Akcenta top

Firmy bardziej ufają bankom i instytucjom płatniczym niż e-kantorom

Firmy bardziej ufają bankom i instytucjom płatniczym niż e-kantorom

Warszawa, 5 lutego 2018 r. 

Rosnąca skala polskiej wymiany handlowej przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania krajowych firm na obsługę transakcji walutowych. W tym segmencie konkurują ze sobą banki i instytucje płatnicze, a od kilku lat również kantory online. Szukający oszczędności na wymianie walut i zagranicznych transakcjach przedsiębiorcy, powinni zwrócić uwagę nie tylko na ich cenniki, ale również poziom bezpieczeństwa zapewniany przez te instytucje.

Wśród podmiotów działających na polskim rynku, oferujących wymianę walut oraz transakcje walutowe, tylko banki i instytucje płatnicze podlegają nadzorowi i są objęte przepisami gwarantującymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansów swoich klientów - wskazuje Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału AKCENTY, instytucji płatniczej od 20 lat działającej na rynku finansowym. – Mimo wciąż powracających głosów, m.in. NIK, wzywających do zajęcia się kwestią regulacji działalności kantorów internetowych, nadal nie mamy w Polsce odpowiednich przepisów. Sprawa pozostaje w zawieszeniu już
od kilku lat. Wprawdzie w 2017 roku temat powrócił i Ministerstwo Finansów poinformowało,
że pracuje na projektem ustawy
mającej uregulować działalność e-kantorów. Jednak to nadal początkowy etap i do wdrożenia odpowiednich rozwiązań jeszcze daleka droga – podkreśla Radosław Jarema.

Tymczasem znane były już przypadki wyłudzeń i oszustw dokonywanych za pomocą kantorów internetowych. W 2016 r. problemy z odzyskaniem wpłaconych środków mieli klienci np. Walutuj.pl. Jak wynika ze wskazań klientów AKCENTY[1], przebadanych w wewnętrznej ankiecie firmy, zdecydowana większość (72%) przedsiębiorców, korzystających z jej usług twierdzi, że operacje walutowe są bezpieczne tylko w bankach i instytucjach płatniczych. Jedynie 18% do grona zaufanych partnerów zalicza także kantory internetowe.

Wykres 1.: Pyt. Czy uważa Pan(i), że operacje walutowe są dostatecznie bezpieczne:

Pyt. Czy uważa Pan(i), że operacje walutowe są dostatecznie bezpieczne

Wymiana walut tanio i bezpiecznie

W odróżnieniu od kantorów internetowych, banki i instytucje płatnicze oferują obsługę transakcji walutowych w oparciu o przepisy polskie i unijne dotyczące m.in. usług płatniczych. Ich działalność w tej sferze nadzorują także odpowiednie organy, w tym bank centralny i KNF. Zarówno banki, jak i instytucje płatnicze zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa, jednak ich oferta dla przedsiębiorców może być odmienna. - Banki mają wiele źródeł dochodów, obsługa transakcji walutowych to zaledwie wycinek ich działalności. Inaczej jest w przypadku instytucji płatniczych. To zwykle wyspecjalizowane podmioty, które zajmują się konkretnym segmentem działalności finansowej – mówi Radosław Jarema z AKCENTY. Jak tłumaczy ekspert, dzięki skupieniu na konkretnym typie usług, instytucje płatnicze mogą zaproponować przedsiębiorcom bardzo konkurencyjne warunki. Dodatkowo, często koncentrują się na konkretnym segmencie klientów, którzy nie znajdują optymalnych dla siebie rozwiązań w bankach, a jednocześnie chcieliby korzystać z wygody transakcji online i wysokiego poziomu bezpieczeństwa. W Polsce są to głównie firmy z sektora MŚP, które w bankach nie mogą liczyć na tak korzystne warunki  jak duże firmy i korporacje.

Atrakcyjność oferty instytucji płatniczych wobec obsługi walutowej proponowanej w bankach i kantorach internetowych potwierdzają także wyniki badań klientów AKCENTY. Firma zapytała swoich użytkowników o główne czynniki decydujące o skorzystaniu z usług instytucji płatniczej. Wśród najczęściej wskazywanych powodów znalazła się korzystna oferta i możliwe do wygenerowania oszczędności na transakcjach walutowych (28 proc.) oraz możliwość wyeliminowania ryzyka kursowego dzięki transakcjom forward (21 proc.). Najwięcej przedsiębiorców (33 proc.) wskazało na całokształt zalet instytucji płatniczych, czyli także na bezpieczeństwo środków i transakcji na najwyższym poziomie, możliwość negocjowania warunków wymiany walut oraz dostęp do walut „egzotycznych”. – Instytucje płatnicze nie tylko pomagają firmom zaoszczędzić na wymianie
i przelewach walut, ale mogą zaoferować unikalne podejście. W AKCENCIE nie zamykamy się na negocjacje, wręcz zachęcamy do tego firmy. Jesteśmy elastyczni, czym także odróżniamy się od banków
– dodaje Radosław Jarema z AKCENTY.

Wykres 2.: Pyt. Dlaczego korzysta Pan(i) z usług instytucji płatniczej? Zaznacz najważniejszy powód.

Pyt. Dlaczego korzysta Pan(i) z usług instytucji płatniczej? Zaznacz najważniejszy powód.


[1] W wewnętrznej ankiecie AKCENTY przeprowadzonej w okresie od września do listopada 2017 r. wzięło udział 39 przedsiębiorców, klientów firmy.

 
 
 

AKCENTA logo - PLAKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujących się eksportem i importem.

AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatności zagranicznych i transakcjach zabezpieczających kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków są bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagą AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniających potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).

AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 20 lat, obecnie w 5 krajach Europy Środkowej: w Czechach, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech.

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia