Akcenta top

AKCENTA: Więcej zabezpieczeń kursów walut w polskim handlu zagranicznym

AKCENTA: Więcej zabezpieczeń kursów walut w polskim handlu zagranicznym

8 lutego 2016 r. 

Rok 2015 był doskonały dla polskiego handlu zagranicznego. To wpłynęło także na wyniki instytucji płatniczej AKCENTA, która zabezpiecza i realizuje transakcje międzynarodowe eksporterów i importerów. Obroty AKCENTY w naszym kraju wzrosły o 13 proc., zaś liczba klientów o 15 proc. r/r. Bardzo wyraźnie zwiększyła się popularność forwardów. AKCENTA zabezpieczyła w ub. r. transakcje o wartości prawie 4-krotnie wyższej niż rok wcześniej.

AKCENTA działa w 5 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i na Węgrzech. Na wszystkich tych rynkach obroty wzrosły w 2015 r. aż o 58 proc. r/r, zamykając się w kwocie nieco ponad 12,7 mld zł. W Polsce wzrost obrotów wyniósł 13 proc. r/r. Radosław Jarema, szef AKCENTY w naszym kraju, prognozuje, że w tym roku obroty instytucji w naszym kraju zwiększą się o kolejne 20 proc. Polska to dla AKCENTY drugi pod względem wysokości obrotów rynek (po rodzimych Czechach), z blisko 20-procentowym udziałem w obrocie całkowitym.

Apetyt na bezpieczeństwo wzrósł 4-krotnie

Ekspert AKCENTY zwraca uwagę, że w kontekście sytuacji w polskim handlu zagranicznym bardzo ważna może być interpretacja danych o wartości zawartych forwardów, czyli transakcji zabezpieczających kursy walut. W Polsce ich obrót wzrósł w ub. r. prawie 4-krotnie r/r, podczas gdy na wszystkich rynkach o 71 proc. – W 2015 r. kursy ważnych w handlu zagranicznym walut mocno się wahały. Uwolniony został kurs franka szwajcarskiego, dolar i funt biły rekordy, notując wartości najwyższe od ponad dekady. To wzmocniło zainteresowanie narzędziami, które eliminują ryzyko, w tym oferowanymi przez nas za darmo forwardami – komentuje przedstawiciel AKCENTY.

Transakcja terminowaforward to najprostszy sposób zabezpieczenia kontraktu przed ryzykiem walutowym. Pozwala „zarezerwować” dany kurs i wymianę po nim waluty w określonym dniu w przyszłości. To ważne przy długoterminowych kontraktach, gdy przedsiębiorca nie może dokładnie przewidzieć jak zachowają się notowania. Forward zobowiązuje zarówno instytucję, jak i przedsiębiorcę do wymiany waluty po ustalonym kursie. Nawet jeśli będzie on w chwili realizacji gorszy niż kurs rynkowy, to zabezpieczenie przynosi wymierną korzyść w postaci pewności wysokości przyszłej marży i łatwiejszego planowania finansów firmy.

… i będzie rósł dalej

Eksperci AKCENTY przewidują, że popularność forwardów będzie nadal rosła. Po pierwsze, sugeruje to badanie przeprowadzone na polskich eksporterach i importerach z sektora MŚP. W II połowie 2015 r. przed ryzykiem walutowym chroniło się zaledwie 22 proc., ale aż 33 proc. wskazało, że rozważa tę możliwość w przyszłości. Po drugie, zainteresowanie forwardami będzie utrzymywać na wysokim poziomie przez wahania walut. – Złoty powoli wraca na swoje miejsce i staje się mocniejszy na głównych parach walutowych. Tym samym zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym będą coraz bardziej opłacalne dla importerów. Notowania złotówki mogą bowiem powrócić do swojego naturalnego pasma wahań i tu dużą rolę będzie odgrywać zabezpieczenie kursu wymiany w odpowiednim momencie – tłumaczy Radosław Jarema.

AKCENTA planuje intensywnie rozwijać usługi zabezpieczające kursy walut. Wkrótce zamierza udostępnić forwardy na najmłodszym rynku, w Rumunii. W planach na 2016 r. jest także wdrożenie indywidualnych rozwiązań w zakresie transakcji zabezpieczających.

Dla AKCENTY Polska „oczkiem w głowie”

Polska jest kluczowa, bo to nasz największy rynek, a firmy, które handlują z zagranicą są tu w fazie rozkwitu. I nie myślę o dużych korporacjach, ale o małych i średnich firmach. To właśnie te przedsiębiorstwa są bardzo ambitne i najaktywniej szukają ochrony przed ryzykiem kursowym oraz oszczędności na przelewach walutowych. W tym zakresie jest im bliżej do nas niż do banków – podkreśla Radosław Jarema.

 
 
 

AKCENTA logo - PLAKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujących się eksportem i importem.

AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatności zagranicznych i transakcjach zabezpieczających kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków są bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagą AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniających potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).

AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 19 lat, obecnie w 5 krajach Europy Środkowej: w Czechach, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech.

AKCENTA ma 27 tys. Klientów, dla których w 2015 r. zrealizowała transakcje walutowe o łącznej wartości blisko 12,7 mld zł.

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia