Akcenta top

LEI - Informacje dla klientów

LEI - Informacje dla klientów

Drodzy Klienci,

niniejszym pozwalamy sobie zwrócić uwagę na istotną zmianę w przepisach, która zacznie obowiązywać od 3 stycznia 2018 roku. Nowa regulacja MiFID II i przepisy towarzyszące w odniesieniu do raportów składanych w Czeskim Banku Narodowym wprowadzają obowiązkową identyfikację osób dokonujących transakcji z udziałem instrumentów inwestycyjnych zgodnie z tzw. kodem LEI (Legal Entity Identifier).

Kod LEI, tzw. międzynarodowy numer identyfikacyjny, to unikalny 20-miejscowy kod, który przydzielają wybrane podmioty zgodnie z normą ISO 17442 „Financial Services – Legal Entity ldentifier (LEI)”. LEI jest unikalnym identyfikatorem osoby prawnej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i osoby prowadzącej działalność gospodarczą na rachunek własny będącej stroną transakcji z udziałem instrumentów inwestycyjnych.

Aby od 3 stycznia 2018 roku mogli Państwo nadal dokonywać obrotu instrumentami inwestycyjnymi (zawierać transakcje terminowe), wymagane jest posiadanie przydzielonego ważnego kodu LEI.

Nadanie kodu LEI przez operatora jest obarczone wniesieniem opłaty wstępnej i opłatą roczną z tytułu wznowienia, przy czym wysokość opłaty uzależniona jest od operatora LEI. Dla potrzeb zawierania transakcji kod LEI musi być również regularnie odnawiany.

O nadanie kodu LEI można wystąpić do dowolnego z operatorów wymienionych w wykazie dostępnym na https://www.leiroc.org/lei/how.htm

 

AKCENTA

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia