Akcenta top

Instytucja płatnicza AKCENTA w 2015 r. z prawie 4-krotonie wyższym zyskiem r/r

Instytucja płatnicza AKCENTA w 2015 r. z prawie 4-krotonie wyższym zyskiem r/r

30 maja 2016 r.

AKCENTA, międzynarodowa instytucja płatnicza, obsługująca transakcje walutowe dla eksporterów i importerów w 5 krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce, ogłosiła wynik finansowy za 2015 r. Zysk netto wyniósł 26,4 mln CZK (4,3 mln PLN) i był prawie czterokrotnie wyższy niż w 2014 r.    

Przedstawiciele AKCENTY podkreślają, że osiągnięty w minionym roku wynik jest wyraźnie powyżej oczekiwań. Do jego osiągnięcia przyczyniły się m.in. ważne inwestycje poczynione w ramach uaktywnienia wybranych rynków handlowych oraz unowocześnienie wewnętrznych systemów informatycznych.

Milan Cerman

Oprócz gigantycznego wzrostu zysku netto, AKCENTA odnotowała także wzrost innych wskaźników. Wartość zrealizowanych transakcji wzrosła w porównaniu do 2014 r. prawie o 100 proc. a liczba klientów zwiększyła się o blisko 10 proc. Dużą popularnością cieszyły się narzędzia eliminujące ryzyko kursowe i zabezpieczające kursy walutowe (forwardy). W ich przypadku wzrost obrotu był prawie dwukrotny.

Ożywienie gospodarcze zauważalne w całym kręgu państw środkowoeuropejskich oraz aktywność firm w obszarze handlu zagranicznego zwiększyło zapotrzebowanie na transakcje walutowe wśród małych i średnich przedsiębiorstw, do których kierujemy swoje usługi. Wzrost nastąpił nie tylko na czeskim rynku, ale także na innych rynkach Europy Środkowej, gdzie działamy tzn. w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji – powiedział Milan Cerman, Prezes Zarządu firmy AKCENTY.

W 2014 r. AKCENTA odnotowała zysk netto w wysokości 6,61 mln CZK, czyli blisko 1,01 mln PLN, a rok wcześniej 6,69 mln CZK, ok. 1,04 mln w przeliczeniu na złotówki.

 
 
 

AKCENTA logo - PLAKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujących się eksportem i importem.

AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatności zagranicznych i transakcjach zabezpieczających kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków są bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagą AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniających potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).

AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 19 lat, obecnie w 5 krajach Europy Środkowej: w Czechach, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech.

AKCENTA ma 27 tys. Klientów, dla których w 2015 r. zrealizowała transakcje walutowe o łącznej wartości blisko 12,7 mld zł.

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia