Akcenta top

Coraz więcej polskich towarów w Afryce Północnej

Coraz więcej polskich towarów w Afryce Północnej

Coraz więcej polskich towarów w Afryce Północnej

Aż ponad 57 proc. polskiego eksportu na Czarny Ląd trafia do Afryki Północnej, czyli do Algierii, Egiptu, Libii, Maroka, Sudanu i Tunezji. Co więcej, wg danych GUS[1] wywóz towarów do tych krajów wzrósł w I kw. 2014 r. najmocniej spośród wszystkich regionów świata, osiągając wartość 318,5 mln euro. W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku był to skok aż o 61 proc.

Rosnącą rolę Afryki jako odbiorcy polskich towarów potwierdzają dane – I kw. br. eksport na ten kontynent osiągnął wartość 558,5 mln euro, co oznacza wzrost o 41,4 proc. r/r. Dwucyfrowy wzrost eksportu miał miejsce jeszcze tylko w przypadku Australii i Oceanii (+34,5 proc.) oraz Unii Europejskiej (+10,1 proc.), podczas gdy eksport do państw Ameryki Środkowej i Południowej oraz Azji znacznie spadł (odpowiednio: o
-17,3 proc. i -10,2 proc.). Analizując nasze dane mogę zaryzykować stwierdzenie, że Afryka Północna ma szansę stać się „nowym Bliskim Wschodem" jeśli chodzi o chłonność polskich towarów. Obecnie różnica jest duża: w I kw. tego roku eksport na Bliski Wschód wyniósł ponad 1 mld euro, do Afryki Północnej 318,5 mln euro. Ale zauważyliśmy, że od kilkunastu miesięcy obroty naszych klientów z krajami Afryki Północnej rosną dynamicznie – mówi Radosław Jarema, dyrektor generalny Akcenty, firmy obsługującej transakcje walutowe dla eksporterów i importerów. Rosnąca w imponującym tempie wartość eksportu do Ameryki Północnej jest wg danych GUS ponad dwukrotnie większa od skali eksportu do całej Australii i Oceanii (162,7 mln euro).

Spośród wszystkich krajów Afryki Północnej największe, ponad 100 proc. wzrosty zanotowano w wymianie handlowej z Sudanem (+170,1 proc.) i Algierią (+111 proc.). Towary intensywnie eksportowano także na rynek marokański (+77,5 proc.), tunezyjski (+60,8) oraz egipski (+12,4 proc.). Spadki zanotowano jedynie eksportu na teren Libii (-17,3 proc.), która obecnie ogarnięta jest konfliktem wewnętrznym. Handel z państwami afrykańskimi może nieść za sobą pewne ryzyko, jednak trzeba pamiętać, że okresowe utrudnienia w handlu pojawiają się nawet na terytoriach uznawanych dotąd za bezpieczne, co pokazuje choćby przypadek Ukrainy. Jednocześnie kraje afrykańskie są coraz spokojniejsze politycznie –  mówi Radosław Jarema.

Afryka Polnocna

  Dynamika wzrostu polskiego eksportu do Afryki Północnej wg danych GUS (opracowanie: AKCENTA)
 Lata Wzrost / spadek procentowy w ujęciu rok do roku 
 2009/2010  -8,2%
 2010/2011  11,2%
 2011/2012  16,1%

Największym partnerem Polski w regionie Północnej Afryki jest Algieria. Eksport do tego kraju (122,4 mln euro w I kw. br.) jest porównywalny ze skalą wywozu do krajów europejskich takich jak Irlandia (126,7 mln euro) czy Słowenia (128,9 mln euro). Algieria jest jednym z największych odbiorców polskiego zagęszczanego / dosładzanego mleka (2. miejsce), zwykłego mleka i śmietany (5. miejsce) oraz dętek i kauczuku (2. miejsce). Na liście odbiorców eksportu ekstraktu słodowego przetworów z mąki, grysiku, przetworów dla niemowląt Algieria zajmuje 1. miejsce. Jeśli chodzi o inne kraje północnoafrykańskie to do Maroko wywozimy najwięcej siarki, natomiast Egipt jest drugim z kolei rynkiem dla naszego eksportu szklanych osłon.[1]

Państwa rejonu północnego są także ważnym kontrahentem dla polskich eksporterów zbóż. Jak podaje Agencja Rynku Rolnego, Maroko i Egipt znajdują się w gronie pięciu najważniejszych odbiorców polskich ziaren zbóż, przy czym w pierwszej dziesiątce mieści się również Algieria. Łącznie do państw tych trafia 11 proc. całego wywozu zbóż z Polski.[2]

Afryka Północna jest coraz ważniejszym odbiorcą polskiego eksportu, ale nasze firmy nieźle radzą sobie również w Afryce Centralnej, Wschodniej i Południowej, gdzie polski wywóz wzrósł o 32,5 proc. Dla Afryki Zachodniej był widoczny minimalny ujemny spadek (-1,8 proc.).

***

AKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujących się eksportem i importem.

AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatności zagranicznych i transakcjach zabezpieczających kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków są bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagą AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniających potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).

AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 17 lat, obecnie w 5 krajach Europy Środkowej: w Czechach, w Polsce, w Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech.

AKCENTA ma 23 tys. Klientów, dla których w 2013 r. zrealizowała transakcje walutowe  o łącznej wartości 6,94  mld zł.           

 

agnieszka pietrzak

m: +48 500 140 254

e: agnieszka.pietrzak@zoom-bsc.pl[2] Agencja Rynku Rolnego, Rynek zbóż, nr 06/2014, http://www.arr.gov.pl/data/00164/miesieczna_06_14_zb.pdf.

 

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia