Akcenta top

KURS ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO - PROGNOZA 01/2019

KURS ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO - PROGNOZA 01/2019
18. 1. 2019
 
Podczas gdy do grudnia ubiegłego roku przeważał handel w granicach 4,25 – 4,35 PLN/EUR, tak w tym roku zbliżil się do poziomu 4,30 PLN/EUR. Handel na rynku forex ma własne zasady, a jedną z nich jest , że czy dłużej handel odbywa się w wąskim paśmie, tak zwiększa się prawdopodobieństo, że kolejne ruchy waluty (w naszym przypadku PLN) po opuszczeniu pasma będą bardzo gwałotowne. Pod warunkiem, że chodzi o tzw. floating, a nie stały kurs walutowy, co PLN spełnia.

Analiza techniczna: Głównym scenariuszem na najbliższe tygodnie jest, że handel nadal pozostaje w paśmie 4,25-4,35 PLN/EUR (prawdopodobieństwo 50%), chociaż poziomy te nie będą już prawdopodobnie zapewniać tak silnego wsparcia, jak w poprzednich miesiącach. Umocnienie PLN poniżej poziomu 4,25 PLN/EUR (prawdopodobieństwo 30%). Osłabienie PLN poniżej poziomu 4,35 PLN/EUR i wyżej (prawdopodobieństwo 20%).

Rozwój makroekonomiczny w Polsce – wskaźnki wyprzedzające (np. PMI) wskazują na spowolnienie polskiej gospodarki już w 4 kwartale 2018 roku i w ciągu tego roku. Popyt krajowy w Polsce pozostaje jednak bardzo silny. Inflacja cen konsumpcynych zostaje na bardzo niskich poziomach (w grudniu tylko 1,1% r/r), a RPP ma mocny argument za utrzymaniem stóp procentowych bez zmian minimalnie do 2 połowy 2019 roku. A.Gapiński (prezes NBP) na posiedzeniu w styczniu nie wykluczył utrzymania stóp bez zmian nawet do 2022 roku, co jest całkowicie poza horyzontem polityki pieniężnej, dlatego nie uważam to za bardzo znaczące.

Z początkiem roku utrzymują się niepewności w globalnej gospodarce. W momencie, kiedy piszę tą prognozę, nie jest jeszcze wiadoma definitywna wiadomość o brexicie, wyniki negocjacji między Chinami i USA w sprawie nawiązania stosunkow handlowych również w USA, co więcej już ponad trzy tygodnie trwa tzw. Shutdown. Nadal zakładam, że w ciągu tego roku ryzyko rynkowe ulegnie umiarkowanemu spowolnieniu (amerykański Fed sygnazlizuje znaczne spowolnienie polityki pieniężnej, a Chiny wprowadzają szereg đrodków fiskalno-pieniżnych w celu wsparcia gospodarki), co powinno miec pozytywny wpływ również na waluty CEE, włącznie PLN.
EURPLN PROGNOZA ŚREDNIOTERMINOWA 1 - 12 MIĘSIĘCY (NA DZIEŃ 16. 1. 2019)

Prognoza:

  • Od stycznia do połowy lutego – głównym scenariuszem pozostaje handel w trendzie bocznym 4,25 – 4,35 PLN/EUR, głownie blisko poziomu 4,30 PLN/EUR. Równocześnie wzrasta prawdopodobieństwo, że kolejny ruch walutowy (w naszym przypadku PLN) będzie po opuszczeniu tego pasma bardzo gwałtowny.
  • W horyzoncie 3 -12 miesięcy głównym scenariuszem pozostaje umocnienie PLN poniżej poziomu 4,20 PLN/EUR i niżej ze względu na uspokojenie obaw na rynkach finansowych oraz utrzymywającymi się silnymi fundamentami polskiej gospodarki.

Zabezpieczenie:

  • Korzystny kurs za zabezpieczenie dla eksporterów z dłuższym horyzontem 3-12 miesięcy poniżej poziomu 4,30 PLN/EUR, alternatywnie na obecnych poziomach.
DISCLAIMER
Informacje zawarte w tym dokumencie są udzielane firmie AKCENTA CZ a.s. i służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest to żadna zachęta do kupna czy sprzedaży walut, finansowych czy kapitałowych instrumentów. AKCENTA CZ a.s. udziela te informacje ze źródeł, które uważa za zaufane. Jednocześnie nie wykonuje żadnych oświadczeń o dokładności lub kompletności tych informacji oraz nie bierze odpowiedzialności prawnej za treść tych informacji, ani za jakąkolwiek stratę lub szkodę, którą by mógł klient ponieść. Bez zgody AKCENTA CZ a.s. nie może ten dokument, ani jego część kopiować i dalej propagować. © AKCENTA CZ a.s.
Chcesz dowiedzieć się więcej o świadczonych przez nas usługach?
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia