Akcenta top

Na co narzekają MŚP zajmujące się importem oraz eksportem?

Na co narzekają MŚP zajmujące się importem oraz eksportem?

14 marca 2014 r.

Na co narzekają MŚP zajmujące się importem oraz eksportem?

Badanie „Przewidywania i nastroje importerów i eksporterów"*, przeprowadzone na zlecenie AKCENTY, instytucji płatniczej zajmującej się obsługą transakcji walutowych dla firm, wykazało, iż 43,5 proc. przedsiębiorców prowadzących wymianę handlową z zagranicą za największą przeszkodę w prowadzeniu działalności uważa biurokrację. Więcej niż co piąty przedsiębiorca narzeka na koszty usług bankowych (22,3 proc.) oraz ma trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników (21,7 proc.).

Wymiana towarowa z innymi krajami jest motorem polskiej gospodarki. Widać to szczególnie na przykładzie polskiego eksportu, który w III kwartale 2013 r. miał wyraźnie dodatni wpływ na wzrost gospodarczy (+1,4 pkt. proc.). Jednocześnie polscy przedsiębiorcy zajmujący się handlem zagranicznym nie mają łatwego życia. Spośród wielu potencjalnych utrudnień zarówno importerzy jak i eksporterzy (odpowiednio 44,7 proc. i 42,2 proc.) wskazali, iż największym utrudnieniem jest dla nich nadmierna biurokracja.

Eksporterzy mają inne bolączki niż importerzy. Dla 1/3 firm zajmujących się eksportem drugim największym problemem są wysokie koszty usług bankowych (28,9 proc. łączny wynik 22,3 proc.). Jak twierdzi Radosław Jarema, dyrektor zarządzający AKCENTA w Polsce, niezadowolenie z kosztów usług bankowych firm z sektora MŚP wydaje się być niestety zrozumiałe. Obsługę transakcji walutowych dla firm do tej pory prowadziły głównie banki, najczęściej nastawione na obsługę największych firm i korporacji. Mniejsze przedsiębiorstwa prowadzące wymianę handlową często nie są w stanie sprostać wymogom (np. wysokości salda obrotów walutowych), które w oczach banków uprawniałyby do korzystniejszych warunków. Aż 13,3 proc. eksporterów potwierdziło tę tezę, wskazując w badaniu, że oferta banków jest niedostosowana do ich potrzeb. Rynek usług finansowych się zmienia, banki przestały być jedyną bezpieczną opcją dla eksporterów i importerów. Wręcz przeciwnie. Tym bardziej, że inne rozwiązania są lepsze także w zakresie kosztów. Trzeba tylko policzyć – mówi Radosław Jarema z AKCENTY.

Badanie AKCENTY pokazało również, iż polscy eksporterzy częściej niż importerzy narzekają na deficyt wykwalifikowanych kadr (25,6 proc.), brak rządowego wsparcia (20 proc.) oraz ograniczony dostęp do finansowania inwestycji (16,7 proc.). Natomiast importerzy częściej deklarują utrudnienia związane z wysokimi kosztami działań marketingowych (22,3 proc.). Według właścicieli firm zajmujących się importem to właśnie koszty marketingu były drugim po biurokracji (44,7 proc.) najczęściej napotykanym problemem. Na dalszych miejscach znalazły się trudności ze znalezieniem przez importerów wykwalifikowanych pracowników (18,1 proc.) oraz ex aequo wysokie koszty korzystania z usług bankowych i ograniczony dostęp do finansowania inwestycji (16 proc.).

Co więcej, importerzy rzadziej umieli podać, co stanowi dla nich największą przeszkodę w prowadzeniu działalności (20,2 proc.). Eksporterzy nie mieli z tym większych problemów (8,9 proc.).

Jak wynika z badania AKCENTY, wiele trudności, które napotykają firmy z sektora handlu zagranicznego jest związane z kosztami lub brakiem środków. Polscy importerzy i eksporterzy muszą zatem rozważnie obrać swoimi środkami. Jednym z mechanizmów zabezpieczania się firm przed stratami związanymi z obrotem walutami jest korzystanie z obsługi transakcji walutowych. AKCENTA umożliwia firmom z sektora handlu zagranicznego zabezpieczenie się przed ryzykiem kursowym, dzięki transakcjom forward, które pomagają wyeliminować straty związane z wahaniami walut. Atrakcyjne warunki współpracy w AKCENCIE są oferowane nie tylko wielkim korporacjom ale i mniejszym firmom. Dzięki przejrzystym zasadom i ofercie dostosowanej do potrzeb MŚP, AKCENTA stanowi alternatywę dla banków, na które, jak wykazało badanie, tak często narzekają przedsiębiorcy.

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia