Akcenta top

KURS ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO - PROGNOZA 03/2019

KURS ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO - PROGNOZA 03/2019
13. 3. 2019
 
Kurs w przedziale 4,25 – 4,35 PLN/EUR pozostaje aktualny również na początku marca. Pomimo, że PLN w ostatnich tygodniach był zbliżony do wartości granicznych (4,26 – na końcu stycznia i 4,34 – 2 połowa lutego), ale utrzymał się w określonym bocznym trendzie. Głównym scenariuszem na najbliższe tygodnie pozostaje handel w określonym przedziale 4,25 – 4,35 PLN/EUR (prawdopodobnost 50%). Umocnienie PLN poniżej poziomu 4,25 PLN/EUR (prawdopodobieństwo 30%). Osłabienie PLN ponad poziomem 4,35 PLN/EUR i wyżej (prawdopodobieństwo 20%).

Rozwój makroekonomiczny w Polsce – spowolnienie aktywności gospodarczej w Polsce jest nieuniknione. Wzrost PKB w tym roku prawdopodobnie spowolni trochę poniżej 4% z ubiegłorocznych 5,1%. Na początku roku na polską gospodarkę wpływają dwa sprzeczne czynniki – (1) z jednej strony kontynuacja negatywnych statystyk i informacji ze środowiska wewnętrznego (słabe dane niemieckiego przemysłu, o wiele bardziej negatywne poglądy Europejskiego Banku Centralnego na wzrost gospodarki strefy euro), (2) z drugiej strony narazie statystyki z realnej gospodarki w Polsce są nadal solidne, a wzrost PKB będzie w tym roku wspierany przez ekspansywną politykę fiskalną obecnego rządu (tzw. Nowa Piątka PIS).
 
Polityka pieniężna NBP pozostaje bez zmian. RPP sygnalizuje stabilność stóp procentowych oraz prawdopodobnost tego faktu jest jeszcze większa po marcowym posiedzeniu Europejskiego banku Centralnego. Inflacja konsumencka utrzymuje się znacznie poniżej celu inflacyjnego NBP i na początku tego roku. W ciągu roku można się spodziewać wzrostu presji inflacyjnejw gospodarce polskiej w związku z niskim bezrobociem i szybkim wzrostem płac. Inflacja konsumencka powinna stopniowo zmierzać do 2,5% w ciągu roku.

Niepewność polityczno-pospodarcza w gospodarce światowej utrzymuje się i na początku tego roku, chociaż nastąpił niewielki spadek. Negocjacje między USA a Chinami w sprawie nowej umowy handlowej zostały przedłużone o dwa miesiące do końca kwietnia. W przypadku handlu między UK i UE mało prawdopodobny jest twardy brexit – ten komentarz został napisany przed ważnym głosowaniem w UK (12. – 14.3.).
EURPLN PROGNOZA ŚREDNIOTERMINOWA 1 - 12 MIĘSIĘCY (NA DZIEŃ 11. 3. 2019)

Prognoza:

  • Marzec i początek kwietnia – głownym scenariuszem  pozostaje handel w trendzie bocznym 4,25 – 4,35 PLN/EUR, blisko poziomu 4,30 PLN/EUR. Jednocześnie prawdopodobieństwo, że kolejny ruch PLN będzie po opuszczeniu wspomnianej strefy bardzo stromy.
  • W horyzoncie 3 – 12 miesięcy pozostaje głównym scenariuszem umocnienie PLN poniżej poziomu 4,20 PLN/EUR i niżej ze względu na uspokojenie obaw na rynkach finnasowych i utrzymującym się solidnym fundamentom polskiej gospodarki.

Zabezpieczenie:

  • Zabezpieczenie do 3 miesięcy – wykorzystanie trendubocznego 4,25 – 4,35 PLN/EUR.
  • Korzystny kurs na zabezpieczenie dla eksporterów z dłuższym horyzontem 3-12 miesięcy poniżej poziomu 4,30 PLN/EUR.
DISCLAIMER
Informacje zawarte w tym dokumencie są udzielane firmie AKCENTA CZ a.s. i służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest to żadna zachęta do kupna czy sprzedaży walut, finansowych czy kapitałowych instrumentów. AKCENTA CZ a.s. udziela te informacje ze źródeł, które uważa za zaufane. Jednocześnie nie wykonuje żadnych oświadczeń o dokładności lub kompletności tych informacji oraz nie bierze odpowiedzialności prawnej za treść tych informacji, ani za jakąkolwiek stratę lub szkodę, którą by mógł klient ponieść. Bez zgody AKCENTA CZ a.s. nie może ten dokument, ani jego część kopiować i dalej propagować. © AKCENTA CZ a.s.
Chcesz dowiedzieć się więcej o świadczonych przez nas usługach?
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia