Akcenta top

Instytucja płatnicza AKCENTA świętuje 20-lecie rekordowym zyskiem

Instytucja płatnicza AKCENTA świętuje 20-lecie rekordowym zyskiem

Warszawa, 27 lipca 2017 r. 

Na niełatwym rynku usług płatniczych dla firm już na dobre rozgościły się podmioty niebankowe, takie jak instytucje płatnicze. W trudnej konkurencji z bankami odnoszą sukces dzięki konkurencyjnej i elastycznej ofercie, najwyższym standardom bezpieczeństwa oraz doświadczeniu uzyskanemu po latach obecności na rynku. Jedną z takich instytucji jest AKCENTA, największa środkowoeuropejska instytucja płatnicza, która właśnie świętuje 20-lecie powstania rekordowym zyskiem w wysokości prawie 1,1 mln EUR.

AKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza specjalizująca się w obsłudze transakcji walutowych firm, w tym głównie MŚP oraz zabezpieczaniu ich kontraktów przed ryzykiem kursowym. Jej początki sięgają 1997 r. Dziś firma ma swoją główną siedzibę w Czechach i jest obecna na pięciu kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. W zeszłym roku obsłużyła blisko 30 tys. klientów firmowych, którzy dokonali za jej pośrednictwem transakcji wartych łącznie ponad 4 mld euro. Zysk netto ze wszystkich rynków w 2016 r. sięgnął 1,1 mln EUR, o 11 proc. więcej niż w 2015 r. W ciągu 20 lat swojego istnienia AKCENTA zrealizowała dla swoich klientów blisko 1,4 mln transakcji.

Doświadczenie zdobywane przez lata

Konsekwentnie budowana wiarygodność i specjalizacja w obsłudze transakcji walutowych sektora MŚP pozwoliły AKCENCIE odnaleźć się w niszy niezagospodarowanej przez banki, które są głównie zainteresowane klientami korporacyjnymi i obsługą większych firm. – Korzystna oferta oraz wygoda w dokonywaniu transakcji spotkała się z zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy nie znajdywali optymalnej oferty w bankach. Na początku swojej działalności musieliśmy pokonać obawy firm przed powierzeniem swoich transakcji instytucji nie bankowej. Bardzo pomogły nam w tym polecenia od firm, które wypróbowały nasze usługi i przekonały się, że mogą dzięki nim wyraźnie zaoszczędzić - podkreśla Milan Lacina, właściciel firmy AKCENTA.

W ciągu 20 lat funkcjonowania AKCENTY, instytucja musiała stawić czoła wielu wyzwaniom. Milan Lacina ocenia, że jednym z największych z nich było wejście na skomplikowany i wysoce konkurencyjny rynek polski oraz przystąpienie wielu krajów Europy do strefy euro. Ambicje firmy nie kończą się jednak na rozwijaniu biznesu na dotychczasowych rynkach. – Nasz model biznesowy można z powodzeniem implementować na kolejne rynki. Stale pracujemy nad dalszą ekspansją. W planach mamy chociażby wejście na niemiecki i francuski rynek. Wierzymy, że osiągniemy tam sukces, podobnie jak na rynkach, na których już jesteśmy - dodaje Milan Cerman, prezes zarządu AKCENTY.

8 lat ochrony przed ryzykiem kursowym

AKCENTA to nie tylko instytucja płatnicza realizująca operacje walutowe dla klientów firmowych. Od 2009 r. świadczy także usługę zabezpieczania transakcji walutowych, tzw. forwardów, które zabezpieczają firmy przed ryzykiem kursowym, które zagraża marży każdej firmy, która musi przewalutować swoje kontrakty. W skrócie, forward to umowa między przedsiębiorcą a instytucją finansową, w której instytucja ta zobowiązuje się, że sprzeda firmie lub kupi od niej określoną ilość waluty po ustalonym wcześniej kursie w wyznaczonym w kontrakcie terminie. W 2016 r. AKCENTA zabezpieczyła forwardami transakcje za blisko 138 mln EUR. – Kontrakty forward to jedno z najciekawszych rozwiązań jakie proponujemy klientom. Takie zabezpieczenie jest niezwykle pomocne szczególnie eksporterom i importerom, bo wahania notowań przekładają się bezpośrednio na wysokość ich marż na zagranicznych kontraktach w obcych walutach. To też wciąż bardzo zaniedbana sfera, szczególnie w sektorze MŚP. Według naszego badania, przeprowadzonego w zeszłym roku, w Polsce tylko co piąta eksportująca firma stosowała jakąś formę zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, wśród importerów odsetek ten był minimalne wyższy i wyniósł 23 proc. Ponad 3/4 małych i średnich przedsiębiorstw bierze więc nadal ryzyko niekorzystnych zmian na siebie – komentuje Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału AKCENTY.

Na polskim rynku trwa boom na forwardy

W Polsce AKCENTA obsługuje firmy z sektora MŚP od 2011 r. Obecnie jest jednym z najważniejszych, obok czeskiego i słowackiego, oddziałów AKCENTY. Prawie 5 tys. polskich klientów AKCENTY dokonało w 2016 r. za jej pośrednictwem transakcji na łączną kwotę ponad 31 mln EUR, wyższą kwotę odnotowano tylko na rynku czeskim. W ubiegłym roku znacząco wzrosła popularność forwardów wśród polskich przedsiębiorstw. Łączna zabezpieczona za ich pomocą suma wyniosła w 2016 r. 25,5 mln EUR, podczas gdy rok wcześniej kwota ta wyniosła blisko 8 mln EUR. To ponad 3-krotny wzrost w ciągu zaledwie 12-miesięcy, zresztą najwyższy wśród wszystkich rynków AKCENTY. - Widoczny wzrost zainteresowania forwardami, to z jednej strony efekt edukacji, którą staramy się prowadzić wśród przedsiębiorców, również za sprawą naszych przedstawicieli. Już od wielu lat propagujemy korzystanie z transakcji forward, bo to najlepszy sposób na zabezpieczenie się przed ryzykiem kursowym, szczególnie dla MŚP. Jest to narzędzie proste, szybkie i przede wszystkim darmowe. Jak widać, coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna dostrzegać, jak korzystne może to być rozwiązanie – podsumowuje Radosław Jarema.

 
 
 

AKCENTA logo - PLAKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujących się eksportem i importem.

AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatności zagranicznych i transakcjach zabezpieczających kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków są bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagą AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniających potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).

AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 20 lat, obecnie w 5 krajach Europy Środkowej: w Czechach, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech.

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia