportu i importu się zmienia i ta reorientacja będzie coraz bardziej widoczna, jestem tego pewien. Staram się być ostrożny w prognozach, ale myślę, że w 2014 r. obrót z krajami Bliskiego Wschodu zrealizowany przez AKCENTĘ wzrośnie o kolejne 25-30%, przy wzroście liczby transakcji o ok. 20%. Polscy eksporterzy i importerzy to siła, która napędza polską gospodarkę, są odważni i dobrze wyczuwają, gdzie stoją przed nimi największe perspektywy – dodaje Jarema.

Podczas gdy osłabienie gospodarcze w Europie (dane Eurostatu za III kw. mówią o średnim wzroście PKB w Unii Europejskiej na poziomie jedynie 0,1%) i problemy ze ściąganiem należności za towary i usługi od firm z UE powoduje, iż państwa członkowskie stają się coraz mniej atrakcyjnym partnerem handlowym. Perspektywy gospodarek Bliskiego Wschodu są nieporównywalnie lepsze, niemal bajkowe. Wg raportu Ernst & Young**przewidywany wzrost PKB w Arabii Saudyjskiej wyniesie ok. 4,3%, w Katarze 6%, w ZEA – 3,9%.

Radosław Jarema wskazuje, że możliwość płatności w walutach własnych państw arabskich może być ułatwieniem w nawiązywaniu relacji. Jeśli partner z Bliskiego Wschodu chciałby rozliczać się we własnej walucie, to jesteśmy bezkonkurencyjni, bo realizujemy płatności w walutach egzotycznych takich jak rial saudyjski (SAR) czy katarski (QAR) oraz dirham (AED) – podkreśla Jarema. Zwraca on jednocześnie uwagę, że ok. 92% obrotów z krajami rabskimi jest rozliczana przez jego firmę w dolarze amerykańskim. W przypadku dolara mamy większą elastyczność negocjacyjną niż w przypadku walut egzotycznych, także w porównaniu z bankami – mówi Jarema.

Także polskie instytucje starają się wspierać rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Bliskim Wschodem. W grudniu Prezydent Bronisław Komorowski wraz z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) złożył wizytę krajom Zatoki Perskiej: Arabii Saudyjskiej, Katarowi i ZEA. Wizycie towarzyszyło wiele wydarzeń w tym fora gospodarcze na których polscy przedsiębiorcy mogli promować swoje marki oraz nawiązać wiele cennych kontaktów handlowych.

W 2020 odbędzie się pierwsza na Bliskim Wschodzie impreza o globalnych charakterze – Światowa Wystawa EXPO w Dubaju. Dwa lata później gospodarzem mistrzostw świata w piłce nożnej zostanie Katar.

* Ogólnopolskie badanie „Przewidywania i nastroje importerów i eksporterów" dla AKCENTY w dniach 29-31.10.2013 r. przeprowadził Instytut Homo Homini. Badanie zostało wykonane na próbie 216 przedsiębiorstw zajmujących się importem i/lub eksportem metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

**Ernst & Young, „Rapid-Growth Markets Forecast", Październik 2013 r.

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia