Akcenta top

Konflikt na Wschodzie nie taki straszny polskim eksporterom i importerom?

Konflikt na Wschodzie nie taki straszny polskim eksporterom i importerom?

Konflikt na Wschodzie nie taki straszny polskim eksporterom i importerom?

63,8 proc. klientów AKCENTY, instytucji płatniczej realizującej płatności zagraniczne i wymianę walut dla eksporterów i importerów, nie odczuwa negatywnych skutków konfliktu na Wschodzie. Mniejsze lub większe straty zadeklarowała 1/3 zapytanych.*
W grupie, która traci na konflikcie na Wschodzie poważne utrudnienia w działalności i straty odczuwa 17,4 proc. respondentów AKCENTY; 15,9 proc. zadeklarowało mniej uciążliwe skutki tj. ograniczenie działalności. Co ciekawe, 2,9 proc. wszystkich zapytanych w ankiecie klientów AKCENTY zauważa korzystne dla ich biznesu skutki konfliktu na Wschodzie.

Wykres1
Jakie skutky
 
"Sytuacja na Wschodzie jest poważnym problemem, ale trzeba też pamiętać, że nasz handel zagraniczny jest skoncentrowany na Unii Europejskiej. Polska kieruje na unijne rynki ponad 75 proc. eksportu a z rynków tych przyjmuje ponad 50 proc. importu. Na konflikcie mocno straciły te firmy, które na rynkach wschodnich opierały całość lub dużą część biznesu. Takich firm wśród naszych polskich Klientów nie ma wielu. W przypadku pozostałych firm zadziałała poduszka bezpieczeństwa, którą zapewniła wcześniejsza dywersyfikacja rynków zbytu" – mówi Radosław Jarema, dyrektor zarządzający AKCENTY w Polsce.
 
Wykres 2
 Udzial
 
 W okresie I-VIII 2013 r. handel zagraniczny z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Rosją i Ukrainą stanowił 9,4 proc. udziału w strukturze całego polskiego eksportu i 13,7 proc. w przypadku importu. W analogicznym okresie w 2014 r. udział ten zmniejszył się i wynosi obecnie odpowiednio dla eksportu 7,6 proc. i 13 proc. dla importu. Jednocześnie w przypadku eksportu wzrósł udział handlu z UE.

Wykres 3

Zmiana udzialu

 Dobrą, pomimo utrudnień w handlu ze wschodnimi sąsiadami, kondycję polskiego handlu zagranicznego pokazują dane statystyczne. Wg GUS polski eksport w 2014 r. po ośmiu miesiącach nadal rośnie (+4,4 proc. r/r); podobnie import (+4,2 proc. r/r). Spore spadki wymiany handlowej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (eksport: -15,9 proc. r/r; import: -1,5 proc. r/r) są z powodzeniem rekompensowane na innych kierunkach, takich jak UE, gdzie wywóz wzrósł o 6,7 proc. r/r a import o 4,1 proc.
Analityczka AKCENTY, Monika Krzywda, przypomina, że polska gospodarka już kiedyś poradziła sobie ze spadkiem wolumenu wymiany handlowej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim z Rosją. "W 2009 r. w związku m.in. ze światowym kryzysem gospodarczym, dewaluacją rubla pod koniec 2008 r. i podwyższeniem ceł przez rosyjskie władze, polski eksport do państw Europy Środkowo-Wschodniej spadł aż o 35 proc. r/r. a import o 37,7 proc. r/r. Załamanie było drastyczne, gdyż w poprzednich latach polscy eksporterzy i importerzy notowali nawet dwucyfrowe rokroczne przyrosty obrotów handlowych z krajami tego regionu. Kryzys z 2009 r. nie zatrzymał jednak ekspansji polskiego handlu zagranicznego, który już w następnym, 2010 r., podźwignął się i zanotował przyrosty na poziomie 31,6 proc. dla eksportu i 47,6 proc. dla importu. Między obecną sytuacją i sytuacją z 2009 r. jest wiele podobieństw. Wtedy kryzys dotknął cały świat, a cła całą Unię, również teraz problem ma cała Unia. Jest jednak niestety zasadnicza różnica – obecna sytuacja ma przede wszystkim wymiar polityczny, a ten niesie za sobą dużo większe i właściwie niemożliwe do przewidzenia ryzyka" – mówi Monika Krzywda.
 
 Wykres 4
Przyrosty i spadki
 Dane liczone w euro.

* Wewnętrzną ankietę klientów AKCENTY przeprowadzono na grupie 69 firm z sektora handlu zagranicznego w dniach 24 czerwca – 22 sierpnia 2014 r.

***

AKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujących się eksportem i importem.

AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatności zagranicznych i transakcjach zabezpieczających kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków są bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagą AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniających potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).

AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 17 lat, obecnie w 5 krajach Europy Środkowej: w Czechach, w Polsce, w Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech.

AKCENTA ma 23 tys. Klientów, dla których w 2013 r. zrealizowała transakcje walutowe  o łącznej wartości 6,94  mld zł.           

 

agnieszka pietrzak

m: +48 500 140 254

e: agnieszka.pietrzak@zoom-bsc.pl

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia