Akcenta top

Ekspansja rynków zagranicznych miała wpływ na sukces Akcenty CZ w 2016 roku

Ekspansja rynków zagranicznych miała wpływ na sukces Akcenty CZ w 2016 roku

Rok 2016 był dla Akcenty bardzo pozytywny. Zysk netto przekroczył oczekiwania, przede wszystkim dzięki akwizycji rynków zagranicznych, gdzie w ubiegłych latach firma zaczęła aktywnie funkcjonować. 

Hradec Kralove, 12.06.2017 – AKCENTA CZ, instytucja płatnicza, która realizuje dla eksporterów i importerów płatności zagraniczne oraz operacje walutowe, za 2016 rok wykazała zysk netto ponad 29 mln koron czeskich. Wynik był powyżej oczekiwań i to w sytuacji, kiedy firma zainwestowała w ramach przygotowań do wejścia na kolejne rynki europejskie, przede wszystkim na niemiecki oraz Inwestowała w zakup i remont nowych powierzchni biurowych.

„Dobre wyniki były przede wszystkim napędzane przez nasze sukcesy handlowe na sąsiednich rynkach, np. w Polsce zanotowaliśmy wzrost o 47%, a na Węgrzech o 76% w objętości transakcji z klientami. Również na czeskim rynku jest widoczny wzrost i to pomimo „konserwatywnej” interwnecji CNB, a to głównie ze względu na zwiększenie zainteresowania klientów o transakcje długoterminowe, zwłaszcza w drugiej połowie roku” dodaje Milan Cerman, prezes zarządu AKCENTY CZ.

 
 
 

AKCENTA CZ

AKCENTA CZ a.s. jest jedną z najbardziej znaczących firm walutowych na rynku czeskim i w Europie Środkowej z 20 letnią tradycją. Oprócz korzystnych indywidualnych kursów na zakup i sprzedaż walut oraz minimalnych opłat za płatności, oferuje zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym (transakcje forwardowe i opcje). Spółka aktywnie działa również w Polsce, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech. Portfolio składa się z ponad 30 tys. klientów, przede wszytkim z małych i średnich firm, które zajmują się importem lub eksportem. AKCENTA CZ jest czeską spółką.
 
AKCENTA CZ posiada pozwolenie (2011/1199/570) na działalność instytucji płatniczej na podstawie ustawy o systemie płatniczym nr 284/2009 § 3 ust. 1 ptk. a)b)c)e)f). Jako jedna z dwóch niebankowych instytucji zajmujących się wymianą walut w Czechach posiada licencję na obrót papierami wartościowymi, która pozwala jej oferować całą gamę instrumentów wykorzystywanych w celu wyeliminowania ryzyka kursowego. 
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia