Akcenta top

Firmy eksportowe i importowe zaczną oszczędzać na transakcjach walutowych

Firmy eksportowe i importowe zaczną oszczędzać na transakcjach walutowych

3 czerwca 2013 r.

Firmy eksportowe i importowe zaczną oszczędzać na transakcjach walutowych

Udział eksportu w polskim PKB wynosi aż 37,4%, dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorcy, zajmujący się handlem zagranicznym, mieli możliwości generowania realnych oszczędności w obszarze obsługi transakcji walutowych. W utrzymaniu wzrostu wartości eksportu, na podobnym poziomie jak w ostatnich latach (10,2%), będą pomocne nowe rozwiązania. Firmy będą po lepszych kursach i przy minimalnych opłatach wymieniać waluty, regulować zobowiązania oraz przyjmować należności za towary i usługi będące przedmiotem transakcji z zagranicznymi partnerami.

Dobra kondycja firm eksportowych i importowych, jest dla polskiej gospodarki kluczowa. W 2012 r. obrót w ramach handlu zagranicznego wyniósł 1 235,4 mld. Tylko na przestrzeni ostatnich 5 lat wartość polskiego eksportu rosła średnio o ponad 10% Przy tak dobrych wynikach eksportu i importu, nie wolno zapominać, że handel zagraniczny wiąże się również z dużym ryzykiem. Powodzenie tego biznesu zależy m.in. od wahań kursów walut, które mogą generować zarówno wysokie koszty jak i oszczędności. Dlatego, czerpiąc z naszego ponad 16-letniego doświadczenia, zdobytego dzięki współpracy z ponad 20 tysiącami klientów biznesowych, wiemy jak ważne dla firm z sektora MSP są jak najniższe opłaty za transakcje zagraniczne i wymianę walut. Dzięki ograniczeniu kosztów nasi partnerzy zmniejszają ryzyko biznesowe, a jednocześnie generują oszczędności, które mogą przeznaczać na rozwój swojej działalności – podkreśla Milan Cerman, Prezes AKCENTA.

Nowa formuła obsługi transakcji walutowych proponowana przez AKCENTĘ opiera się na wymianie walut oraz płatnościach zagranicznych. Obecnie polski handel zagraniczny najczęściej korzysta z usług banków i kantorów internetowych. Usługi banków mają swoje wady – są stosunkowo drogie, a klienci nie otrzymują wystarczająco dobrych kursów. Klienci często mają problem z brakami wybranych walut w ofertach banków oraz mało indywidualnym podejściem do ich potrzeb. Z kolei kantory internetowe są bardziej nastawione na klientów indywidualnych i nie są w stanie zrealizować bardziej skomplikowanych płatności. My wszystkie powyższe trudności rozwiązujemy – podkreśla Radosław Jarema, dyrektor zarządzający AKCENTA w Polsce. Wymiana walut, nie tylko standardowych, ale też 120 walut egzotycznych, oraz najważniejsze płatności, są w AKCENCIE darmowe, a dodatkowo szybkie, szczególnie w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Co więcej, każdy klient otrzymuje od AKCENTY swój indywidualny kurs, który może negocjować. Obsługa jest prosta i intuicyjna – odbywa się telefonicznie, ale też poprzez internetową platformę OnLine Broker (OLB).

AKCENTA działa w Polsce jako notyfikowana instytucja płatnicza będąca pod nadzorem Czeskiego Banku Narodowego. O jej działalności na polskim rynku zostały poinformowane Narodowy Bank Polski oraz Komisja Nadzoru Finansowego.

Usługi AKCENTY są skierowane do firm, które zajmują się handlem zagranicznym – nie tylko dużych, ale przede wszystkim tych małych i średnich. Najważniejszym celem firmy na najbliższe dwa lata jest wzrost liczby obsługiwanych w Polsce Klientów oraz zwiększenie skali realizowanych dla nich transakcji. Obecnie AKCENTA obsługuje w Polsce prawie 3 tysiące klientów biznesowych, dla których w 2012 r. zrealizowała transakcje o wartości 1,1 mld zł. W 2014 r. liczba firm korzystających z obsługi transakcji walutowych w AKCENCIE ma wzrosnąć o 35% , zaś obrót sięgnąć 2,5 mld zł. AKCENTA planuje osiągnąć swoje cele m.in. poprzez zwiększenie zatrudnienia w dziale sprzedaży, rozwój platformy transakcyjnej OLB oraz mocniejsze wejście w usługi zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym (transakcje forward). Podbój segmentu obsługi transakcji walutowych dla firm z sektora MSP jest w zasięgu AKCENTY, bo korzyści które dajemy polskim przedsiębiorcom są bardzo wymierne – to oszczędności, które można przeznaczyć na inne wydatki i rozszerzanie działalności – podkreśla Radosław Jarema.

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia