Akcenta top

KURS ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO - PROGNOZA 10/2018

KURS ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO - PROGNOZA 10/2018
23. 10. 2018
 

Od połowy lipca kurs znajduje się w trendzie bocznym 4,26-4,34 PLN/EUR, tzn. już ponad trzy miesiące. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2014 roku. Aktualnie nie jest wiadomo, jak długo jeszcze trend boczny na EURPLN będzie kontynuowany i w jakim kierunku PLN będzie zmierzać.

Rozwój sytuacji makroekonomicznej w Polsce pozostaje nadal pozytywny pomimo spowolnienia PKB, które nie ominie polskej gospodarki w II połowie 2018 roku. Niski wzrost inflacji bazowej (we wrześniu tylko 0,8% r/r) i niechęć RPP podnieść stopy procentowe wczesniej niż Europejski Bank Centralny, nie wpływają na umocnienie PLN.

Negatywny nastrój na rynkach emerging markets (BRL, TRY) w ostatnich miesiącach jest mniejszy, ale spowolnienie chińskiej gospodarki, wyprzedaże na giełdzie, zaostrzenie polityki monetarnej w USA i rosnące prawdopodobieństwo kolejnej eskalacji protekcjonizmu handlowego z epicentrum w USA wpływa raczej na osłabienie PLN.

EURPLN PROGNOZA ŚREDNIOTERMINOWA 1 - 12 MIĘSIĘCY (NA DZIEŃ 19. 10. 2018)

Prognoza:

  • Najbliższe tygodnie – rozwój PLN w stosunku do EUR pod znakiem zapytania.
  • Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje utrzymanie się kursu w trendzie bocznym 4,25-4,35 PLN/EUR, ale z ryzykiem osłabienia PLN do poziomu 4,40 i wyżej w zależności od nastrojów na rynkach finansowych.
  • W horyzoncie 3 -12 miesięcy pozostaje nadal głównym scenariuszem umocnienie PLN poniżej 4,20 PLN/EUR i niżej, biorąc pod uwagę mniejsze obawy na rynkach finansowych oraz silne fundamenty polskiej gospodarki.

Zabezpieczenie:

  • Korzystny kurs na zabezpieczenie dla eksporterów z dłuższym horyzontem 3 -12 miesięcy ponad poziomem 4,30 PLN/EUR – im wyżej, tym lepiej.
  • W krótkim parotygodniowym horyzoncie wykorzystanie handlu w trendzie bocznym.
DISCLAIMER
Informacje zawarte w tym dokumencie są udzielane firmie AKCENTA CZ a.s. i służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest to żadna zachęta do kupna czy sprzedaży walut, finansowych czy kapitałowych instrumentów. AKCENTA CZ a.s. udziela te informacje ze źródeł, które uważa za zaufane. Jednocześnie nie wykonuje żadnych oświadczeń o dokładności lub kompletności tych informacji oraz nie bierze odpowiedzialności prawnej za treść tych informacji, ani za jakąkolwiek stratę lub szkodę, którą by mógł klient ponieść. Bez zgody AKCENTA CZ a.s. nie może ten dokument, ani jego część kopiować i dalej propagować. © AKCENTA CZ a.s.
Chcesz dowiedzieć się więcej o świadczonych przez nas usługach?
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia