Akcenta top

Obroty AKCENTY w Polsce, Czechy, Słowacji, Węgrzech i Rumunii wzrosły o 75 proc.

Obroty AKCENTY w Polsce, Czechy, Słowacji, Węgrzech i Rumunii wzrosły o 75 proc.

W I kw. 2015 r. wartość transakcji walutowych wykonanych przez eksporterów i importerów za pośrednictwem AKCENTY w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii wzrosła o 75 proc. r/r. Na rynku polskim obroty AKCENTY wzrosły o 113 proc. – najwięcej ze wszystkich krajów.

Wartość zawartych forwardów, czyli transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmian kursów walut, na wszystkich rynkach AKCENTY wzrosła o 85 proc. r/r. a w Polsce o 20 proc. – Polska jest naszym najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Bardzo cieszy nas, że eksporterzy i importerzy są tak aktywni i obdarzają nas zaufaniem. Coraz więcej firm wie o naszej obecności na rynku, a także o tym, że instytucja płatnicza ma wiarygodność na poziomie banków, bo jest nadzorowana. Eksporterzy i importerzy widzą, że AKCENTA oferuje bardzo konkurencyjne kursy walut i opłaty, dzięki czemu firmy znacząco oszczędzają na obsłudze transakcji walutowych – mówi Radosław Jarema, dyrektor zarządzający AKCENTY w Polsce.

Radosław Jarema zwraca uwagę, że w Polsce nadal istnieje przestrzeń dla wzrostu popularności narzędzi zabezpieczania przed ryzykiem kursowym, które AKCENTA oferuje w postaci transakcji terminowych typu forward, ponieważ wraz z coraz intensywniejszą ekspansją na zagraniczne rynki i rozwijaniem wymiany międzynarodowej przedsiębiorstwa coraz częściej są wystawione na ryzyko zmiany kursów i muszą szukać sposobów na minimalizowanie ryzyka wahań. Na wszystkich rynkach AKCENTY w I kw. 2015 r. wartość transakcji zabezpieczonych forwardami wzrosła o 85 proc. r/r. W Polsce było to 20 proc., przy czym obserwujemy stały wzrost zainteresowania tym rozwiązaniem. Szacuję, że za cały 2015 r. dynamika wniesie około 20-25 proc. Polskie firmy testują to narzędzie i przekonują się, że zabezpieczenie transakcji forwardami pomaga w stabilizacji finansów firmy i zabezpieczeniu jej przed stratami związanymi z nagłymi zmianami notowań. To szczególnie atrakcyjne rozwiązanie dla małych i średnich firm, gdyż jest proste, bezpieczne i co najważniejsze dostępne na polskim rynku za darmo – mówi Radosław Jarema.

Zawarcie transakcji terminowej typu forward polega na tym, że eksporter lub importer podpisuje umowę z instytucją finansową, w której instytucja zobowiązuje się, że sprzeda firmie lub kupi od firmy daną ilość waluty po ustalonym wcześniej kursie w określonym z góry dniu w przyszłości. Firma zabezpiecza swój kurs i może być pewna wysokości kwoty, jaką będzie w przyszłości obracać.

***

AKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujących się eksportem i importem.

AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatności zagranicznych i transakcjach zabezpieczających kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków są bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagą AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniających potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).

AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 18 lat, obecnie w 5 krajach Europy Środkowej: w Czechach, w Polsce, w Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech.

AKCENTA ma 23 tys. Klientów, dla których w 2014 r. zrealizowała transakcje walutowe  o łącznej wartości 8,2  mld zł.       

 

 

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia