Akcenta top

AKCENTA wypracowała w ubiegłym roku rekordowy zysk

AKCENTA wypracowała w ubiegłym roku rekordowy zysk

Zysk AKCENTY w ubiegłym roku sięgnął ponad 4 mln euro. Instytucja finansowa była w stanie wykorzystać dużą zmienność na rynku walutowym i potrzebę zabezpieczenia się firm przed ryzykiem kursowym.

Hradec Králové, 14.04.2022 r.– AKCENTA CZ, międzynarodowa instytucja płatnicza, która realizuje płatności zagraniczne i operacje walutowe głównie dla eksporterów i importerów, odnotowała za rok 2021 zysk netto w wysokości ponad 4 mln EUR. To wyjątkowe uświetnienie jej 25-lecia działalności na rynku.

Na pozytywne wyniki firmy złożyło się przede wszystkim wysokie zapotrzebowanie klientów na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym, częściowo spowodowane zmiennością rynku walutowego oraz ogólny wzrost liczby transakcji klientów.

„Niepewność związana z pandemią powracała falami i wielokrotnie zachwiała rynkiem walutowym, co spowodowało większe zapotrzebowanie ze strony naszych klientów zarówno na operacje spot, jak i zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym. Na przykład w porównaniu z rokiem 2020, który również był pod tym względem nietypowy, w ubiegłym roku zapewniliśmy o 13% większy wolumen zabezpieczeń. Na wszystkich sześciu rynkach europejskich udało nam się zwiększyć udział w rynku i osiągnąć wysoką skuteczność. Wszystko to razem złożyło się na najbardziej udany wynik ekonomiczny AKCENTY w jej 25-letniej historii” – powiedział Milan Cerman, Prezes Zarządu AKCENTA CZ, komentując wyniki.

Na polskim rynku AKCENTA odnotowała w 2021 r. wzrost wartości obrotów jej klientów o 20% do ponad 1,4 mld euro. O 22% powiększył się także wolumen zabezpieczonych transakcji.

 
 
 

AKCENTAAKCENTA CZ to jedna z najbardziej znaczących spółek obsługujących transakcje walutowe na rynku czeskim i w Europie Środkowej z 25-letnią tradycją. Oprócz korzystnych indywidualnych kursów kupna i sprzedaży walut oraz minimalnych opłat z tytułu transakcji płatniczych, oferuje również zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym (transakcje forward i opcje). Spółka działa aktywnie również w Polsce, na Węgrzech, Słowacji, w Rumunii i Niemczech. Portfel klientów obejmuje ponad 45 tysięcy podmiotów, przeważnie małych i średnich firm nastawionych na eksport lub import. AKCENTA jest od 2021 roku członkiem grupy RBI.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Janem Vlčkiem, PR i komunikacja, pod numerem +420 731 646 527 lub e-mailem jan.vlcek@akcenta.eu
 
Całą informację prasową można pobrać TUTAJ
 
 
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia