Akcenta top

Eksport polskich jachtów i łodzi wart coraz więcej

Eksport polskich jachtów i łodzi wart coraz więcej
W 2013 r. polski eksport jachtów, łodzi motorowych i wioślarskich oraz kajaków osiągnął wartość blisko 236 mln euro, co oznacza 10,6 proc. wzrost w porównaniu do minionego roku.

W 2013 r. pomimo lekkiego spadku liczby sprzedanych za granicę sztuk jachtów i łodzi (spadek 4,1 proc. r/r), całkowita ich wartość wzrosła. Podobne zjawisko zaobserwować można było już rok temu. W 2012 r. wzrost wartości eksportu jachtów i łodzi r/r osiągnął podobny poziom (10,9 proc.), podczas gdy spadek liczby sprzedanych jednostek wynosił 32,8 proc. r/r. Polskie firmy produkujące jachty i mniejsze łodzie wykorzystują potencjał rozwoju branży produktów luksusowych, potrafią zapewnić wymagającym odbiorcom najwyższą jakość wykonania. Eksportują mniej jednostek lecz ich wartość jest dużo wyższa, dzięki czemu nadal wypracowują coraz wyższy zysk. Nasi producenci powoli budują markę polskich jachtów na świecie i wydaje się, że za chwilę ma ona szansę stać się synonimem najwyższej jakości i luksusu – mówi Radosław Jarema, dyrektor zarządzający AKCENTY w Polsce, firmy obsługującej transakcje walutowe eksporterów i importerów. O tym, że polskie firmy sprzedają za granicę jednostki o bardzo wysokiej wartości świadczy struktura eksportu w podziale na poszczególne kraje.
Wykres 1
Eksport polskich jachtow i lodzi_wykres 1
 
Najważniejszymi odbiorcami polskich jachtów i łodzi pozostają państwa Unii Europejskiej. Najwięcej łodzi i jachtów eksportujemy do Holandii: w 2013 r. wartość eksportu do tego kraju wyniosła ok. 37,3 mln euro. Na drugim miejscu znajduje się Francja, zaś na trzecim, już poza UE, Norwegia, która w 2013 r. kupiła największą liczbę polskich łodzi (3306 sztuk).
Wykres 2
Eksport polskich jachtow i lodzi_wykres 2
 
Dane GUS pokazują jednak, że kierunek unijny, choć nadal najmocniejszy wartościowo, zaczyna tracić na znaczeniu: w 2013 r. eksport jachtów i łodzi liczony w sztukach spadł w przypadku UE o 12,4 proc. r/r, jego wartość spadała natomiast o 0,5 proc. r/r. Polskie jachty i łodzie zostały jednak docenione na rosyjskim rynku, który w 2013 r. zajął 5. miejsce na liście odbiorców polskiego eksportu pod względem wartości sprzedanych jednostek (skok z 9. miejsca w 2012 r.). Wywóz polskich jednostek na rynki Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł o 56,2 proc r/r. a wartość wywiezionych jachtów i łodzi o 46,6 proc w porównaniu w 2012 r. Polscy eksporterzy jachtów i łodzi nie ograniczają swoich perspektyw tylko do bliskich geograficznie regionów, takich jak kraje UE czy pozostałe kraje europejskie. W 2012 i 2013 r. polskie jednostki trafiły to tak odległych miejsc jak Wyspy Dziewicze czy Kajmany – mówi Jarema.

Wykres 3

Eksport polskich jachtow i lodzi_wykres 3

Dane liczone w euro.
***
AKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujących się eksportem i importem.
AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatności zagranicznych i transakcjach zabezpieczających kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków są bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagą AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniających potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).
AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 17 lat, obecnie w 5 krajach Europy Środkowej: w Czechach, w Polsce, w Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech.
AKCENTA ma 23 tys. Klientów, dla których w 2013 r. zrealizowała transakcje walutowe o łącznej wartości 6,94 mld zł.

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia