Akcenta top

Drogi funt wpływa na zyski polskich eksporterów i importerów

Drogi funt wpływa na zyski polskich eksporterów i importerów

W marcu kurs brytyjskiej waluty był bliski progu 5,9 PLN/GBP - takich wartości funt szterling nie notował od 8 lat. Aprecjacja waluty naszego drugiego najważniejszego partnera w eksporcie i ósmego w imporcie pozwoli zwiększyć zyski polskim firmom eksportowym, ale niestety odbije się niekorzystnie na zyskach importerów. Analitycy AKCENTY, instytucji płatniczej obsługującej płatności zagraniczne eksporterów i importerów, wskazują, że kurs GBP najprawdopodobniej będzie oscylował wokół wartości 5,56 PLN w perspektywie trzymiesięcznej, 5,53 PLN – półrocznej oraz 5,60 PLN - rocznej. Aby wykluczyć ryzyko kursowe zachęcają do zainteresowania się forwardami.

Wg danych GUS w 2014 r. udział Wielkiej Brytanii w strukturze polskiego eksportu wynosił 6,4 proc. a wartość wysyłanych na Wyspy towarów wyniosła 43,4 mld zł. To o 3 proc. więcej niż w analogicznym okresie w 2013 r. Natomiast wwóz z Zjednoczonego Królestwa odpowiada za 2,6 proc. całego polskiego importu. W ubiegłym roku sprowadziliśmy z jego terenu towary o wartości 17,8 mld zł, co stanowi 3,6 proc. wzrostu w ujęciu r/r.

Funt szterling najdroższy od 8 lat

Z drogiego funta cieszą się polscy eksporterzy, którzy otrzymują zapłatę za swoje towary w brytyjskiej walucie. W gorszej sytuacji są polscy importerzy, którzy rozliczając się w funcie za sprowadzone produkty zapłacą więcej. - Trend wzrostowy na parze GBPPLN trwa już od połowy 2013 r., przy czym na początku tego roku aprecjacja funta w odniesieniu do złotówki znacznie przyspieszyła, w pewnym momencie trzeba było za niego zapłacić nawet 5,8861 zł. Ostatnie tak wysokie wartości funt notował w 2007 r. – przypomina Monika Krzywda, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA. Analityczka AKCENTY wskazuje, że umocnienie GBP wobec PLN ma podłoże głównie w osłabieniu euro. - Przedsiębiorcy rozliczający się w funcie powinni zwrócić w najbliższym czasie uwagę na rozwój sytuacji politycznej w Grecji, bieżące dane ze strefy euro a przede wszystkim na wprowadzone przez EBC luzowanie ilościowe (QE). Cenę GBP istotnie wywindować może zaostrzenie konfliktu na Ukrainie oraz potencjalny rozpad strefy euro. Z drugiej strony, spadek wskaźników inflacyjnych w Zjednoczonym Królestwie (idący za spadkami cen ropy) może zmniejszyć prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych na Wyspach oraz ograniczać zainteresowanie funtem. Mimo tego wartość brytyjskiej waluty powinna stopniowo wrastać – choć nie tak drastycznie jak na początku obecnego roku z powodu ewidentnych różnic pomiędzy polityką monetarną Banku Anglii (BOE) a Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz w związku z pozytywnym oddziaływaniem na Wielką Brytanię sytuacji jednego z najważniejszych partnerów w handlu zagranicznym, czyli Stanów Zjednoczonych – mówi Monika Krzywda.

Według prognoz instytucji płatniczej AKCENTA należy spodziewać się, że kurs funta będzie najprawdopodobniej oscylował wokół wartości 5,56 zł w perspektywie trzymiesięcznej, 5,53 zł – półrocznej oraz 5,60 zł - rocznej.

Funty nie tylko brytyjskie
Wielka Brytania, jak i Dania, uzyskała wyłączenie z zapisu traktatu z Maastrich o przystąpieniu do strefy euro (tzw. klauzula opt-out) i jest obecnie jednym z 9 państw członkowskich Unii Europejskiej, które posługują się rodzimą walutą. Poza funtami brytyjskimi na terytoriach zamorskich Wielkiej Brytanii i na Gibraltarze w obiegu znajdują się także funty lokalne, samodzielnie emitowane przez rządy tych terytoriów. W Szkocji i Irlandii Północnej można napotkać także funty szkockie i irlandzkie, jednak nie są one prawnym środkiem płatniczym a jedynie rodzajem weksla. Będąc z wizytą, np. biznesową, w tych krajach warto zwrócić uwagę jakie banknoty trafiają do naszego portfela. Szkockich i irlandzkich funtów możemy w Polsce nie wymienić lub sprzedamy je po bardzo zaniżonym kursie.

Jak nie stracić na wahaniach kursu funta?

AKCENTA, podaje, że 87 proc. ich klientów handlujących ze Zjednoczonym Królestwem rozlicza swoje transakcje z brytyjskimi partnerami w funtach a 13 proc. w innych walutach, głównie w euro. Jak podkreśla Radosław Jarema, dyrektor zarządzający AKCENTY w Polsce, duży odsetek polskich firm handlujących z Wielką Brytanią rozlicza się w jej walucie, gdyż jest to bardziej opłacalne. Same wahania kursu funta można wyeliminować korzystając z narzędzi minimalizowania ryzyka kursowego, jakimi są transakcje terminowe, np. forwardy.

- Na czym polega forward? Otóż jest to bardzo proste narzędzie oferowane w ramach profesjonalnej obsługi walutowej dla firm. Na polskim rynku, a przynajmniej w AKCENCIE, można je znaleźć całkiem za darmo a dostęp do nich mają także mniejsze firmy z sektora MŚP - mówi Jarema. Forward to umowa w ramach której eksporter lub importer podpisuje umowę z instytucją finansową, w której instytucja zobowiązuje się, że sprzeda firmie lub kupi od firmy daną ilość waluty po ustalonym wcześniej kursie w określonym z góry dniu w przyszłości. Firma zabezpiecza swój kurs i może być pewna co do wysokości kwoty jaką będzie w przyszłości obracać - dodaje.

***

AKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujących się eksportem i importem.

AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatności zagranicznych i transakcjach zabezpieczających kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków są bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagą AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniających potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).

AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 18 lat, obecnie w 5 krajach Europy Środkowej: w Czechach, w Polsce, w Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech.

AKCENTA ma 23 tys. Klientów, dla których w 2014 r. zrealizowała transakcje walutowe  o łącznej wartości 8,2  mld zł.           

 

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia